Pamiatky UNESCO na Slovensku

Organizácia UNESCO vznikla v roku 1945 ako jedna z organizácií OSN. Jej základným cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. Slovenská republika sa stala členom UNESCO 9. Februára 1993.

Ako prvé boli v roku 1993 do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO zaradené tri lokality: Spišský hrad s okolím, Banská Štiavnica a Vlkolínec.  K ďalším neskôr zapísaným kultúrno-historickým pamiatkam patrí Žehra, Bardejov či Levoča.

Spišský hrad

Spišský hrad leží pod horským priesmykom nazývaným Branisko. Spišský hrad je dominantou celého Spiša a je najväčšou hradnou zrúcaninou Slovenska aj celej strednej Európy. Do kultúrnych pamiatok UNESCO je hrad zapísaný spolu so svojím okolím, ktoré tvorí Spišské Podhradie a Spišská Kapitula. Hrad vznikol v 12. storočí a postupne sa stále rozširoval. V 13. storočí bol hrad chránení kamenným opevnením, vďaka ktorému odolal aj tatárskemu vpádu. Z 13. storočia pochádza aj honosný románsky palác, valcovitá veža, románska brána i dnes už neexistujúca románska kaplnka. V 18. storočí bol hrad zničený požiarom a už nebol obnovený. Súčasťou  hradu je sprístupnená archeologická a historická expozícia z dejín hradu, stredovekých zbraní a feudálnej justície.

Spišský hrad

Historické centrum baníckeho mesta – Banská Štiavnica

Banská Štiavnica leží na strednom Slovensku a je najstarším baníckym mestom na Slovensku. V minulosti Banská Štiavnica patrila k hlavným producentom striebra v Uhorsku a k najvýznamnejším banským mestám. Banská Štiavnica je už oddávna známa ťažbou drahých kovov a to zlata a striebra. V 17. storočí tu bola založená prvá banská škola. Charakteristickými symbolmi mesta sú: Morový stĺp so súsoším sv. Trojice, Starý zámok a renesančný zámok. Hlavnou atrakciou mesta je Banské múzeum v prírode s možnosťou vstupu do podzemných priestorov historickej štôlne. Medzi technické pamiatky súvisiace s ťažbou patria hlavne štôlne, šachty, ťažné veže, umelé vodné nádrže, banícka klopačka a podobne.

Banská Štiavnica

Vlkolínec

Vlkolínec predstavuje pamiatkovú rezerváciu tradičnej ľudovej architektúry na Slovensku. Vlkolínec je obec ležiaca vo Veľkej Fatre na južnom úpätí vrchu Sidorovo v nadmorskej výške 718 m. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1376. VlkolínecMedzi chránené objekty Vlkolínca patria napríklad drevenice, zrubová studňa, zrubová zvonica a kostol Navštívenia Panny Márie. V obci je zachovaným vyše 40 drevených domčekov zo 16. až 19. storočia. V obci sa nachádza aj muzeálny objekt – Roľnícky dom s expozíciou pôvodného bývania a informačné stredisko. Dominantou obce je drevená zrubová zvonica z roku 1770 a znakom obce je heraldická ruža s ihličnatým stromom na pažiti.

Spišský hrad

Dominanta Spišského regiónu – Spišský hrad

Mesto Spišská Nová Ves

Prvá písomná zmienka o Spišskej Novej Vsi pochádza  už z 29. novembra 1268. V tomto roku už jestvovala a bola osídlená. Jedným z najrozšírenejších odvetví výroby bolo baníctvo. Banská práca sa rozvíjala od prvých stáročí, pretože nielen ich obyvatelia, ale aj široké okolie potrebovali kovy. Spišská Nová Ves využívala aj bohatstvo lesov a k tomu patrilo aj drevo k vzácnym surovinám. Do mesta sa vchádzalo štyrmi bránami: levočskou, rožňavskou, vyšnou a nožnou (mlynskou).

Dominanta Spiša

Spišský hrad v noci

Jednou z naj-navštevovanejších častí Spišského regiónu je Spišský hrad, ktorý vládne Spišskej kotline v nadmorskej výške 634 m, a je najcennejšou pamiatkou Spiša. Kvôli svojej rozlohe 4 hektárov sa považuje za jeden z najväčších hradných komplexov strednej Európy. Bohaté sú aj jeho dejiny. Skala, na ktorej bol vybudovaný, bola osídlená v dobe kamennej. Valy, v teréne ešte znateľné, obklopovali celý hrad a prechádzali cez jeho najväčšie nádvorie. Po zániku tohto hradiska vzniklo na susednom kopci ďalšie silné hradisko. Až po ňom sa začínal budovať dnešný Spišský hrad. Na hrade sa narodil aj posledný uhorský kráľ pred Habsburgovcami a tým bol Ján Zápoľský. Hrad dnes slúži ako expozícia všetkých nálezov v ruinách hradu a jeho okolí. Spišský hradKaždým dňom sa na toto miesto hrnú stovky turistov za cieľom obzrieť si túto stojacu krásu a na chvíľu sa vrátiť do čias hradov, zámkov a starovekých bitiek.

Dúfajme, že naše národné pamiatky nebudú zanedbané, že budú slúžiť ešte celé stáročia a neskončia zničené ako hrad Krásna Hôrka.