Mesto Prievidza

Mesto Prievidza  je okresným mestom, ktoré sídli v regióne Hornej Nitry. Od krajského mesta Trenčín  je Prievidza vzdialená približne 63 km. Mesto má silné zastúpenie baníctva, chemického a spotrebného priemyslu, ako i energetiky.

mesto Prievidza

História mesta Prievidza

Prvý písomný dôkaz  o Prievidzi pochádza z obdobia 12. storočia , z listiny Zoborského opátstva. Od roku 1330 sa obec vyvíjala ako mesto so slobodnou advokáciou a v roku 1383 mestu bolo udelené výsady kráľovského mesta od kráľovnej Márie. Kráľovské výsady pre Prievidzu znamenali – konanie trhov, vyberanie mýta, voľbu farára a richtára, stavanie mlynov, platenie dávok,  lovenie rýb, slobodný rozvoj remesiel a predaj výrobkov. Od 14. storočia prevládala v meste remeselnícko-poľnohospodárska činnosť, až koncom 17. storočia sa rozšírilo ovocinárstvo, výroba šindľov a dosák. V minulosti bolo mesto viackrát vyplienené od – husitských vojsk, Tureckých, Thőkölyho i Rákócziovských vojsk.  A taktiež Prievidzu postihli opakované požiare.

Po vzniku ČSR patrila Prievidza medzi mestá s vysokou nezamestnanosťou.  Počas druhej  svetovej vojny tu bola rozšírená protifašistická činnosť, resp. odboj. Od roku 1945 sa Prievidza stáva priemyselným centrom Hornej Nitry. A od roku 1960 sa stala sídlom Združenia slovenských uhoľných baní.

Historické pamiatky mesta Prievidza

  • Kostol Nanebovzatia Panny Márie – najstarším kostolom v Prievidzi, bol postavený v 13. storočí. Pôvodne bol súčasťou prievidzského hradu. Z interiéru kostola sa zachovala iba stredoveká socha Panny Márie z druhej polovice 15. storočia.

  • Farský kostol svätého Bartolomeja Apoštola – stavba z konca 14. storočia. Kostol bol niekoľkokrát reštaurovaný.

  • Kostol Najsvätejšej Trojice – piaristický kostol, výstavba kostola začala v 17. storočí, podľa talianského architekta Biberelliho. Interiér je v barokovom štýle A stavba bola dokončená v 18. storočí.

  • Rušňové depo – bolo vybudované na začiatku 20. storočia. Je významným artiklom vo vývoji architektúry železničných stavieb na Slovensku. Je významným dokumentom vývoja architektúry železničných stavieb a histórie tohto druhu dopravy na Slovensku. So svojím technologickým vybavením je najzachovalejším objektom svojho druhu na Slovensku.

  • Pomník padlým v SNP – nachádza sa na Námestí slobody v centre Prievidze. Bol postavený v 20. storočí na počesť bojovníkom a padlým počas druhej svetovej vojny a SNP. Stojí na Námestí slobody v centrálnej časti mesta.

Pomník padlým v SNP - Prievidza

  • Ďalšími historickými a kultúrnymi pamätihodnosťami sú – Meštianske domy na námestí a v priľahlých uliciach renesančné a barokové; Trojičný stĺp na námestí z roku 1740; Mariánsky stĺp pri farskom kostole z roku 1693; Socha pred piaristickým kostolom z roku 1757; Socha z roku 1788; Pamätný dom rodisko A. Švéniho.