Štiavnické vrchy

Štiavnické vrchyŠtiavnické vrchy sú geomorfologickým celkom na Slovensku ako súčasť subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a oblasti Slovenské stredohorie. Štiavnické vrchy majú rozlohu 827 km2  a nadmorskú výšku od 195 m n.m. na nive Hrona v Slovenskej bráne po 1009 m n.m., najvyšším vrchom je Sitno (1 009,2 m n. m.). V strednej a južnej časti Štiavnických vrchov je Sitnianska vrchovina so Štiavnickou a Prenčovskou brázdou, na východe sú to Skalky a na severe Hodrušská hornatina s Vyhnianskou brázdou.

Štiavnické vrchy sú sopečným pohorím, zaraďovaným k neovulkanitom. Ako celok tvorí pozostatky Štiavnického stratovulkánu. Je budované andezitmi, ryolitmi, brekciami a tufmi. Územie je mimoriadne bohaté na výskyt minerálov (približne 140 druhov a odrôd minerálov) a drahokovných rúd, v minulosti intenzívne ťažených. Banícka činnosť prispela aj k vytvoreniu rozsiahleho ešte funkčného systému vodných nádrží – tajchov aj s ich zbernými jarkami.

Koháryho dubV Štiavnických vrchoch nájdete množstvo prírodných rezervácií, niekoľko stoviek rokov starých chránených stromov, prírodných pamiatok a chránených areálov, ako napr. 400 rokov starý Koháryho dub, Kamenné more, Žakýlske pleso, botanickú záhradu a mnoho iných. Pôvodné prevažne dubové, bukové a hrabové lesy sú v súčasnosti druhovo zmenené vo väčšej miere na zmiešané porasty kde prevláda dub, buk, smrek, jedľa, hrab, javor i lipa.

Prírodné krásy a atraktivity Štiavnických vrchov môžete uvidieť pri peších, cyklistických turistických výletoch, ale aj z okna vášho auta. Turistická mapa Štiavnických vrchov je v predaji v Informačnom centre Banská Štiavnica, kde Vám pracovníci poskytnú bližšie informácie o dostupných turistických chodníkoch.

Námestie Banská ŠtiavnicaMesto Banská Štiavnica bolo už od pradávna späté s baníctvom, baňami a mnohými bohatými náleziskami drahých kovov. Nikto si už poriadne nepamätal kedy to všetko presne začalo, ale o jašteričkách, čo dali Banskej Štiavnici do vienka jej bohatstvo a nehynúcu slávu si povrávali už malé deti a ukazovali na mestský erb, kde sa na slnku skveli dve, jedna zlatá a druhá strieborná. „Vraj to bol ten pastier, čo ich prvý uvidel hore na stráni blyšťať sa vari viac ako slnko na oblohe”, takto už od nepamäti rozprávali na dobrú noc matky svojim deťom Povesť o štiavnických jašteričkách.

Podľa tejto povesti vznikol názov pre jeden z hotelov v Banskej Štiavnici, Hotel Salamader je nový a zároveň jediný hotel situovaný uprostred moderného lyžiarskeho strediska Salamandra Resort. Hotel Salamander leží v krásnom prírodnom prostredí Štiavnických vrchov a ponúka služby na úrovni štvorhviezdičkového hotela, schopný uspokojiť i požiadavky náročných hostí. Hotel je mimoriadne vhodný pre lyžiarov, rodiny s deťmi, firemnú klientelu či hostí so zameraním na aktívny životný štýl.

Jazero Počúvadlo

Jazero Počúvadlo sa nachádza v blízkosti Banskej Štiavnice. Je to jedna z najnavštevovanejších lokalít a je obľúbeným letným ale aj zimným rekreačným strediskom chatárov, turistov, detských táborov a miestom rôznych kultúrnych podujatí. Jazero Počúvadlo je zároveň aj východiskovým bodom na najvyšší vrchol Štiavnických vrchov – Sitno (1009 m. n. m.). V letnom období tu pre návštevníkov ponúka možnosť kúpania, člnkovania a turistiky. V zimnom období je k dispozícii dobre upravená zjazdovka nad jazerom a rovnako dobre upravené bežecké trate z Richňavy do Banskej Štiavnice. Štiavnické vrchy sú chránenou krajinnou oblasťou a sú vytvorené sopečnou činnosťou. Tento kraj je miestom mnohých nálezísk drahých kovov spolu s mestom Banská Štiavnica.

Jazero Počúvadlo

V súčasnosti je zachovaných okolo 23 vodných nádrží a jazero Počúvadlo patrí medzi tie najväčšie a to znamená, že aj najstudenšie. Jazero má rozlohu 12 ha a najväčšia hĺbka dosahuje 11 metrov. Jazero je umelo vytvorené priehradou a bolo postavené v roku 1775 podľa projektu Jozefa Karola Hella. Jazero pozostáva z piatich hrádzí, čo je určitou raritou a má rozsiahly systém zberných jarkov. Vodná nádrž bola vybudovaná pre potreby banských a úpravníckych zariadení a dnes slúži na rekreačné účely a je skvelým miestom pre oddych.

Kam v okolí?

Jazero Počúvadlo je situované v nádhernej prírode Štiavnických vrchov. Štiavnické vrchy majú rozlohu 827 km2 a nadmorskú výšku od 195 m.n.m. na nive Hrona až po 1009 m.n.m. na vrchole Sitna. V strednej a južnej časti Štiavnických vrchov je Sitnianska vrchovina so Štiavnickou a Prenčovskou brázdou, na východe sú Skalky a na sever Hodrušská hornatina s Vyhnianskou brázdou. V nádhernej prírode Štiavnických vrchov nájdete aj množstvo prírodných rezervácií, niekoľko stoviek rokov starých chránených stromov, prírodných pamiatok a chránených areálov. Prírodné krásy Štiavnických vrchov si môžete vychutnať pri pešej turistike či cykloturistike ale aj z okna vášho auta.

Štiavnické vrchy

Sitno (1009 m.n.m) je najvyšším vrchom Štiavnických vrchov a predstavuje výraznú krajinnú dominantu. Hrad SitnoNa vrchole Sitna počas mesiacov máj až september môžu turisti navštíviť rozhľadňu, ktorá zároveň plní aj funkciu informačného strediska. V rozhľadni je umiestnená miniexpozícia CHKO.  Z vrcholu Sitna si turisti môžu vychutnať nádherné výhľady po širokom okolí. Na východnom zakončení hradiska na vrchu Sitno sa rozprestieral rovnomenný hrad Sitno. V súčasnosti je to iba ruina, ktorá splýva so skalou, na ktorej bol hrad vystavaný.

Banské múzeum v prírodeBanské múzeum v prírode, ktoré bolo sprístupnené v roku 1974 je jedinečné múzeum svojho druhu na Slovensku. V typickom banskom prostredí sú inštalované ukážky baníckych pracovísk, ťažobných zariadení a dobývacích metód od 16. storočia až do súčasnosti. Banské múzeum poskytuje návštevníkom jedinečný zážitok z prehliadky originálnych banských priestorov. Ukazuje tu hlavne vývoj rudného baníctva od stredoveku do konca 20. storočia. Najvzácnejším exponátom múzea je jednoznačne Gápel na konský pohon – motor od banského výťahu, ktorý je jediný takýto zachovaný stroj na Slovensku.