Štiavnické vrchy

Štiavnické vrchyŠtiavnické vrchy sú geomorfologickým celkom na Slovensku ako súčasť subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a oblasti Slovenské stredohorie. Štiavnické vrchy majú rozlohu 827 km2  a nadmorskú výšku od 195 m n.m. na nive Hrona v Slovenskej bráne po 1009 m n.m., najvyšším vrchom je Sitno (1 009,2 m n. m.). V strednej a južnej časti Štiavnických vrchov je Sitnianska vrchovina so Štiavnickou a Prenčovskou brázdou, na východe sú to Skalky a na severe Hodrušská hornatina s Vyhnianskou brázdou.

Štiavnické vrchy sú sopečným pohorím, zaraďovaným k neovulkanitom. Ako celok tvorí pozostatky Štiavnického stratovulkánu. Je budované andezitmi, ryolitmi, brekciami a tufmi. Územie je mimoriadne bohaté na výskyt minerálov (približne 140 druhov a odrôd minerálov) a drahokovných rúd, v minulosti intenzívne ťažených. Banícka činnosť prispela aj k vytvoreniu rozsiahleho ešte funkčného systému vodných nádrží – tajchov aj s ich zbernými jarkami.

Koháryho dubV Štiavnických vrchoch nájdete množstvo prírodných rezervácií, niekoľko stoviek rokov starých chránených stromov, prírodných pamiatok a chránených areálov, ako napr. 400 rokov starý Koháryho dub, Kamenné more, Žakýlske pleso, botanickú záhradu a mnoho iných. Pôvodné prevažne dubové, bukové a hrabové lesy sú v súčasnosti druhovo zmenené vo väčšej miere na zmiešané porasty kde prevláda dub, buk, smrek, jedľa, hrab, javor i lipa.

Prírodné krásy a atraktivity Štiavnických vrchov môžete uvidieť pri peších, cyklistických turistických výletoch, ale aj z okna vášho auta. Turistická mapa Štiavnických vrchov je v predaji v Informačnom centre Banská Štiavnica, kde Vám pracovníci poskytnú bližšie informácie o dostupných turistických chodníkoch.

Námestie Banská ŠtiavnicaMesto Banská Štiavnica bolo už od pradávna späté s baníctvom, baňami a mnohými bohatými náleziskami drahých kovov. Nikto si už poriadne nepamätal kedy to všetko presne začalo, ale o jašteričkách, čo dali Banskej Štiavnici do vienka jej bohatstvo a nehynúcu slávu si povrávali už malé deti a ukazovali na mestský erb, kde sa na slnku skveli dve, jedna zlatá a druhá strieborná. „Vraj to bol ten pastier, čo ich prvý uvidel hore na stráni blyšťať sa vari viac ako slnko na oblohe”, takto už od nepamäti rozprávali na dobrú noc matky svojim deťom Povesť o štiavnických jašteričkách.

Podľa tejto povesti vznikol názov pre jeden z hotelov v Banskej Štiavnici, Hotel Salamader je nový a zároveň jediný hotel situovaný uprostred moderného lyžiarskeho strediska Salamandra Resort. Hotel Salamander leží v krásnom prírodnom prostredí Štiavnických vrchov a ponúka služby na úrovni štvorhviezdičkového hotela, schopný uspokojiť i požiadavky náročných hostí. Hotel je mimoriadne vhodný pre lyžiarov, rodiny s deťmi, firemnú klientelu či hostí so zameraním na aktívny životný štýl.