Hrad Strečno

Hrad Strečno je národná kultúrna pamiatka nachádzajúca sa na skalnatom vrchu Strečianského prielomu. Po sedemnásť-ročnej obnove sa v roku 1992 opäť objekt sprístupnil.

Hrad Strečno

História hradu

Vznik hradu sa datuje približne na 13./14. storočie ako strážny hrad, kde sa vyberalo mýto pri brode Váhu. Hrad spravovali a obývali viaceré šľachtické rodiny – Pongrácovcov, Pavla Kinižiho, Kostkovcov, Deršfiovcov a Vešeléniovcov. Najznámejšou historickou osobnosťou hradu bola Žofia Bosniaková, manželka Františka Veselényiho. Vďaka jej humanitným skutkom – pomoc chorým a chudobným ju označili za ,,Sväticu zo Strečna”. Hrad bol v 17. storočí zbúraný cisárskymi vojskami. Našťastie dal cisársky kapitán Michal Paull celé zariadenie ešte pred zničením odniesť z hradu. Objekt bol natoľko zdevastovaný, že sa nepodarila dlhé roky jeho obnova a už vôbec nebolo možné hrad obývať.

Expozície

Hrad StrečnoPrehliadka hradu trvá približne 40 minút a pozostáva z viacerých expozícií –  ,,Z histórie hradu” a ,,expozícia Boje počas SNP v Strečnianskej úžine”. Počas letnej sezóny hrad ponúkajú bohatý a príťažlivý program – rytierske boje, vystúpenie sokoliarov a stánky s dobovými remeslami. Populárnymi sa stali i nočné prehliadky hradu. A letným vyvrcholením sú hradné slávnosti (hry) Žofie Bosniakovej.  Tie sa uskutočňujú počas mesiaca august. Okrem toho sa na hrade každoročne konajú výstavy – ,,Umenie na hrade”. Program pripravuje Považské múzeum Žilina.

Súčasný stav a zaujímavosti hradu

Hrad Strečno

Hrad Strečno po konzervačných prácach murív a rozsiahlej a dlhoročnej obnove je vyhľadávaným miestom turistov. Významnou historickou osobnosťou ako už bolo spomenuté bola Žofia Bosniaková, jej pozostatky boli v roku 2009 psychicky narušeným mužom zničené. V roku 2012 boli pozostatky  umelecky zreštaurované a uchované na hrade. Medzi zaujímavosti hradu patrí natáčanie filmu Dračie srdce. Návštevníci by nemali vynechať obhliadku repliky stredovej dediny, ktorá sa nachádza pod hradom Strečno. Ďalšími zaujímavými tipmi pre turistov je na vrchu Zvonica pamätník francúzskych partizánov padlých v bojoch počas SNP a pokiaľ by chceli turisti pokračovať a navštíviť ďalšie hrady majú v okolí na výber z hradu Budín a Starý hrad.

Historická zrúcanina hradu Strečno sa nachádza v atraktívnej lokalite a jeho návšteva je nezabudnuteľná. Prekrásne okolie je nasiaknuté históriou a panenskou prírodou.

Čičmany

V kotline Strážovských vrchov sa v najvyššie položenej obci v Žilinskom okrese, v obci Čičmany, skoro pri prameni rieky Rajčianky, rozprestiera prírodné múzeum.

Táto obec je zaujímavá Kroje v Čičmanochunikátnou starobylou architektúrou, pre ktorú sú typické maľované zrubové drevenice. Aby sa táto kultúra zachránila a uchovala aj pre ďalšie generácie, bola časť obce v roku 1977 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. V obci sa dodnes pestujú ľudové tradície. Technikou nazývanou geometrická ornamentika sa tu vyšívajú nielen obrázky a obrusy, ale i prekrásne kroje.

Čičmany vzbudili záujem u širokej verejnosti už v roku 1895 na Národopisnej výstave českoslovanskej v Prahe. Od tohto obdobia sa začal v obci rozvíjať určitý druh turizmu a folklorizmu, čo vlastne trvá až dodnes. Komplex ľudovej architektúry je pozoruhodný svojou zachovalosťou a štýlovou jednotnosťou.

Expozícia Čičmanynárodopisná expozícia, do ktorej patrí barokovo-klasicistický kaštieľ a barokový kostol Nájdenia sv. Kríža. Na zachované drevené domčeky s ornamentálnou výzdobou možno natrafiť v dolnej časti dediny. V Radenovom dome je vystavená všeobecná expozícia. Z pôvodných asi 1500 obyvateľov v malebnej dedinke zostalo žiť len niečo okolo 250 obyvateľov. Môžu sa však pochváliť pre turistov príťažlivou prírodou, ktorá je celoročne ideálnym miestom oddychu i atrakcií.Čičmany

Považské múzeum Žilina vlastní v Čičmanoch dva objekty ľudovej architektúry, kde je návštevníkovi predstavené bývanie, zamestnanie, ľudový odev a ľudové umenie.

Expozície Zo života a práce čičmianskeho ľudu / Z rodinného zvykoslovia – Expozície sú nainštalované v jednoposchodovom drevenom tzv. Radenovom dome. Bohatosť a rozmanitosť exponátov dokumentuje všedný i sviatočný život obyvateľov obce, ich rodinné zvyky a očarí návštevníka množstvom vzácnych výšiviek, ktorých technika, ornamentálne motívy a decentná farebnosť má svoj pôvod v renesancii.

Expozícia Ľudové obydlie – Považské múzeum v roku 1986 zakúpilo dom č. 42, zabezpečilo jeho pamiatkovú obnovu a Čičmanymuzeálne využitie. V ňom nainštalovaná expozícia predstavuje bývanie v Čičmanoch zo začiatku 20. storočia. Ako zaujímavosť možno uviesť, že dom bol do 80. rokov ešte obývaný.

Považské múzeum vzniklo v roku 1942 ako Mestské múzeum. Sústreďuje sa na dokumentáciu dejín slovenského drotárstva doma i vo svete. V ostatných oblastiach odbornej práce pôsobí ako regionálne zariadenie na severozápadnom Slovensku.