Levický hrad

Levický hrad tvoria zakonzervované zrúcaniny gotického hradu nachádzajúce sa neďaleko centra okresného mesta Levice v Nitrianskom kraji.

Levický hrad bol postavený v druhej polovici 13.-teho storočia na skalnej vyvýšenine nad močaristým územím. Mal chrániť cestu do kláštornej pevnostLevický hradi v Hronskom Beňadiku a do stredovekých banských miest. Hrad často menil majiteľov, ktorí ho viackrát prestavali. Jadro hradu tvoril gotický palác a opevnenie s kruhovou baštou. Po požiari v roku 1434 bol hrad znovu prestavaný. V 16.-tom storočí sa stal jednou z pätnástich pevností, ktoré mali zastaviť tureckú inváziu. V roku 1571 dal župan Tekovskej stolice postaviť na dolnom nádvorí pohodlný renesančný kaštieľ, kde dnes sídli Tekovské múzeum.
V roku 1578 bol hrad natoľko dobre opevnený, že ho Turci márne obliehali. Dobyli ho až v roku 1663, pričom o rok boli porazení a hrad sa opäť dobre opevnil. Vnútorné budovy hradu zničili až v roku 1709 Rákocziho vojská pri bitke s cisárskymi. Eszterházyovci, ktorí ho poslední vlastnili v 18-tom storočí, ho využívali len ako sklady. V rámci pamiatkovej záchrany objektu boli v 70.-tych rokoch 20.-teho storočia zakonzervované ruiny hradu a opevnenia.

Do histórie hradu zasiahli turecké vojenské akcie. Prvý razLevický hrad sa Turci pod jeho hradbami objavili už v roku 1544, pri ďalšom obliehaní v roku 1663 hrad dobyli. O rok ich však z Levíc vytlačili v známej bitke pri Leviciach a znovu hrad dôkladne opevnili pod dozorom vtedajšieho slávneho vojenského veliteľa L. de Souches.

Po požiari mesta v roku 1696 ťažko poškodený hrad začali demolovať. V roku 1699 hrad opustila vojenská posádka, čím hrad prišiel o obranných charakter. Vojská Františka II. Rákociho ho však ešte v rokoch 1702 – 1709 držali, no pred odchodom dokončili jeho likvidáciu. Časť budov (bašta a kaštieľ) ostali zachované a tie po roku 1710 opravili.

Z hradu sa zachovalo murivo horného hradu s gotickým palácom, východná bašta (využívaná ako čajovňa), juhozápadný bastión (slúži ako amfiteáter). Súčasťou areálu je Dobóovský renesančný kaštieľ zo 16. storočia a kapitánsky dom so západnou baštou, sídlom Tekovského múzea, ktoré je správcom hradu.

Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo zásluhou vrábeľského poštmajstra Jozefa Nécseyho, ktorý daroval mestu Levice v roku 1927 svoju rozsiahlu zbierku archeologických predmetov z okolia Vrábľov a Dolného Požitavia, národopisných predmetov zo severnej časti Tekovskej župy a okolia Zvolena, obrazov, rodinného archívu a kníh, o ktorú prejavoval v tom čase eminentný záujem aj Krajinský úrad pre múzea a knižnice v Budapešti.

Prvým sídlom múzea bolo druhé poschodie mestského domu, kde prvý správca múzea, profesor učiteľského ústavu v Leviciach Jenő Kriek, v priebehu jedného roka nainštalTekovské múzeumoval aj prvú expozíciu pod názvom „Nécseyho izba“. V priebehu ďalších rokov sa zbierka mestského múzea postupne rozrastala o dary obyvateľov mesta a širokého okolia, škôl a rôznych inštitúcií. Najväčším prínosom pre múzeum v tomto období boli muzeálne pamiatky bývalého piaristického gymnázia a zbierky od afrického cestovateľa Kolomana Kittenbergera, rodáka z Levíc. Rozlet múzea spomalila smrť prvého správcu múzea v roku 1940 a obsadenie Levíc maďarskými vojskami. Počas vojnového obdobia došlo k značnému poškodeniu a rozkradnutiu zbierok. Súčasťou Tekovského múzea v Leviciach vysunuté expozície Skalné obydlia Brhlovce a Vodný mlyn Bohunice.

Brhlovce – skalné obydlia

Brhlovce – skalné obydlia predstavujú slovenskú raritu ľudovej architektúry, nachádzajúca sa priamo v obci Brhlovce, presnejšie v usadlosti č. 142 v uličke Šurda. Skalné obydlia sa stali verejnosti sprístupnené v roku 1992.

Brhlovec - skalné obydlia

Vznik netradičnej ,,stavby” sa pripisuje tradície z čias tureckých výbojov. V tom období bolo kamenárstvo najrozšírenejším a najdôležitejším remeslom domácich obyvateľov. Obyvatelia sa chránili pred tureckými nájazdmi vytesaním svojich obydlí do sopečného tufu. Lokalita, v ktorej sú Skalné obydlia patrili v období treťohôr do oblastí, ktoré zasiahla sopečná činnosť.

Expozícia

Brhlovce - skalné obydliaExpozícia skalných obydlí pozostáva z dvoch murovaných domov z 19. a druhý z 20. storočia. Oba sú vysekané do dvoch podlaží do skaly. Okrem toho sú do tufových skál vytesané i hospodárske priestory. Návštevníci môžu nahliadnuť do priestorov – letnej kuchynky a malej komory. Tieto dve miestnosti sa nachádzajú na prízemí a na poschodí je vybudovaná vyhliadková terasa, z ktorej sa môžu návštevníci kochať okolím Súčasťou expozície sú výstavné kúsky kamenárskych výrobkov, náradia a dobový nábytok. Expozíciu v skalných obydlia spravuje  Tekovské múzeum a v  roku 1994 bolo múzeum ocenené cenou Europa Nostra, ako prvá organizácia na pôde Slovenskej republiky.

Hlavná turistická sezóna sa vzťahuje na mesiace apríl-október (pondelok až nedeľa v čase od 9.00 – 16.00 hod) a v mesiacoch november – marec môžu návštevníci na požiadanie nazrieť do skalných obydlí. Pre návštevníkov sú k dispozícií lektorský výklad, predaj suvenírov, keramiky a propagačných materiálov. Možno mnohí návštevníci budú prekvapení, ale skalné obydlia sa i do dnešných čias využívajú buď na bývanie, alebo ako vinné pivnice, či hospodárske priestory. Skalné obydlia, ktoré pripomínajú vstupy do jaskýň predstavujú jednu z jedenástich rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku. Svojou originálnosťou každoročne priláka množstvo zvedavcov z rôznych kútov Slovenska i okolitých štátov.

Brhlovce - skalné obydlia

Tipy v okolí

Pokiaľ návštevníci zatúžia vidieť ďalšie krásy zo Slovenska určite by mali navštíviť vodný mlyn Bohunice. Pôvodne mlynská usadlosť bývalého Pavla Turčana pozostáva z – mlynskej budovy, v ktorej sa nachádza obytná izba, kuchyňa, komora, pivnica, druhá časť maštaľ sa dnes využíva ako prevádzková miestnosť a tretia časť  – mlynica a koleso. Vodný mlyn má koleso a od roku 1938 bola do prevádzky mlynu zavedená aj elektrina. Neodmysliteľný námet na výlet v okolí je i Levický hrad, ktorý si pre návštevníkov pripravil stálu expozíciu pozostávajúcu z archeologických nálezov mapujúc regionálny a historický vývoj spoločenského života mesta Levice – dobové odevy, predmety a remeslá.