Mesto Michalovce

Michalovceokresné mesto na Slovensku Michalovceležiace v Košickom kraji. Toto hospodárske a kultúrno-spoločenské centrum okresu i Zemplína sa nachádza v severnej časti Východoslovenskej nížiny, na brehoch rieky Laborec, v nadmorskej výške 114 m. Mesto je vzdialené 50 km na východ od Košíc a 30 km od ukrajinského pohraničného mesta Užhorod. Na východ od Michaloviec na nachádza priehrada Zemplínska šírava.

Michalovce a ich okolie boli pre svoju priaznivú polohu a surovinové zdroje vyhľadávané a osídľované od paleolitu po stredovek. V období mladšej doby bronzovej, ktorá znamenala vrcholné obdobie v spracovaní bronzu ako civilizačného kovu, bola táto oblasť pravdepodobne severovýchodným centrom v rámci karpatskej kotliny a spolu s južným Potisím mala podstatný podiel pri stykoch s mimokarpatskými oblasťami. Dejiny Michaloviec ovplyvnila významne prítomnosť Keltov a neskôr obdobie rímskych vplyvov. Archeologické výskumy potvrdili zakladanie sídlisk v tomto území i v dobe sťahovania národov v 6.storočí Slovanmi. Námestie v MichalovciachNedostatok písomných správ o Michalovciach z obdobia ranného feudalizmu nahrádzajú archeologické nálezy v 9.- 11. storočí v lokalite Michalovce – Hrádok, ako i nález základov najstaršej architektúry na terajšom Kostolnom námestí.

V Michalovce sú známe množstvom pamätihodností, ktorými sú Barokovo-klasicistický kaštieľ rodu Sztáray – dnes sídlo Zemplínskeho múzea, základy rotundy v areáli Zemplínskeho múzea, gotický rímskokatolícky farský Chrám Narodenia Panny Márie, gréckokatolícky Chrám sv. Ducha, gréckokatolícky farský Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky, Kaplnka sv. Antona Paduánskeho, budova Zlatého býka, budova Groszovho paláca a budova starého súdu.

Zemplínske múzeum   vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Zbierka a expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo – klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu, naposledy bol prestavaný v 30.rokoch 19.storočia, kedy dostal dnešnú podobu. Zemplínske múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu, celkový kultúrno – historický a hospodársky vývoj Zemplínske múzeumzemplínskeho regiónu. V priestoroch  kaštieľa sú umiestnené zbierky a expozície. Kaštieľ, bývalé hospodársko-správne objekty, ako aj rekonštruované základy významnej sakrálnej stavby – rotundy, nachádzajúce sa v areáli múzea, sú kultúrnymi pamiatkami.

Prírodovedná expozícia dokumentuje ekologické skupiny vtákov a cicavcov Zemplína. Zástupcovia jednotlivých skupín sú v expozícii usporiadaní podľa charakteristických biotopov, ktoré obývajú (rybníky a vodné nádrže, močiare, lúky, rieky a potoky, kameňolomy, ľudské sídla, les). Medzi najpozoruhodnejšie preparáty patria bahniaky, žeriav popolavý, kaňa sivá, karpatský jeleň. V expozícii je vystavených 247 druhov vtákov a 46 druhov cicavcov. Oživujú ju spevy a hlasy niektorých živočíchov.

Archeologická expozícia prezentuje v chronologickom slede praveký a včasnostredoveký vývoj zemplínskeho regiónu. K najvýznajmnejším exponátom patria antropomorfné i zoomorfné neolitické plastiky, z obdobia eneolitu súbor zlatých záveskov (najstarší doklad spracovania zlata na území Slovenska) a medené nástroje, zbrane, šperky a keramika z doby laténskej. Osobitne cenný a unikátny exponát predstavuje amfora z doby bronzovej s najstarším vyobrazením dvojkolesového voza v strednej Európe. V expozícii sú vystavené najhodnotnejšie predmety z archeologického zbierkového fondu, ktorý obsahuje vyše 40000 ks.

Umelecko-historická expozícia je umiestnená v pôvodne neskororenesančnej budove, tzv. Starom kaštieli. V expozícii sú inštalované diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od románskeho obdobia po súčasnosť. Medzi exponátmi sa vynímajú gotická Pieta, renesančné a barokové plastiky svätcov, zbierka ikon i liturgických predmetov. K významným exponátom sa radia aj olejomaľby maliara francúzskeho pôvodu T. J. Moussona, žijúceho v Michalovciach v rokoch 1911 – 1944.

Etnografická expozícia dokumentuje zaniknuté i zanikajúce ľudové remeslá dedinského obyvateľstva. Expozíciu tvoria samostatné celky – kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií. Pozoruhodná je zbierka hrnčiarskych výrobkov dokumentujúca vývoj pozdišovského hrnčiarstva. Cenné sú aj exponáty dokladujúce vývoj techniky tkania na Zemplíne.

Historická expozícia predstavuje v prevažnej miere exponáty dokumentujúce atmosféru šľachtických, prípadne honosnejších meštianskych interiérov konca 18. – začiatku 20. storočia (dobová literatúra, historický nábytok, zbrane, portréty, menšie interiérové doplnky a podobne).

Zemplínska Šírava a ubytovanie v jej blízkosti

Zemplínska šírava s pôvodným názvom Zemplínska sĺňava vznikla na mieste mladej priekopovej prepadliny medzi južnými svahmi Vihorlatského pohoria a neotektonickými štruktúrami za účelom spútania rozlievajúcich sa vôd. 

Zempínska Šírava

Z jej napúšťaním sa začalo na jar v roku 1963 a do prevádzky bola daná v auguste 1966. Jej prvotným významom bolo a je zabrániť povodňovým katastrofám, byť zdrojom vody na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy a vodným zdrojom pre vzmáhajúci sa energetický priemysel. Pôvodne sa rátalo len s čiastočným využitím nádrže pre turistiku miestneho významu. Vývoj však ukázal, že vďaka ustálenému letnému počasiu kedy teplota vody neklesne pod 20 °C, začali navštevovať  nádrž masy turistov z celého bývalého Československa i ostatných okolitých štátov. Nádrž sa týmto stala významnou oblasťou cestovného ruchu.

Priehrada Zemplínska Šírava má mimoriadne priaznivé podmienky na kúpanie, vodné športy a rybolov. Pláže sú štrkovité a trávnaté. Vo všetkých strediskách sú požičovne člnkov, vodných bicyklov a v niektorých i vodných skútrov alebo vodných lyží.

Je tu tiež vybudovaných 7 rekreačných stredísk. V každom rekreačnom stredisku sa nachádza sieť hotelov, penziónov, chát a autokemping.

Zempínska Šírava Penzión FamilyJedným z najobľúbenejších penziónov je Penzión Family. Je situovaný 100 metrov od priehrady Zemplínska Šírava a 12 minút jazdy autom z Michaloviec. Ponúka vám saunu, záhradu s výbavou na grilovanie a vonkajší sezónny bazén. Vo všetkých priestoroch môžete bezplatne využívať Wi-Fi pripojenie na internet a k dispozícii máte aj bezplatné súkromné parkovisko. Každá izba v Penzióne Family je vybavená chladničkou a niektoré majú aj súkromnú terasu. Penzión má aj reštauráciu s terasou, kde si pochutíte na miestnych zemplínskych špecialitách. Na mieste nájdete aj bar.

Zempínska Šírava penzión TíliaĎalším penziónom v blízkosti Zemplínskej Šíravy je Penzión Tília. Penzión Tilia sa nachádza v rekreačnom stredisku Hôrka, 200 m od piesočnatej pláže so štrkovitým dnom, ktoré je zárukou čistej vody. Je určený hlavne pre rodiny s deťmi a prevádzkuje celoročne. Každý apartmán pozostáva z kúpeľne, obývacej izby s kuchyňou a prestrešenej terasy so samostatným sedením. Súčasťou penziónu sú tri altánky,  menší pre 6-10 osôb a väčší pre 20-30 osôb, s kozubami a grilom a hudono športový altánok pre 20-30 osôb.