Mesto Žilina

Žilina je metropolou severozápadného Slovenska, Žilinamestom na sútoku troch riek – Váhu, Kysuce a Rajčianky a štvrtým najväčším mestom Slovenskej republiky.  Je sídlom Žilinského samosprávneho kraja a bránou do regiónu Horné Považie.

Historické jadro mesta tvorilo od vzniku mesta jeho najdôležitejšiu časť. Pre svoje všestranné hodnoty bolo vyhlásené v roku 1987 za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V historickom jadre sa nachádza okrem centrálneho priestoru – námestia – i deväť ulíc, ktoré sa začínajú na tomto námestí a ďalších dvanásť ulíc, ktoré na ne nadväzujú.

Historickým centrom Žiliny je známe štvorcové námestie s laubňami(arkádami). Námestie malo veľa pomenovaní. Dnes sa volá Mariánske námestie. Okolo celého námestia sú historické meštianske domy a kostol. Všetky domy na centrálnom námestí majú arkády. K námestiu vedú malé historické uličky, z ktorých dve majú zachované laubne.

Smerom z Mariánskeho námestia k farskému kostolu vedie Farská ulička. Na jej konci začínajú farské schody. Po pravej strane farských schodov stála historická fara, ktorá musela ustúpiť výstavbe obchodného centra. Na jej mieste sa našli pozostatky Žilinského hradu, ktorého časť bola zakomponovaná do interiéru nového centra. Po ľavej strane farských schodov je Katedrála Najsvätejšej Trojice (farský kostol) s dvoma vežami. Jedna stojí osamotene mimo kostola a volá sa Burianova veža.Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline

Dole pod farskými schodmi je Námestie Andreja Hlinku kde je postavená socha Andreja Hlinku. Na tomto námestí je supermarket TESCO  a Považská galéria umenia, ktorá prešla rekonštrukciou. Ďalej je tu nové obchodno-zábavné centrum OC Mirage. Na Hlinkovo námestie naväzuje Národná ulica, ktorá je plná obchodíkov a reštaurácii. Národná ulica končí pri železničnej stanici a budova pochádzajú z prelomu 19 a 20. storočia.

V Žilina sa nachádza jeden z najkrajších zámkov na Slovensku, Budatínsky zámok. Budatínsky zámok ako strážny hrad vznikol v polovici 13. storočia. Jeho najstaršou časťou je valcovitá veža vysoká 20 m vysoká a hrubá 2 m. Veža sa písomne spomína v roku 1323. Postaviť ju dali pravdepodobne Balašovci, po nich ju mal Matúš Čák Trenčiansky, neskôr mali zámok v držbe panovníci. Od roku 1956 sídli v zámku Považské múzeum, ktoré tu má stále expozície drotárstva, dejín Žiliny a archeológie.

Budatínsky zámok

Zámok sa skladá z vlastnej budovy a z predhradia. Vlastná budova zámku má vežu, okolo ktorej sú pristavené tri krídla zámku. Renesančné úpravy veže urobili Suňogovci v polovici 16. storočia spolu s úpravami dvoch krídel zámku. Neskôr postavili miesto bývalého opevnenia barokovo-klasicistický palác a dali upraviť aj park. V parku vysadili aj cudzokrajné rastliny, medzi nimi i platany, ktoré sú dodnes zachované. Po požiari v roku 1849 neobnovili západné krídlo zámku ale vystavili na nádvorí novú klasicistickú budovu pre hospodárske účely.

Centrom mesta prechádza jedna z najdlhších a najkrajších peších zón na Slovensku s množstvom reštaurácií a štýlových kaviarničiek. V meste nájdete taktiež najstaršiu krytú plaváreň na Slovensku. Mestská krytá plaváreň má päťdesiat metrov dlhý bazén ,ktorý má olympijské parametre. Postavili ju v roku 1963 podľa projektov Ing. arch. Antona Cimmermanna. V areáli plavárne postupne vybudovali aj dva otvorené 50 metrové bazény. Komplexná rekonštrukcia objektu bola dokončená v roku 1996.

Počas celého roka sa v meste konajú viaceré kultúrne, športové a spoločenské podujatia, napr. Carneval Slovakia Žilina, Jarná cena Žiliny, Staromestské slávnosti, Žilinská svätojánska noc, Jašidielňa, Žilinské dni zdravia, Žilinský literárny festival, Stredoveký deň a ďalšie.

 

Hrad Lietava

Hrad Lietava bol postavený po roku 1241, zrejme tesne po tatárskom vpáde, ako väčšina hradov na území Slovenska. Staviteľmi boli pravdepodobne predkovia rodu Balassovcov. Tieto zrúcaniny sú považované za najrozsiahlejšie na Slovensku, pričom samotný hrad bol rozlohou druhým najväčším.Hrad Lietava Strmé a neprístupné skaliská odjakživa chránili Lietavský hrad pred nájazdmi zo severnej a východnej strany. V stredoveku sa považoval za nedobytný a do jeho panstva patrilo 35 obcí.

Hrad postavili po roku 1241 pravdepodobne ako administratívne a vojenské centrum. V rokoch 1300 až 1321 sa uvádza v súvislosti s Matúšom Čákom. Koncom 14. storočia patril kráľovi Žigmundovi, 1475 -1494 Pavlovi Kinižimu, ktorý vykonal na hrade viaceré stavebné úpravy. Opravil opevnenie prvého predhradia a veľkú obytnú vežu, ako aj vstupnú vežovú bránu. Začiatkom 16. storočia hrad získal Mikuláš Kostka, ktorého dcéru Barboru si vzal za manželku František Thurzo. Nový majiteľ opevnil ďalšie, druhé predhradie a opravil existujúce budovy, z nich viaceré ukončil oblúčikovou atikou podľa nového výtvarného smeru – renesancie. Z roku 1530 pochádza správa, že na hrade sa zdržiavala početná posádka – 285 žoldnierov, ktorí si sami vyrábali aj pušný prach. V roku 1604 sa počet vojakov zmenšil na 12. Po smrti Imricha Thurzu (1621) sa tunajšie panstvo rozdelilo medzi dedičov, ktorí nejaký čas hrad spoločne udržiavali. V roku 1641 v dôsledku majetkových sporov stratili o areál záujem a hrad v prvej polovici 17. storočia patril komposesorátu. Hrad Lietava a okolieOpis hradu z 1698 uvádza, že nie je obývaný a nachádza sa tu len archív. V rokoch 1760-1770 archív previezli na Oravský hrad. Lietavský hrad sa už potom nevyužíval a neudržiaval, a tak postupne chátral. V rokoch 1870-1873 tunajšie majetky kúpil barón Popper.

O jeho údržbu sa starali početní talianski majstri. Základ hradu tvorila veľká štvorposchodová hranolová veža s pavlačou a opevnené nádvorie horného hradu, kde sa nachádzal palác, tzv. Červená bašta, zvonica a cisterna na vodu. K hornému hradu sa pripájalo prvé predhradie s niekoľkými vežami a obytnými budovami a druhé predhradie s vežami a podacím mostom, ktoré bolo chránené aj priekopou. Dodnes sa zachovali múry do značnej výšky, často aj s architektonickými detailami, ako napr. oblúčikové atiky, kamenné konzoly a pod.

Pretože hrad slúžil predovšetkým ako úkryt v čase nebezpečenstva, bol aj dostatočne vyzbrojený, okrem iného 43 delami. O jeho bezpečnosti sa panstvo mohlo presvedčiť v časochHrad Lietava a okolie Bočkajovho povstania, keď sa sem uchýlil Juraj Thurzo aj s rodinou a bezpečne odrazil útok povstalcov na hrad.

Hrad Lietava sa nachádza v obci Lietava. Obec Lietava je vzdialená od krajského mesta Žilina necelých 11 km. Cesta autobusom do Lietavy alebo Lietavskej Svinnej trvá asi 30 minút. Osobným autom cestujeme cca 15 minút. Parkovanie je možné priamo v obciach.

Budatínsky zámok

Budatínsky zámok sa nachádza v meste Žilina, pri sútoku riek Váh a Kysuca. Je historickou a architektonickou pamiatkou.

V minulosti patril medzi vodné hrady, chránené tokom riek a vodnými priekopami. Jeho najstaršou časťou je mohutná ranogotická štvorposchodová veža, ktorá bola postavená v čase opevňovania krajiny po tatárskom vpáde v polovici 13. storočia. Vzhľadom na svoju polohu v blízkosti sútoku Váhu a Kysuce plnila i funkciu kráľovskej tridsiatkovej stanice, kde sa vyberalo mýto od kupcov prichádzajúcich zo Sliezska.

Budatínsky zámok

Začiatkom 14. storočia, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho, vežu opevnili a vystavali jadnotraktový palác. Najväčšie stavebné úpravy zaznamenal v rokoch 1487 – 1798, keď bol majetkom rodu Suoogovcov. Dátum renesančnej prestavby, rok 1551, je zaznamenaný na krbe prvého poschodia veže. V 18. storočí, keď hrad už úplne stratil funkciu pevnosti, postavili na zvyškoch opevnenia barokovo – klasicistický kaštieľ.

V roku 1798 prešiel Budatínsky hrad do majetku rodu Čákyovcov, ktorým patril až do roku 1945. Postihli ho aj revolučné udalosti rokov 1848 – 1849, keď 10. januára 1849 takmer úplne vyhorel a odvtedy dlhší čas chátral.
Najstarším objektom na tomto mieste bol vodný hrad, chránený z dvoch strán oboma riekami, z ktorých sa napĺňali priekopy vodou, a tak boli jeho najspoľahlivejšou ochranou.

V druhej polovici 19. storočia ho znova opravili a doplnili ho na dnešnú podobu. Istý čas v ňom boli kasárne a trvalo dosť dlho, kým sa zámok začal kultúrne využívať.

Dodnes stojí na takej vyvýšenine, v stopách svojich dávnych opevnených predkov, pri sútoku Kysuce a Váhu, celkom blízko pri hlavnej ceste smerom na sever a úplne začlenený do dnešnej Žiliny.Budatínsky park

Budatínsky zámok má aj menší park, vidno ho aj z vlaku smerom na Čadcu, lebo z celku zámockého objektu vyniká najmä jeho okrúhla veža.

Od 28. júna 2013 môžu cyklisti prechádzať aj Budatínskym parkom, a tak si po príjemnej jazde na bicykli vychutnať aj krásy kultúrnych pamiatok a oddýchnuť si v zámockom parku. So súhlasom Krajského pamiatkového úradu Žilina bol vyhradený a označený samostatný chodník pre cyklistov, ktorým môžu bicykle pretlačiť popri sebe. Pri hlavnom vstupe do areálu, rovnako ako pri vstupe od sútoku riek Váh a Kysuca, sú umiestnené informačné tabule, ktoré určujú podmienky prechodu cyklistov. V prípade, že návštevník parkom nielen prechádza, ale plánuje si vychutnať aj jeho krásy, bude si môcť svoj bicykel odložiť do cyklostojanov pri oboch vstupoch do parku.

V roku 2013 sa začala rozsiahla rekonštrukcia. Ide o opravu hradnej veže, s kompletnou výmenou strešnej konštrukcie a krytiny. Vybudujú sa nové sociálne zariadenia, komunikácia a inžinierske siete.

Dnes je v ňom prevažne vlastivedné Považské múzeumPovažské múzeum a galéria. Považské múzeum vzniklo v roku 1942 ako Mestské múzeum. Sústreďuje sa na dokumentáciu dejín slovenského drotárstva doma i vo svete. V ostatných oblastiach odbornej práce pôsobí ako regionálne zariadenie na severozápadnom Slovensku.

K zámku sa viaže často literárne spracovávaná povesť o zamurovanej princeznej povesť o nešťastnej láske Kataríny Szuňoghovej.