Pieninský národný park

Pieninský národný park je kolískou medzinárodnej ochrany prírody v Európe a dá sa povedať, že aj vo svete. Už v roku 1932 vznikol na americko-kanadských hraniciach Park Mieru, prvé medzinárodne chránené územie na svete a v tom istom roku o niečo neskôr bol vyhlásený na československo-poľských hraniciach v Pieninách prvý medzinárodný park v Európe.

Pieninský národný park

Pieniny sú časťou bradlového pásma, ktoré sa tiahne v dĺžke cca. 550 km od Moravskej brány až po Marmaroš v Rumunsku a tvorí rozhranie vnútorných – kryštalických a vonkajších – flyšových Karpát. Nachádzajú na území dvoch štátov, Slovenska a Poľska. Patria do okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa a v Poľsku do okresu Nový Targ. Na severe hraničia s Gorcami a Beskydom Sondeckym, na juhu so Spišskou Magurou, na západe s Belianskymi Tatrami a na východe s Ľubovnianskou vrchovinou. Dĺžka horstva je cca 35 km a jeho šírka je do 6 km.

Zložité geologické podložie a rôznRieka Dunajeca odolnosť voči zvetrávaniu vytvorili základ pre pestrý a esteticky príťažlivý reliéf celého územia. Oblasť Pienin modelovala rieka Dunajec, ktorá si v kaňonovitej úžine predrala cestu pomedzi odolné vápencové bralá, ich prevýšenie nad hladinou rieky v masíve Troch korún (982 m.n.m.) dosahuje až 520 m.

Pieniny sú územie, ktoré je príznačné svojou malebnou krajinou so zachovanými prvkami ľudovej architektúry, úzkymi švíkmi políčok pretkávaných strmými medzami, lesíkmi ktoré na hrebeňoch dopĺňajú hlboké lesy. Je to územie, ktoré obdivujú mnohí anorganici pre komplikovanú a veľmi zaujímavú geologickú stavbu, botanici a zoológovia pre výskyt jedinečných a vzácnych druhov fauny, flóry a ich biotopov, krajinári pre prekrásne spolužitie človeka s prírodou, ktoré vytvorilo malebnosť a čaro tunajšej krajiny. Nie náhodou práve toto územie je kolískou medzinárodnej ochrany prírody v Európe.

Je známy predovšetkým vďaka žľabu rieky Dunajec, ktorá patrí medzi známe raftingové a turistické lokality. Park ponúka tradičný folklór a architektúru, hlavne obec Červený Kláštor a Múzeum národnej kultúry.

Červený Kláštor Červený Kláštorje obec na Slovensku v okrese Kežmarok, leží na sútoku rieky Dunajec s potokom Lipník na štátnej hranici s Poľskom, severovýchodne od Vysokých Tatier  v regióne, ktorý miestni obyvatelia nazývajú Zamagurie. Obec je bohatá na turistiku, splavovanie Dunajca na drevených pltiach, až po hranice s Poľskom alebo na nafukovacích člnoch v úseku Národný Park Pieniny, návšteva kláštora, či prechádzka po turistických chodníčkoch. Od januára 2013 boli znovu otvorené kúpele Smerdžonka, ktoré majú bohatú históriu.