Spišská Sobota

Spišská Sobota je najbohatšia svojimi historicko–umeleckými hodnotami. Stredovek bol voči nej v porovnaní s ostatnými časťami mesta Poprad najštedrejší. Preto sa Spišská Sobota stala prirodzeným, hospodárskym a administratívnym strediskom. Od roku 1950 je Spišská Sobota mestskou pamiatkovou rezerváciou.

Spišská Sobota

Bola sídlom cechov, obchodov i kultúrneho človeka.  Prvýkrát sa Spišská Sobota spomína v darovacej listine kráľa Belu IV. z roku 1256 ako hraničná obec Gánoviec, no nepochybne vznikla už dávno predtým a určite už existovala pred tatárskymi vpádmi r. 1241. Príchodom Saských Nemcov sa stala jedným z najvýznamnejších spišských miest a odvážne konkurovala takým dôležitým centrám Spiša, akými boli Kežmarok a Levoča.

V histórii Spišskej Soboty je veľa významných dátumov, ktoré ovplyvnili jej vývoj. Medzi ne určite patrí rok 1271, v ktorom mestu boli udelené mestské práva kráľom Štefanom V., ale aj privilégium spoločenstva Saských Nemcov, ktorým boli nemeckí obyvatelia zvýhodnení oproti slovenským mestám a obciam. V roku 1380 kráľ Ľudovít I. udelil mestečku právo týždňových sobotných trhov, čo bolo skôr potvrdenie starého daného práva. V roku 1412 kráľ Žigmund založil ako jedno z 13. spišských miest Spišskú Sobotu do zálohy Poľsku. Tento záloh trval 360 rokov a nemal podstatný vplyv na rozvoj mestečka.  Rímskokatolícky kostol sv. Juraja

Najstaršou zachovanou stavbou Spišskej Soboty je rímskokatolícky farský kostol sv. Juraja – mučeníka. Stojí na vyvýšenine v najširšej časti veľkého trojuholníkového, lievikovito predĺženého námestia. Je najvýznamnejším objektom mesta a jeho interiér patrí k najzachovalejším a najvzácnejším na Spiši i na Slovensku.

Centrum Spišskej Soboty tvorí čerstvo zrekonštruované námestie spolu so zvonicou, Mariánskym stĺpom a neskororománskym rímskokatolíckym farským kostolom svätého Juraja z roku 1273, v ktorom sa nachádza, vyrezávaný organ z roku 1662, široký 780 cm, ktorý má 814 píšťal, 6 oltárov, z toho hlavný je od Majstra Pavla z Levoče.Oltár Majstra Pavla z Levoče

Stojí tu aj dom, v ktorom bol ubytovaný Matej Korvín. Na jeho počesť je tu vytesaná aj pamätná tabuľa. Na opačnom konci lievikovitého námestia stojí aj klasicistický evanjelický kostol z roku 1777. Pomedzi renesančné domy vedie od kostola úzka ulička k starodávnemu cintorínu. Vedľa cintorína sa nachádza základná škola s hokejovými a plaveckými triedami a ihriskom.

Dôležité postavenie v histórii Spišskej Soboty má aj športová činnosť. Hlavným športom v minulosti bol futbal. Takmer 85. rokov hral dôležitú úlohu. Najväčšie úspechy dosahoval v 40 a 80-tych rokoch. Z množstva hráčov je ťažko vybrať najzaslúžilejších. Vďaka tým všetkým, ktorí sa pričinili o dobré meno sobotského futbalu. Okrem futbalu mali zastúpenie ďalšie športy – krasokorčuľovanie, atletika, tenis, volejbal, stolný tenis, hokej, kulturistika a horolezectvo. V súčasnosti  súťažne pôsobí iba stolný tenis a futbalisti ako rezerva Popradu. Veríme, že v budúcnosti aj na tomto poli dôjde k oživeniu. Veď  Spišská Sobota má vo svojom katastri futbalové a tenisové ihriská, ale aj zimný štadión.