Ľubovniansky hrad

Ľubovniansky hrad  stojí majestátne už od 14. storočia a je dominantou mesta Stará Ľubovňa. Hrad bol počas svojej minulosti významným miestom pre rodiny uhorskej šľachty – Omodejovci, Drugethovci. Hrad navštívila i kráľovná Mária a panovník Žigmund Luxemburský, Vladislav II. Jagiellovský, Ján Albrecht, Ján Kazimír a Ján Sobieski.

letecký náhľad - Ľubovniansky hrad

Ľubovniansky hrad sa zapísal do histórie ako miesto, kde v roku 1412 došlo k podpísaniu dohody o mieri medzi panovníkmi Uhorska a Poľska. Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský  dal poľskému panovníkovi Vladislavovi II. Jagellvskému za 37 000 kôp pražských grošov ako zálohu Ľubovniansky hrad a ďalších 16 spišských miest. Preto od začiatku 15. storočia do 18. storočia sa hrad stal sídlom poľských starostov, ktorí spracovávali zálohovanú časť Spiša.  K najznámejším starostom patrili príslušníci poľských šľachtických rodov – Kmitovci a Lubomirskí. A počas rokov  1655 – 1661  sa tu uchovávali i poľské korunovačné klenoty. V roku 1768 bol na hrade uväznený dobrodruh Móric Beňovský. V roku 1772  počas vlády Márie Terézie sa skončila poľská správa nad časťou územia Spiša i nad Ľubovnianskym hradom. Na začiatku 19. storočia sa hrad dostal do vlastníctva uhorského rodu – Raiszovcov, koncom storočia sa však stáva majiteľom poľská šľachtická rodina Zamoyských. Posledným šľachtickým vlastníkom bol šľachtic Ján Zamoyský.

Exteriér tvorí – najstaršia časť hradu je gotický palác a kruhová veža s opornými piliermi. Obe stavyĽubovniansky hrad stoja na najvyššom brale a obkolesuje ich múr so vstupnou bránou. Neskôr bol vybudovaný palác orientovaný na východ. Spolu tieto tri stavby s nádvorím tvoria horný hrad. Na obranu hradu bola na druhom nádvorí vybudovaná delová bašta a srdcový delový bastión. Stavba hradu sa rozrastala o – barokový palác, kaplnku a tretie nádvorie. Tretie nádvorie je smerované na juhovýchod pred veľkou baštou a chráni vstup do areálu s bránou i padacím mostom.

Interiér hradu si zachoval v niektorých miestnostiach valené a pruské klenby, v podzemí je zachovalá mučiareň. Nachádza sa tu múzeum, ktorého stále expozície sú – expozícia dobového nábytku, zbraní, expozícia zoznamujúc hostí hradu so životom a rodokmeňom posledných majiteľov – Zamoyských. Na hrade bola vyčlenená i výstavná miestnosť, kde sú každoročne výstavy. Správcom hradu je Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni. Prehliadka hradu trvá 80 minút a návštevníci majú na výber – prehliadka so správcom, alebo individuálne so sprievodným textom.

skanzen - Stará ĽubovňaPriamo pod Ľubovnianskym hradom sa nachádza Skanzen – život na dedine v minulosti. Návštevníci sa tak prenesú niekoľko storočí do minulosti. Skanzen pozostáva z 25 objektov, vrátane zrubovej kovačskej vyhne z 19. storočia, mlynu, stolárskej dielne  a dominanta expozície je zrubový gréckokatolický kostol. Neoddeliteľnú súčasť interiéru tvorí barokovo-klasicistický ikonostas. Kostol je  dôležitou kultúrnou pamiatkou drevenej sakrálnej architektúry na východnom Slovensku.  Prehliadka skanzenu trvá 45 minút. Ideálnym tipom pre víkendový výlet s bohatým historickým programom návštevníci nájdu na Ľubovnianskom hrade i neďalekom Skanzene.

Hrad Gýmeš

Hrad Gýmeš je historickou ozdobou na vrchu Dúň pohoria Tribeč. Zrúcanina hradu Gýmeš je vzdialená takmer 5 km od obce Jelenec.

areál hradu Gýmeš

Prístup k zrúcanine hradu Gýmeš

Turisti sa môžu na hrad dostať po turistickej ceste z obce Jelenec. Výstup po tejto trase trvá cca 2 hodiny. Najrýchlejšie za 30 minút sa však dá dostať z obce Kostoľany pod Tribečom po neoznačnej ceste. Zaujímavejšia je cesta po červenej a neskôr zelenej značke od rekreačného strediska Jelenec-Remitáž. Trasa trvá asi hodinu a prechádza gaštanicou. Od Remitáže vedie aj žltá značka cez Studený hrad. Túto trasu by mali využiť turisti, ktorí sa chcú kochať i výhľadom na široké okolie.

História hradu Gýmeš

Písomná zmienka o hrade sa datuje do 12. storočia v Zoborskej listine. Hrad Gýmeš dal postaviť Ondrej, syn komesa Ivanku zo starého veľmožského rodu Hunt-Poznanovcov. Gýmeš slúžil ako útočisko a ako ochrana rodových cenností.

hrad Gýmeš v minulosti

Nádvorie je v tvare trojuholníka a na južnej strane bola vybudovaná veža s obrannou i obytnou funkciou. V 13. storočí bola vybudovaná ďalšia veža a medzi oboma vežami sa postavili paláce. Počas vlastníctva rodiny Forgáchovcov hrad prešiel rozsiahlou výstavbou – nové paláce, valcovitú vežu a veľkú vežu lichobežníkového pôdorysu, taktiež  rozšírili opevnenie. V 17. storočí bolo postavené na južnej strane nové odolnejšie opevnenie a delovými  baštami. Napriek posilneniu opevnenia hrad viackrát dobili Turci–  v rokoch 1663 a 1671 po dobytí Nových Zámkov sa zmocnili aj Gýmeša a hrad vyplienili. Hrad bol opätovne obnovený – časti opevnenia, paláce i vstupnú bránu.  a v tom čase sa zamerali i na stavbu Kostola sv. Ignáca s dvoma bočnými kaplnkami a rodinnou hrobkou v podzemí. V roku 1722 si dal Pavol Forgách v obci pod hradom postaviť barokový kaštieľ vsadený do prírodného parku so vzácnymi drevinami. Hrad Gýmeš sa stal neobývaným v 19. storočí po požiari, ktorý tam vypukol. Od toho času z hradu zostala len zrúcanina, ktorá chátrala. A dokonca kamene z častí hradieb použili pri výstavbe cukrovaru. Posledný Forgách emigroval na začiatku 20. storočia do Maďarska.

Kedysi tak prekvitajúci hrad od stavebného ruchu v súčasnosti chátra.  Zachovali sa len časti obvodového muriva a konštrukcia hradných budov, opevnení, otvory okien a vstupov.

súčasný stav - zrúcanina hradu Gýmeš

Traduje sa, že v minulosti hostí hradu Gýmeš vítali – lopatkovým tancom, ktorý spočíva v štyroch úderoch lopatkou. Turisti sa musia presvedčiť či táto tradícia pretrváva dodnes.V areály je vybudovaných niekoľko ohnísk. Návštevníci môžu prežiť pravý deň v prírode.

V blízkosti hradu sa nachádza i Studený hrad, ktorý zanikol už v 13. storočí, avšak na upätí, kde kedysi stál Studený hrad je očarujúci výhľad. A o niečo ďalej približne 6km od hradu Gýmeš sa nachádza ranč Čakýň, kde si návštevníci môžu užiť jazdu na koňoch a rôzne atrakcie.

Hrad Branč

Hrad Branč sa rozprestiera na úpätí Myjavskej pahorkatiny pri obci Podbranč. Terén k hradu Branč nie je príliš náročný, zvládnu ho i deti.

časť zrúcaniny hradu Branč

História hradu Branč

Prvé zmienky o hrade sa datujú do 14. storočia a v súčasnosti sa z hradu zachovala iba jeho zrúcanina. Isté obdobie bol vlastníkom hradu uhorský magnát Matúš Čák Trenčiansky a neskôr český kráľ Ján Luxemburský a Žigmund Luxemburský. Poslednými vlastníkmi hradu bola rodina Nyáry. Počas tureckých nájazdov ho využívali miestni obyvatelia ako útočište. V 17. storočí sa z hradu stalo prechodné väzenie protestantských kňazov, ktorí zomreli a boli pochovaní v jamách po obvode múru hradu. Turci hrad zničili a od tejto devastácie má hrad aktuálnu podobu – zrúcaniny.

Časti hradu Branč

horná časť hradu Branč

Hrad je rozdelený na dve hlavné časti: dolný a stredný hrad. Tieto časti sú od seba oddelené hlbokou priekopou.
Stredný hrad sa skladá zo severného nádvoria a obytnej časti . Z nádvoria  sa po schodisku vystupovalo do dvora a do jednotlivých miestností. Z celkového počtu 40 miestností sa na prízemí nachádzalo 15, na prvom poschodí 20 a 5 na druhom poschodí. V dolnej časti hradu bola pôvodne hradná studňa.

Na hrade Branč archeológovia uskutočnili už niekoľko úspešných nálezov – našli články kamennej architektúry z okien, dverí, ozdobnú kamennú renesančnú rímsu so štítom s letopočtom ukončenia prestavby hradu 1539 a monogramom majiteľa hradu Františka Nyáryho črepiny.

Povesť o hrade Branč

Jedným z majiteľov, ktorí na hrade vládli bol aj veľmož Lacko a jeho syn Štefan, ktorý bol kráľovským koniarom a mal krásnu ženu Ilonu. Na jednom prešporskom plese sa do Ilony zamiloval rakúsky rytier Hadmár z Honsbergu. Rytier Hadmár začal často navštevovať hrad Branč. Ani manželke Štefana, krásnej Illone nebol rytier ľahostajný a opätovala mu svoje city. Hadmár sa potreboval zbaviť Štefana a tak za pomoci Illony, Štefana otrávili. Ich láske a manželstvu nestálo nič v ceste. Hadmár sa však Illony čoskoro nasýtil a počas svojich návštev v Rakúsku si vyhliadol mladú kontesu Hermíny z Brennborgu. Illona začala byť chorobne žiarlivá a preto sa jedného dňa Hadmár rozhodol zabiť manželku Illonu. Hadmár sa opäť oženil, avšak tesne po sobáši poslovia kráľa Karola Róberta z Anjou odviedli Hadmára do väzenia. Bol obvinený a odsúdený za dvojnásobnú vraždu a tak skončil v rukách kata.

Tipy na výlet po okolí

V letnom období obec Podbranč organizuje rytierske pikniky. Z hradu Branč môžu turisti pokračovať vo výlety na vyhliadkovú vežu Hrajky, ktorá sa nachádza na štíte Myjavskej pahorkatiny. Veža je vysoká takmer 10m, a z jej vrchu majú turisti výhľad do širokého okolia – do doliny rieky Myjava, na Bielych Karpát a čiastočne i Považského Inovca. Taktiež sa tu nachádza pamätník dvanástich popraveným evanjelikom, ktorých boli popravený pre účasť na turolúckej vzbure, pri ochrane svojho kostola pred odobratím. V prírodnej scenérií je vybudovaný oddychový areál s lavičkami a cykloodpočívadlom. Počas teplých dní sa návštevníci hradu Branč môžu osviežiť pri neďalekej Kunovskej priehrade.

Historická pamiatka – hrad Branč, spolu s malebnou prírodou okolia je vynikajúcim typom pre víkendovú prechádzku spojenú s objavovaním histórie a prírody.

Holíčsky hrad – vodný hrad

Holíčsky hrad nájdete v meste Holíč, vzdialenom od hlavného mesta Slovenska približne 83km. Cesta autom by nemala presiahnuť jednu hodinu jazdy.

Holičský hrad-vodný hrad

Holíčsky hrad je vodný hrad postavené v polovici 11. storočia, v štýle barokovo-klasicistický.  Hrad patril do vlastníctva napríklad – Ctibora zo Ctiboríc, rodine Czoborovcov, Bakičovcov a Habsburgovcov. V 15. storočí ho obsadili husiti, 1607 Gabriel Bethlen, v 17. storočí sa tu viedli boje Kurucov, Turkov s cisárskymi vojskami. V 16. storočí sa hrad začal prebudovať na kaštieľ.  V polovici 18. storočia ho Habsburgovci prestavali na luxusné letné sídlo, s troma podlažiami, pôdorysne riešené do tvaru U. Od roku 1970 je hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Holičský hrad

V súčasnosti hrad prešiel rekonštrukciou, obklopuje ho opevnenie. Prehliadka pozostáva z dvoch časti – interiér hradu a exteriér. Interiér hradu zahŕňa: mestskú galériu, čínsku sálu, kaplnku a podzemné chodbyExterná časťhospodárska budova, obranné valy a rybník.

Múzeum keramiky Holíč

Momentálne je v rekonštruovanej časti umiestnené múzeum keramiky. Múzeum keramiky Holíč je vysunutou expozíciou Záhorského múzea v Skalici. Obsahom expozície je oboznámenie návštevníkov s historickou výrobou keramiky v záhorskom regióne.

Mestské keramické múzeum v Holíči

Mestská galéria Holíč

Mestská galéria, ktorá je sprístupnená počas letnej turistickej sezóny. V mestskej galérií sa uskutočňujú koncerty vážnej hudby a výstavy domácich i zahraničných umelcov. Stálou expozíciou je tvorba holíčskej rodáčky akademickej maliarky Oľgy Bartošíkovej.

Aktivity

Alternatívou spestrenie rodinného výletu je cykloturistika, popri Baťovom kanály, kde je vybudovaná cyklotrasa s odpočívadlami i s cyklomapami. Okrem cykloturistiky je k dispozícií i požičovňa motorových člnov, kanoií, vďaka ktorým sa návštevníci môžu plaviť po Baťov kanály. V obce Holíč i v jeho blízkom okolí sa nachádza viacero rybárskych revírov, ktoré umožňujú rybolov aj na základe hosťovacích povolení aj pre členov iných organizácií za výhodné ceny.

Návštevníci by si nemali nechať ujsť návštevu kultového miesta v Holíči. Na kultovom mieste sa nachádza súbor 22 obrovských kameňov, na ktorých sú obrazce s mytologickou témou.

Medzi turistické atrakcie patrí i holandský veterný mlyn pri Holíči.

Je to jediný zachovaný mlyn na území Slovenska, datuje sa na 19. storočie. Odvážlivci rozhodne nepohrdnú vyhliadkovým letom nad Záhorím, kde sa im naskytne panoráma celého Záhoria ako na dlani.

Ešte stále neviete, kde strávite najbližší víkend? Jednou z možností ako stráviť letný rodinný výlet je návšteva Holíčského hradu a jeho okolia.