Mesto Levoča

Na Slovensku sa nachádza veľa krásnych miest, ktoré majú turistom čo ponúknuť.  Pri spoznávaní slovenskej kultúry musíme spomenúť hlavne mesto Levoča, ktoré je od roku 2009 zapísané do zoznamu svetového kultúrne dedičstva UNESCO.

Pamiatková rezervácia

Mesto Levoča

Vznik súčasného mesta sa datuje v polovici 13. storočia a postupne sa stalo najvýznamnejším mestom spišského etnika. Súčasné mesto je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Bohatstvo mesta dokumentujú historické a gotické renesančné stavby, vďaka ktorým patrí Levoča k najvýznamnejším mestám na Slovensku. Na historickom námestí v Levoči nájdeme viac ako 50 renesančných, gotických a ranobarokových patricijných domov s arkádovitými vnútornými dvormi. Po obvode historického jadra sú zachovalé časti gotických mestských opevnení zo 14. a 15. storočia v dĺžke 2 km.

Historické pamiatky

Chrám sv. Jakuba

Architektonicky najvýznamnejšou stavbou Levoči je Chrám sv. Jakuba. Je považovaný za národnú kultúrnu pamiatku a je to druhý najväčší kostol na Slovensku. Postavený bol pred rokom 1400 a cenný je hlavne svojím neskorogotickým interiérom a freskami. Jeho najväčšiu dominantu tvorí predovšetkým hlavný oltár, ktorý pochádza z dielne Majtra Pavla z Levoče. Hlavný oltár je najvyšším dreveným neskorogotickým oltárom na svete, je vysoký 18,6 m a široký 6 m. K ďalším pamiatkam mesta patrí Radnica, Evanjelický kostol, zvonica, stredoveký pranier – klietka hanby. Najpozoruhodnejšími zachovanými meštianskymi domami na námestí sú Thurzov dom, Dom Majstra Pavla,  Krupekov dom, Budova divadla, Starý kostol minoritov, Starý kláštor minoritov, Barokový kostol a veľa iných.

Spišské múzeumV súčasnosti sa v budove radnice nachádza Spišské múzeum.  Vzniklo v roku 1884 z iniciatívy Spišského dejinného spolku. Múzeum sa sústredí hlavne na tri oblasti a to históriu, umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu. K expozícií múzea patrí Výtvarná kultúra na Spiši – umeleckohistorické zbierky v chronologickom slede, ukážky umeleckoremeselných prác z kovu a diela ľudového umenia. Historickú expozíciu tvorí história mesta a expozícia Majstra Pavla z Levoče prostredníctvom fotografií.

Pri návšteve Levoče si môžete vychutnať krásy mesta príjemným posedením v reštaurácii Planéta Levoča. Týmito krásnymi slovami sa prezentuje samotná reštaurácia: „Kam kráčaš? – K veľkej ceste, ktorá vedie k Levoči… …hľadám planétu za vysokými hradbami plnú historických skvostov. Bohatstvo stredovekého ducha vnieslo tam rozkvet architektúry, vzdelanosti, kultúry, umenia, remesiel i obchodu. Najvyhľadávanejším duchovným miestom je tam Chrám sv. Jakuba s dielami Majstra Pavla a po uličkách sa vraj túla legendou zahalená levočská biela pani… Pri šálke kávy chcem naplniť svoj sen o Planéte Levoča… – Tvoja cesta sa zavŕšila“