Trenčiansky hrad, sídlo Matúša Čáka

Trenčiansky hrad je dominanta mesta Trenčín Trenčiansky hrad známy ako sídlo jedného z najmocnejších magnátov v Uhorsku – Matúša Čáka.

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad vznikol na mieste staršieho osídlenia, od doby bronzovej cez Keltov a Germánov až po slovanské osídlenie. Najstaršou kamennou stavbou hradu je predrománska rotunda. Koncom 11. storočia vznikla kamenná útočištná veža. V 13./14 storočí sa hrad stal sídlom uhorského šľachtica Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý z hradu sa stalo centrum  Matúšovej zeme. Matúč Čák ovládal takmer celé dnešné Slovensko a značnú časť Zadunajska. V Trenčíne dokonca razil i vlastné mince, avšak žiadne neboli do súčasnosti objavené. Po jeho smrti sa hrad stal majetkom uhorského kráľa Karola.

Barborin palácBarborin palác dal vybudovať cisár Žigmund Luxemburský pre svoju druhú manželku Barboru Cellskú. Posledným, tretím palácom na Trenčianskom hrade je Palác Zápoľských.  Od 15. storočia sa pôvodne kráľovský hrad postupne dostával do rúk šľachtických vlastníkov – Thurzovci, Forgáčovci, tirolský gróf Pirrhus z Arcu, kráľovský taverník  Juraj Zrínsky, Ladislav Popel mladší z Lobkovíc, vlastnícky podiel tu mali napríklad Rákociovci a viacerí ďalší.

Koncom 18. storočia Trenčiansky hrad definitívne stratil svoj vojenský význam a v júny 1790 vypukol požiar, ktorý takmer zdevastoval hrad i mesto.  V roku 1905 posledná majiteľka – Iphigenia De Castris D´Harcourt darovala hrad mestu Trenčín. Začali sa provizorné úpravy a systematická rekonštrukcia prebieha od polovice 20. storočia.

Areál Trenčianskeho hradu pozostáva z predbránia, prvej až  piatej hradnej brány, troch gotických palácov – Matúšov, Ľudovítov, Barborin, Matúšovej a letnej  veže, kaplnky a delovej bašta, hospodárskych objektov, hladomorne a Studni lásky.

Ľudovítov palác

Ľudovítov palác – najstarší palác, bol vybudovaný v 14. storočí, kráľom Ľudovítom Veľkým. V danom paláci je umiestnená stála expozícia Chladných a palných zbraní – meče, šable, oštepy, kopije, rapíry  od 13. do 19. storočia a taktiež orientálne zbrane pestro zdobené a   palné zbrane – pruské ihlovky, rakúske zbrane, pušky a revolvery. Okrem expozície zbraní, sú v priestoroch Ľudovítovho paláca zakomponované i obrazy z expozície Rodovej galérie Ilešháziovcov a obrazy z ilešháziovských sídiel.

Barborin palác ako už bolo spomenuté druhý palác bol vystavaný cisárom Žigmundom Luxembruským pre svoju druhú manželku Barboru Celskú. Prvá miestnosť Barborinho paláca bola  Rytierska sieň –  najväčšou miestnosťou na hrade. Zaujimavosťou je, že spálňa bola prepojená s podzemím padacími schodmi.  V podzemí sa nachádzali sklady vína a potravín.

Zápoľských palácTretím palácom a najmladším je palác Zápoľských – bol postavený manžeľkou Štefana Zápoľského Hedvigou Tešínskou , v 16. storočí. Nachádza sa tu ďalšia expozícia rodovej galérie Ilešháziovcov a obrazov z ilešháziovských sídiel obsahuje v súčasnosti 94 obrazov, rozmiestnených na dvoch horných podlažiach paláca. Jeden z najimpozantejších portrétov patrí svätici Žofie Bošňákovej. V súčasnosti sa palác využíva na výstavy a svadby.

Matúšova veža je najstaršou stavbou na hrade, na štvrtom poschodí veže mal jej majiteľ Matúš Čák pracovňu. V Matúšovej veži sa nachádza expozícia nástenných erbov jednotlivých držiteľov Trenčianskej dominanty. Veža umožňuje návštevníkom hradu a jedinečný výhľad na panorámu celého mesta Trenčín, Biele Karpaty, Vršatské bradlá a na Drietomský Žľab.

Letná veža je renesančnou stavbou, vybudovaná na na hornom nádvorí hradu. Hradnému panstvu slúžila najmä ako miesto odddychu.

Delová bašta  bola postavená Thurzom v 16. storočí. Jej úlohou bolo chrániť mosty Váhu, hrad i celkovo mesto Trenčín.  V súčasnosti je bašta, spolu s priľahlým amfiteátrom využívaná Trenčianskym múzeom na rôzne výstavy a kultúrne podujatia.

Hladomorňa – pôvodne Kráľovská veža slúžila ako vyhliadková veža, neskôr sa z nej stalo hradné väzenie a hladomorňa. Historici však neobjavili žiadne dokumenty, ktoré by naznačovali a potvrdili úmrtie v hladomorni. Hladomorňa skôr slúžila ako preventívne zastrašovanie.

Medzi povesťami opradenými časťami hradu patri Studňa lásky, ku ktorej sa viaže krásny príbeh dvoch zamilovaných ľudí – o Omarovi a Fatime.

studňa lásky

Medzi stále expozície – výstavy Trenčianskeho hradu sú Feudálna justícia, heraldická tvorba na Slovensku, Lapidárium, rodová galéria Illésháziovcov, historické zbrane.

Najnavštevovanejšie hrady Slovenska

Prekvapujúco aj na takom malom území, akým je Slovensko, môžeme nájsť množstvo kultúrnohistorických pamiatok, ktoré dokumentujú jeho históriu už od praveku takmer po súčasnosť. Sú to panské sídla, čiže príbytky spoločenskej elity, či pevnosti, stavby zabezpečujúce ochranu.

Väčšina Slovenských hradov nám už iba pripomína miesta, kde kedysi stály monumentálne pevnosti, z ktorých dnes ostali iba ruiny. No stále tu môžeme nájsť ešte aj zachovalé stavby, ktoré ale museli prejsť rekonštrukciou.  Západné Slovensko sa môže popýšiť Bratislavským hradom, hradom Červený kameň, či Trenčianskym hradom.

Bratislavský  hrad

Jedným z nich je Bratislavský hrad, ktorým sa pýši naše hlavné mesto Bratislava. Majestátny hrad sa týči na skalnom výbežku Malých Karpát, nad riekou Dunaj a výrazne dotvára panorámu hlavného mesta. Architektúru hradu najviac poznačili dostavby a prestavby v období gotiky, renesancie a počas panovania Márie Terézie. Od polovice 16. storočia, kedy sa Bratislava stala korunovačným mestom, boli v korunovačnej veži uložené korunovačné klenoty uhorských kráľov.

V súčasnosti sa na hrade nachádzajú expozície Slovenského národného múzea – Historického múzea a reprezentačné priestory prezidenta a parlamentu Slovenskej republiky. Hrad s areálom bol v roku 1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Bratislavský hrad

Hrad Červený kameň

Hrad Červený kameň sa zaraďuje medzi  najväčšie turistické atrakcie na Slovensku. Jeho počiatky siahajú do prvej polovice 13. storočia. Najskôr bol hrad kráľovským majetkom, neskôr sa ako jeho vlastníci vystriedali viaceré významné uhorské šľachtické rody, medzi inými i Matúš Čák Trenčiansky, Zápoľskí či Turzovci.  Na hrade sa točili filmy ako Princezná Fantagiró a Dračie srdce. Dnes slúži hradný objekt ako múzeum nábytku. Na hrade je stála expozícia dobového bývania šľachty, expozícia historických zbraní  a návštevníci si môžu prezrieť hradnú obrazáreň či hradné pivnice. Na hrade sa pravidelne konajú rôzne podujatia, ako napríklad : Vína na hrade, Noc múzeí a galérií, Historický festival, Letný komorný koncert na hrade a veľa ďalších.

Hrad Červený kameň

Trenčiansky hrad

Hrad sa vypína na skalnatom brale nad mestom Trenčín. Trenčiansky hrad patrí medzi najstaršie hrady na Slovensku, vznikol v 10. storočí. K stálej expozícií hradu patrí : Hradná studňa, Feudálna justícia, Erby majiteľov, držiteľov a kapitánov hradu, chladné a palné zbrane od 13. do 19. storočia a Rodová galéria Ilešháziovcov. Na Trenčianskom hrade Vás taktiež poteší atrakcia Skupina historického šermu, ktorá vystupuje v rámci nočných prehliadok. Trenčiansky hrad patrí medzi najnavštevovanejšie hrady na Slovensku.

Trenčiansky hrad