Slovenské hrady

Hrady predstavujú torzovitú architektúru v krajine. Sú zdrojom poznania a nevšedných estetických zážitkov, pre ktoré patria k vyhľadávaným turistickým cieľom. Pri predstave typickej slovenskej krajiny nemôže chýbať silueta hradu alebo hradnej zrúcaniny. Hrady sa poeticky označujú  ako „nemí svedkovia minulosti“. To však zďaleka nie je pravda. Poučený návštevník môže ľahko porozumieť ich reči. Pri pozornom pohľade si môže uvedomiť mnoho súvislostí a detailov, z ktorých dokáže poskladať obraz hradu a v jeho najväčšom rozkvete či neskoršom úpadku a spoznať mnoho o dávnom živote medzi hrubými múrmi.

V tomto článku sme pre Vás vybrali hrady, ktoré sa pýšia určitými charakteristickými zvláštnosťami, ktoré je možné vidieť iba na tej ktorej zrúcanine, napríklad rôzne kamenárske detaily, okná, portály, konzoly a podobne.

Hrad Dobrá Voda

Stredoveký pohraničný hrad vznikol v blízkosti Českej cesty, jeho zrúcaniny ležia v strategickej polohe nad vnútornou kotlinou Malých Karpát severne nad obcou Dobrá Voda. Gotický hrad s palácom bol postavený koncom 13. storočia. Od roku 1349 bol hrad doménou Stiborovcov, ktorí ho dostali od kráľa Žigmunda Luxemburského. Po vymretí ich rodu daroval kráľ hrad Michalovi Országovi. Na začiatku 16. storočia Országovci hrad rozšírili o prvé predhradie a v čase tureckého nebezpečenstva aj o dolný hrad s delovými baštami.

Hrad Dobrá Voda

Hrad Dobrá Voda predstavuje stavebný komplex, ktorý sa v závere stavebného vývoja skladal zo štyroch celkov: z vyššie položeného hradného jadra a naň napojeného východného prehradia s kaplnkou, z nižšie položeného západného predhradia a z južného predhradia. Hradné jadro tvoril palác s dvoma hranolovými vežami a nádvorím so životne dôležitou cisternou. Z architektonických detailov treba spomenúť kamennú výlevku v priestore hradnej kuchyne v blízkosti cisterny. O vzhľade gotického paláca informujú zamurované okenné otvory na severnej stene paláca, ktoré smerom do údolia spevňuje trojica mohutných pilierov. Obvodové múry kaplnky majú dodnes zachované gotické okienka s okoseným ostením vytesaným z jedného kusa kameňa.

Hrad Hričov

Zrúcaniny hradu Hričov dominantne čnejú na strmom severnom výbežku Súľovských vrchov asi 1,5 km od Hričovského Podhradia. Vstup do najvyššej časti hradu chránil hranolový objekt. Pred ním na východnej strane bolo malé nádvorie. Zachovala sa tu časť muriva brány. Hradné budovy stáli na stiesnenom priestore skalnatého vrcholu, umne vsadené medzi zlepencové bloky. Najstaršie stavby sa architektonickými detailmi hlásia do gotiky 15. storočia. Budovy sú postavené z pieskovca. Vyššie podlažia mali drevené stropy a veľké sály osvetľovali mohutné okná. Hrad Hričov je romantickou zrúcaninou a z blízka je naň skutočne rozprávkový pohľad aj s krásami okolitej prírody.

Hrad Hričov

Hrad Tematín

Hrad Tematín leží na strategicky významnom mieste na výbežku Považského Inovca. Vďaka jeho polohe ho možno pokladať za jeden z najnedostupnejších hradov Slovenska. Hrad Tematín vznikol v polovici 13. storočia a dnes už nám ho pripomínajú iba jeho zrúcaniny. Za najstaršie jadro hradu možno považovať severnú a západnú obvodovú hradbu, menšiu hranolovú vežu a bránovú vežu. Dochované architektonické detaily majú veľkú výpovednú hodnotu. Pôvodná hrotitá brána horného hradu z tesaných kvádrov je charakteristickou ukážkou staviteľstva v druhej polovici 13. storočia. V jej blízkosti sa na stene vrchologotického paláca nachádza drevený rám okna s omietkovou úpravou. Rozpadnuté múry s obnaženými jadrami na viacerých miestach odhaľujú špeciálny spôsob výstavby.

Každý hrad je niečím odlišný a jedinečný, aj keď ostali už iba zrúcaniny, aj tie nám vypovedajú o jeho minulosti.

Hrad Tematín