Galéria Bratislava

Galéria Bratislava  je kultúrnou inštitúciou, sídliacou v meste Bratislava, ktorej predmetom je zhromažďovanie, reštaurovanie, ochraňovanie, vystavovanie umeleckých predmetov verejnosti.

Galérie Bratislava - Mirbachov palác

História Galérie Bratislava

Vznik Galérie Bratislava predchádzalo uznesenie mestských orgánov z roku 1958, v tom čase  vznikol Vlastivedný ústav mesta Bratislavy. Združoval štyri strediská: Múzeum mesta Bratislavy, Mestskú galériu, Regionálnu knižnicu a Mestské pamiatkové stredisko.

V rokoch 1959 až 1961 sa do mestskej galérie vyčlenili diela výtvarného charakteru zo zbierok Mestského múzea. Až v roku 1961 začína Mestská galéria fungovať ako samostatná kultúrno-vzdelávacia inštitúcia a zriadenie. Začiatok zberateľstva umeleckých diel podnietil uhorský miestodržiteľ Albert – knieža sasko-tešínska, svojou súkromnou zbierkou umeleckých diel na Bratislavskom hrade. Okrem neho boli v Bratislave – historicky Prešporku v 18. a 19. storočí známi viacerí šľachtici zberateľmi –  Ján Pálffy, Karol Nyáry, František Török a Emil Mirbach. Mnohé výtvarné predmety boli odkúpené alebo darované Mestskému múzeu. Po darovaní kolekcie diel od sochára Viktora Tilgnera vznikla výtvarná galéria v rámci Mestského múzea. V 19./20. storočí sa začali umelecké diela skupovať od umelcov združených v Bratislavskom umeleckom spolku. Počas rokoch 1945-89 boli mnohé zbierky skonfiškované. V súčasnosti činnosť Galérie Bratislava je rozdelená v dvoch palácoch v centre Bratislavy – Mirbachov a Pállfyho palác.  Mirbachov palác sídli na Františkánskom námestí a od roku 1975 je v ňom zriadená Galéria mesta Bratislavy.  Pálffyho palác sa nachádza na Panskej ulici oproti Britskému veľvyslanectvu a jeho priestory začala Galéria mesta Bratislava využívať od roku 1987.

Stále expozície Galérie Bratislava

Stála expozícia v Mirbachovskom paláci:

Stredoeurópske barokové Maliarstvo a sochárstvo – expozícia pozostáva z diel majstrov, ktorí ovplyvnili barokový štýl umenia na Slovensku. Medzi takých patrili – maliari Jozef Kurtz, Paul Troger, Franz Anton Palko, Franz Anton Maulbertsch, sochári Andreas Johann Eglauer, Franz Xaver Messerschmidt či Karl Georg Merville. Najvýznamnejší cyklus, vytvorený podľa obrazov Petra Paula Rubensa, glorifikuje život a vládu francúzskej kráľovnej Márie Medicejske. Daná expozícia pozostáva približne 100 diel.

Stála expozícia v Pálffyho paláci:

socha Madony - Galéria Bratislava

Gotická maľba a plastika – je slohovou stránkou 19 diel, gotickej tabuľovej maľby a plastiky korešponduje so zachovanými fragmentmi gotickej architektúry v Pálffyho paláci. Medzi stále expozície patrí i socha madony zo 14. storočia od umelca Vajnorského.

Keltská mincovňa – výstavu zrealizovali  Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP) a GMB projekt obnovy stálej expozície keltského kovolejárstva a mincovníctva.

Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo zač.19. a zač. 20.storočia – predmetom expozície je umelecká tvorba v stredoeurópskom regióne v 19.storočí až do roku 1918.

Príbehy a fenomény slovenského výtvarného umenia 20. storočia I. a II. – expozícia pozostáva z dvoch častí. Prvá zachytáva príbehy slovenskej moderny a slovenské výtvarné umenie v rokoch 1918 – 1948. Druhá prezentuje obdobie druhej polovice 20. storočia.

Galéria Bratislava získala v rokoch 2007, 2010 a 2012 ocenenie Galéria roka. Okrem stálych expozícií Galéria organizuje rozmanité výstavy, zabezpečuje vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia.

Návštevníci Galérie Bratislava si rozšíria obzory v oblasti umenia a taktiež ich presvedčí o kvalite slovenských maliarov, sochárov a výtvarníkov.