Zoo Stropkov

Zoologická záhrada Stropkov je situovaný na východe Slovenska v centre mesta Stropkov na hlavnom ťahu medzi Ukrajinou a Poľskom.Zoo Stropkov

V roku 1984 sa v Stropkove z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže. Po roku 1990 sa Stanica pretransformovala na ZOO park a len vďaka nadšencom sa bez akýchkoľvek financií pokra  čovalo v budovaní. Vďačiť môžeme sponzorom mesta ako aj celého regiónu, ktorých toho času registrujeme vyše 100. Sú to prevažne sponzori, ktorí zoo pomáhajú materiálom, všetkých sponzorov propagujú v zámkovej dlažbe ZOO parku.

Úsilím od začiatku budovania ZOO parku bolo jednoznačné, aby deti v tomto zariadení mali možnosť sa zabaviť, ale hlavne poučiť. V súčasnosti je táto malá zoo so svojou veľkou ponukou jedinou svojho druhu na Slovensku. Nielenže predstavuje množstvo zvierat v 40 voliérach, ale plní aj ochranu genofondu našej planéty. Návštevníci sa môžu potešiť aj krásou vzácnych rastlín, kríkov a stromov.

Zoo StropkovZoo Stropkov svojou polohou uprostred mesta ponúka obyvateľom i návštevníkom Stropkova po celý rok príležitosť na rozptýlenie, poučenie, regeneráciu síl, oddych po každodennej práci a využitie voľného času detí a mládeže.

Zriaďovateľom je Mesto Stropkov a prevádzkovateľom je Centrum voľného času – Fauna v Stropkove. Pracovníkom tohto zariadenia sa podarilo skĺbiť všetky úlohy podobných zariadení. Svojou osvetovou činnosťou sa podieľa na výchove mladej generácie k láske k prírode a tak i k ochrane životného prostredia.

Veľkú podporu má ZOO park nielen v mestskom zastupiteľstve, ale aj u podnikateľov i závodov a poľnohospodárskych družstiev Stropkovského i Svidníckeho regiónu, o čom svedčí skutočnosť, že ročne ho navštívi viac ako 40 000 obdivovateľov nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Areál je pre potešenie malých návštevníkov dotvorený atypickými detskými zariadeniami, rozprávkovým bufetom Červená čiapočka, či kontaktnou ZOO pre deti s možnosťou kŕmenia zvierat. Jeho bezbariérové prostredie je vhodné aj pre telesne postihnutých.

Zoo StropkovToto populárne zariadenie ponúka po celý rok príležitosť na rozptýlenie, poučenie, oddych a využitie voľného času pre deti mládež i dospelých v prostredí krásnej prírody.

Mesto Stropkov, v ktorom sa ZOO nachádza, a jeho okolie je predurčené na rozvoj turistiky, vidieckej turistiky a cestovného ruchu. Práve preto v koncepcii rozvoja okresu je prioritou rozvoj cestovného ruchu. K najsilnejším stránkam okresu patrí atraktivita prírodného prostredia a klimatické pomery, neznečistená príroda nepostihnutá priemyselnými škodlivinami, bohatá flóra a množstvo zveri. V regióne sa nachádza aj množstvo zaujímavých historických a kultúrnych pamiatok. Na dobrej úrovni je aj poskytovanie športovo rekreačných služieb.