Mesto Žilina

Žilina je metropolou severozápadného Slovenska, Žilinamestom na sútoku troch riek – Váhu, Kysuce a Rajčianky a štvrtým najväčším mestom Slovenskej republiky.  Je sídlom Žilinského samosprávneho kraja a bránou do regiónu Horné Považie.

Historické jadro mesta tvorilo od vzniku mesta jeho najdôležitejšiu časť. Pre svoje všestranné hodnoty bolo vyhlásené v roku 1987 za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V historickom jadre sa nachádza okrem centrálneho priestoru – námestia – i deväť ulíc, ktoré sa začínajú na tomto námestí a ďalších dvanásť ulíc, ktoré na ne nadväzujú.

Historickým centrom Žiliny je známe štvorcové námestie s laubňami(arkádami). Námestie malo veľa pomenovaní. Dnes sa volá Mariánske námestie. Okolo celého námestia sú historické meštianske domy a kostol. Všetky domy na centrálnom námestí majú arkády. K námestiu vedú malé historické uličky, z ktorých dve majú zachované laubne.

Smerom z Mariánskeho námestia k farskému kostolu vedie Farská ulička. Na jej konci začínajú farské schody. Po pravej strane farských schodov stála historická fara, ktorá musela ustúpiť výstavbe obchodného centra. Na jej mieste sa našli pozostatky Žilinského hradu, ktorého časť bola zakomponovaná do interiéru nového centra. Po ľavej strane farských schodov je Katedrála Najsvätejšej Trojice (farský kostol) s dvoma vežami. Jedna stojí osamotene mimo kostola a volá sa Burianova veža.Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline

Dole pod farskými schodmi je Námestie Andreja Hlinku kde je postavená socha Andreja Hlinku. Na tomto námestí je supermarket TESCO  a Považská galéria umenia, ktorá prešla rekonštrukciou. Ďalej je tu nové obchodno-zábavné centrum OC Mirage. Na Hlinkovo námestie naväzuje Národná ulica, ktorá je plná obchodíkov a reštaurácii. Národná ulica končí pri železničnej stanici a budova pochádzajú z prelomu 19 a 20. storočia.

V Žilina sa nachádza jeden z najkrajších zámkov na Slovensku, Budatínsky zámok. Budatínsky zámok ako strážny hrad vznikol v polovici 13. storočia. Jeho najstaršou časťou je valcovitá veža vysoká 20 m vysoká a hrubá 2 m. Veža sa písomne spomína v roku 1323. Postaviť ju dali pravdepodobne Balašovci, po nich ju mal Matúš Čák Trenčiansky, neskôr mali zámok v držbe panovníci. Od roku 1956 sídli v zámku Považské múzeum, ktoré tu má stále expozície drotárstva, dejín Žiliny a archeológie.

Budatínsky zámok

Zámok sa skladá z vlastnej budovy a z predhradia. Vlastná budova zámku má vežu, okolo ktorej sú pristavené tri krídla zámku. Renesančné úpravy veže urobili Suňogovci v polovici 16. storočia spolu s úpravami dvoch krídel zámku. Neskôr postavili miesto bývalého opevnenia barokovo-klasicistický palác a dali upraviť aj park. V parku vysadili aj cudzokrajné rastliny, medzi nimi i platany, ktoré sú dodnes zachované. Po požiari v roku 1849 neobnovili západné krídlo zámku ale vystavili na nádvorí novú klasicistickú budovu pre hospodárske účely.

Centrom mesta prechádza jedna z najdlhších a najkrajších peších zón na Slovensku s množstvom reštaurácií a štýlových kaviarničiek. V meste nájdete taktiež najstaršiu krytú plaváreň na Slovensku. Mestská krytá plaváreň má päťdesiat metrov dlhý bazén ,ktorý má olympijské parametre. Postavili ju v roku 1963 podľa projektov Ing. arch. Antona Cimmermanna. V areáli plavárne postupne vybudovali aj dva otvorené 50 metrové bazény. Komplexná rekonštrukcia objektu bola dokončená v roku 1996.

Počas celého roka sa v meste konajú viaceré kultúrne, športové a spoločenské podujatia, napr. Carneval Slovakia Žilina, Jarná cena Žiliny, Staromestské slávnosti, Žilinská svätojánska noc, Jašidielňa, Žilinské dni zdravia, Žilinský literárny festival, Stredoveký deň a ďalšie.