Mesto Svit

Mesto Svit je svojou rozlohou 4,5 km² najmenším mestom na Slovensku, je situované v  juhozápadnej časti Popradskej kotliny. Rieka Poprad je najvýznamnejším vodným tokom mesta. V súčastnosti má cez 7400 obyvateľov.

Založenie mesta Svit

Mesto SvitSvit je mláde mestečko, ktorým je oficiálne od 30. mája 1962. Pôvodne v tejto lokalite bola ako prvá vybudovaná továreň na syntetické vlákna, ktorú začal budovať Tomáš Baťa po tom čo sa mu obecné zastupiteľstvo Veľkej rozhodlo odpredať pozemky v roku 1934. Zamestnanie získalo množstvo ľudí a tak sa začalo s výstavbou tehlových obytných domov, ktoré sa zachovali do dnes a sú označované ako Baťové domy, tvoria takzvanú červenú kolóniu. Na pamiatku zakladateľa mesta Tomáša Baťu je v miestnom parku socha s jeho podobizňou. Chemosvit, a. s., Tatrasvit, a. s. mali a aj v súčastnoti majú hlavný podiel na na rozvoji mesta.Socha Tomáša Baťu Svit

Svit obklopuje nádherná príroda, tvorí ju predhorie Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry. Lopušná dolina vzdialená 3 km od mesta  sa stáva ideálnym miestom na letné ale hlavne zimné aktivity. Nadšenci lyžovania a zimných športov môžu využiť 3 vleky, svahy s umelým zasnežovaním a lyžiarsku školu.

Cez Svit vedie cyklistický chodník z Popradu do Lopušnej doliny popri rieke Poprad. Poskytuje krásny výhľad na Vysoké Tatry a okolie. Pri chodníku je možnosť občerstvenia v reštaurácii Koliba, kde je okrem ubytovacích a reštauračných služieb možnosť príjemného oddychu.

Pre tých, ktorí obľubujú kvalitnú adrenalínovú zábavu sú tu Motokáry Tatry. Nachádzajú na druhom poschodí bývalej výrobnej haly vo Svite, kde môžete využiť aj príjemné posedenie v bare.

Reštaurácia Koliba Svit

V meste sa dá aj kultúrne a športovo vyžiť, slúžia na to dva Domy kultúry, Krytá plaváreň s rehabilitačným strediskom, Športová hala, tenisové kurty, Kolkáreň, viacúčelový štadión a dve novopostavené hokejbalové ihriská, ktoré v zimnom období slúžia ako verejné klziská.

Mesto Skalica

Mesto Skalica patrí k najstarším mestám Slovenska. Nachádza sa v severozápadnom cípe Slovenska, na úpätí Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v povodí rieky Moravy a na hraniciach s Českou republikou. Skalica patrí k starobylým slovenským mestám, ktoré sa hrdili prívlastkom slobodné kráľovské mesto. História mesta je dlhá a bohatá. Striedali sa tu obdobia budovania, rozmachu a rozkvetu s tými, ktoré boli poznačené vojnami, povstaniami, rabovaním a ničením. Z viacerých hľadísk má Skalica na historickej, ale i súčasnej mape Slovenska významné postavenie.

Mesto Skalica

Pamiatky mesta Skalica

Najznámejšou skalickou stavbou je románska rotunda sv. Juraja. Je postavená na návrší s pekným výhľadom na skalické dominanty. Rotundu postavili v 12. storočí. V 15. storočí bola Rotunda začlenená do mestských stavieb. Je cenná najmä tým, že si zachovala pôvodnú románsku stavebnú dispozíciu. V interiéry sú vzácne gotické maľby, zobrazujúce klasický výjav sv. Juraja bojujúceho s drakom.

Kostol sv. Michala SkalicaV strede mesta Skalica sa v stredoveku sformovalo historické námestie s netradičným trojuholníkovým pôdorysom. Jeho dominantou je rozmerný gotický farský kostol zasvätený sv. Michalovi. Spomína sa už v roku 1372, keď panovník obdaroval Skalicu výsadami slobodného kráľovského mesta.

Veľkú pozornosť si taktiež zaslúži Dom kultúry v Skalici. Aj keď ide  o novodobú stavbu na historickom námestí Skalice, zaslúži si pozornosť hlavne preto, že ide o dielo veľkého slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Túto secesnú budovu postavili v roku 1905 ako Spolkový dom. Do námestia je otočená pôsobivou fasádou, vyzdobenou farebnou mozaikou, inšpirovanou kresbami slávneho českého maliara Mikuláša Aleša a vinohradníckymi motívmi.

Záhorské múzeum v Skalici

Záhorské múzeum vzniklo v roku 1905 na podnet dr. P. Blaha. Je to regionálne múzeum so širším zameraním na oblasť Záhoria. Zbierky Záhorského múzea sa orientujú na archeológiu, históriu, literárnu históriu, etnografiu a muzikológiu regiónu. Prvú časť expozície tvorí blahovská izba, ktorá je pomenovaná po svojom zakladateľovi P. Blahovi. Druhá časť je etnologická a v ďalších priestoroch pokračuje výšivkami, vzorkovníkmi, krojmi a bytovými textíliami. Tretiu časť tvorí archeologické oddelenie s exponátmi z obdobia paleolitu až po osídlenie Záhoria. Najnovšiu časť tvorí Galéria Júliusa Koreszku, maliara, krajinára, ktorý zomrel v roku 1958 v Skalici.

Golf Klub Skalica

Pokiaľ ste milovníkmi športu tak sa v Skalici nudiť nebudete. Môžete navštíviť novovzniknutý Golf Club Skalica, ktorý má veľkú ambíciu stať sa jedným z najlepších slovenských klubov. Nachádza sa tu tréningové centrum mládeže, 9 – jamkové ihrisko, driving range, putting green, chipping green, pitching green, klubový dom a reštaurácia. Klub je vhodný aj pre začiatočníkov a deti.

História mesta Prievidza – 2013 rok plný výročí

Prievidza v roku 2013 slávi rok výročí. “Obdobie temna,” áno, práve v tomto období, v období stredoveku, sa začala písať história mesta Prievidza. Prvá zmienka o meste je už z roku 1113, kde sa uvádza, že sa mesto po prvýkrát spomína na Zoborskej listine. Tento rok si teda práve pripomíname 900.-té výročie prvej písomnej zmienky o Prievidzi.

História mesta Prievidza

Okrem stredoveku sa Prievidza dostávala i do chronologicky ďalšej epochy, a to do renesancie, kde práve v tomto období, presnejšie v 15. storočí, bola na prievidzskom rínku významná celoslovenská humanistická škola.

Následne na to, v období baroka, mesto v ničom nezaostávala za svojou históriu, príp., za možno niekedy známejším susediacim mestom Bojnice, pretože v roku 1666 sa na podnet Františky Kuenovej Pálfiovej zišli v Prievidzi piaristi, ktorí prišli k nám vôbec ako prví, v rámci celého vtedajšieho uhorského územia. História mesta PrievidzaBolo to kolégium zoskupené okolo osobnosti Františka Hanáka, po ktorom je ešte aj dodnes pomenované Piaristické gymnázium v Prievidzi. Začala sa tak výstavba barokového chrámu, dnes Piaristického kostola Najsvätejšej Trojice – kostol patrí medzi barokovo najčistejšie stavby v rámci celej Európy a je nazývaný aj „perlou hornej Nitry“. Dokončený bol v rokoch 1740 až 1753.

O niečo neskôr, presnejšie v rokoch 1739-1742, na mieste, kde stojí dnešný kostol z obdobia baroka bolo i sídlo uhorskej piaristickej provincie, na ktorej čele stála ďalšia významná osobnosť tohto obdobia a to Konštantín Halapi – v slovenskom kultúrnom kontexte relatívne málo spomínaná, no určite nie neznáma osobnosť (užhorodský rodák, básnik, pedagóg, predstaviteľ tejto provincie, rektor a profesor prievidzského gymnázia, rektor kláštora a tiež učiteľ novicov). Napokon tu i 8. 1. 1752 umiera. Piaristi tu sídlia až dodnes a venujú sa hlavne pedagogike.

Ďalšie významné výročie, ktoré slávi Prievidza tiež v tomto roku je 630.-te výročie od udelenia výsady slobodného kráľovského mesta. Prievidzi bol tento honor udelený ako jednej vôbec z prvých miest na dnešnom Slovensku. Rok 1383 bol pre naše dejiny významný ešte aj v niečom inom. Práve v tomto roku sa v meste usídlila rehoľa karmelitánov na mieste dnešného tzv. História mesta PrievidzaMariánskeho vŕšku, kde bol ešte niekedy okolo roku 1260 vybudovaný Kostol Nanebovzatia Panny Márie – v tom čase na mieste prievidzského hradu, čo dokazujú ešte aj dnes hradiská na území dnešného prievidzského cintorína. Kostol mal pôvodne románske prvky, ale práve až po príchode karmelitánov ho členovia tohto rádu prestavali v gotickom slohu a usídlili sa v Kláštore sv. Kríža, ktorý bol v tom čase postavený, pravdepodobne, pri kostole. Mariánsky vŕšok má však ešte svoju jednu osobitosť, okrem toho, že sa tu začala písať mestská história a zišla sa tu rehoľa, ktorej korene siahajú až do 9. storočia pred Kristom. Už v známom roku, ktorý je pre Prievidžanov výnimočným (1383), priniesli karmelitáni pápežskú odpustkovú listinu, ktorú im kanonizoval pápež Martin V., a od roku 1430 sa v Prievidzi koná každoročne Mariánska púť a tak mariánsky kult ostáva i po stáročiach stále živý a odkaz do budúcnosti jednoznačný i v dnešnom 21. storočí.

V súčasnosti je Prievidza 11. najväčším mestom na Slovensku a je centrom regiónu Horná Nitra. Avšak živé pripomínanie a prehodnocovanie našich dejín nie je nikdy zbytočné, pretože každý by sa mal učiť spoznávať aspoň sčasti dejiny svojho mesta, národa, pretože to je rozmer, bez ktorého človek nie je jednoducho celý, keďže, ako sa hovorí – „História je učiteľkou života (Historia Magistra Vital).“

Autor článku: Dávid Svitok

Mesto Dudince

Mesto DudinceDudince sú kúpeľným mestom s rozlohou 6,85 km², podľa sčítania obyvateľstva z roku 2001 sa považujú za druhé najmenšie mesto na Slovensku. Mesto leží na rozhraní Poddunajskej nížiny, Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov. Dudince sú zložene z troch častí: Nové Dudince, Staré Dudince a Merovce. Na pravom brehu potoka Štiavnica leží pôvodná obec Staré Dudince, zastavaním priestoru medzi železnou traťou a potokom Štiavnica vnikli Nové Dudince. Merovce sú časť mesta, ktorá sa nachádza za železnou traťou.

História mesta Dudince

V roku 1777 v diele o zdravotných prameňoch po prvý krát uvádza pofesor Henrich Johan von Crantz pramene ako teplé liečivé pramene Gyogy. Pracovníci Viedenského zemepisného ústavu a pracovníci Banského geologického ústavu prišli skúmať dudinské pramene v roku 1890.  23.1.1894 vyšiel dekrét ktorým sa dudinské minerálne vody úradne uznávajú za liečivé a územie okolo kopca Gestenec sa stáva chráneným pásmom.

Dudinská voda sa stala vzácnejšou a začali ju využívať aj na pitné kúry, pomáha  pri pri poruchách tlaku a žalúdočnej kyseline. Hydrogeologický prieskum s zámerom získať výdatnejší zdroj prírodnej minerálne liečivej vody sa uskutočnil v rokoch 1953-1956.

Kúpele

Minerálna sodno-vápenatá, hydrogénuhličitanovo-chloridová, uhličitá, sírna-hypotonická voda obsahuje aj bróm, bór, draslík, horčík, fluór, mangán, jód a pestrú paletu rozpustených minerálov.

Ubytovanie

Hotel Rubín DudinceV prírodnom parku Dudince sa nachádza novozrekonštruovaný Hotel Rubín. Medz jeho služby patrí vitálny svet Wellnea, vonkajší bazén, balneoterapia, kaderníctvo, kozmetika, pedikúra, manikúra a tiež zubná ambulancia.

Hotel Jantár Dudince

Hotel Jantár je situovaný na konci pešej zóny.Medzi relaxačné služby patria kompletné a čiaskové masáže, parafínové zábaly, elektroterapia, magnetoterapia, hydroterapia, škótske streky, sauna a fitness. Za hotelovým komplexom sa náchádza multifunkčné športové ihrisko s množstvom využití.

Dudince sú známe predovšetkým vďaka liečebnej sile minerálnej vody, ale na svoje si tu prídu aj nadšenci spoločenského ruchu. Organizujú sa tu koncerty, tanečné večierky so živou hudbou, folklórne vystúpenia, premietanie filmov v kine alebo v letnom amfiteátri, výstavy a iné spoločenské akcie.

Mesto Martin

Martin je okresné mesto s rozlohou 67,74 km² , ktoré sa nachádza v Turčianskej kotline pri Malej Fatre. Preteká ním rieka Turiec, ktorá pramení v Kremnických vrchoch.

Mesto Martin v noci.

História mesta Martin

Z donácii Ladislava IV. pochádza prvá listinná zmienka, ktorá  je z roku 1284. Neskôr 3.októbra 1340 získal Martin mestské privilégium. Vývin mesta bol spomalený vpádom husitov do Turčianskej kotliny v roku 1431. Zmizli všetky právne dokumenty, až Žigmund ponechal mestu výsady obnovením mestských práv. Martin bol centrom Turčianskej župy od 17. do 20. storočia.

Matica Slovenská

V roku 1863 bola postavená Matica slovenská, ktorá  bola závislá od darov národne uvedomelej vrstvy. Úlohou MS je prebúdzať a upevňovať národné povedomie Slovákov a umocňovať slovenské vlastenectvo. Zakladá fondy na podporu národného a kultúrneho života doma i v zahraničí. Spolupracuje pri tvorbe učebnicových textov a učebníc, vytvára podmienky na všestranné vzdelávanie, podporuje kultúrny život mládeže a spolupracuje s mládežnickými organizáciami. Vydáva publicistiku, umeleckú tvorbu a vedecké diela.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine.Jesseniová lekárska fakulta Univerzity Komenského vznikla v roku 1962, kedy bolo založené detašované pracovisko bratislavskej lekárskej fakulty v Martine. V roku 1969 bola zriadená samostatná lekárska fakulta. S partnerskými univerzitami v Európe udržiava JLF UK vzťahy na medzinárodnej úrovni, čím umožňuje štúdium aj zahraničným študentom.

Priemysel v Martine

V období ČSSR, bol Martin významným strediskom zbrojárskeho a ťažkého strojárstva. V súčastnosti sa tu vyrába nábytok a papier. Hoechst-biotika sprevádzkovala časť továrne ECCO, kde sa vyrába luxusná obuv. Vznikol tu aj nový závod AUTO Martin, súčasť Volkswagen komplexu. V roku 2000 začal svoju činnosť. Závod sa zaoberá výrobou komponentov do podvozkov a prevodoviek. Patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Turčianskom regióne.

Mesto Stará Turá

Stará TuráStará Turá je mesto na západe Slovenskej republiky, ležiace na juhozápade Trenčianskeho kraja. So svojím okolím patrí do Podjavorinského kopaničiarskeho kraja, o čom svedčí množstvo miestnych častí a kopaníc v okolí, rozprestierajúcich sa medzi Bielymi a Malými Karpatami a pod vrchom Veľká Javorina.

Prvá písomná zmienka o meste Stará Turá je z roku 1392, keď sa spomína v darovacej listine kráľa Žigmunda ako obec patriaca hradu blízko Starej Turej, hradu s názvom Čachtický hrad, ktorý v tom čase vlastnil Stibor zo Stiboríc a Beckova. Súčasťou čachtického hradného panstva bola Stará Turá až do zániku feudalizmu v Uhorsku.

Stará Turá dominuje množstvom historických pamiatok, ide hlavne o pamätníky patriace obetiam I. a II. svetovej vojny a hroby významných osobností a rumunských padlých vojakov.

DubníkMesto sa však najviac môže pýšiť vodnou nádržou Dubník. Ide o rekreačnú oblasť, ktorá počas letnej sezóny ponúka ubytovanie, kemping, kúpanie, požičovňu lodiek, vodných bicyklov a možnosť rybolovu. Celá rekreačná oblasť je vybudovaná okolo vodnej nádrže Dubník, ktorej dominuje v strede romantický ostrovček, na ktorý nie je problém doplávať alebo sa doplaviť na loďke. Z jednej strany je veľká pláž s bufetmi s občerstvením a možnosťou ubytovania sa. Druhá strana je obklopená lesíkom, ktorý ponúka zber húb. Každý víkend počas letnej sezóny je naokolo počuť hudbu z miestnej diskotéky, kde majú turisti možnosť spríjemniť si večer.

Príroda v okolí je nádherná svojou rozmanitosťou listnatých lesov a lúk, ticho a čerstvý vzduch sú zaručeným lákadlom mnohých turistov aj zo zahraničia.

Mesto Kežmarok

Mesto KežmarokKežmarok bol osídlený už pred 50 000 rokmi, o čom svedčia archeologické nálezy z 9.-10. storočia. Kežmarok vznikol zlúčením viacerých osád. Slovania prišli na toto územie v 8. – 10. storočí. V 15. stor. pribudli Kežmarku ako slobodnému kráľovskému mestu ďalšie politické a hospodárske privilégia. Podľa posledného sčítania obyvateľstva žije v Kežmarku 17 241 občanov.

Centrom kultúrneho života vyšších vrstiev bol Kežmarský hrad. Je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463.

Hrad Kežmarok

Staviteľmi a prvými majiteľmi boli bratia Imrich a Štefan Zápoľský. Posledným majiteľom bol Ferdinand Rueber a v roku 1702 ho odkúpilo mesto Kežmarok. V 2.pol. 19. stor. sa objavili prvé snahy o opravu hradu a zriadenie múzea v ňom, no k uskutočneniu tejto myšlienky došlo až v 1. polovici 20. storočia. Výstavy boli otvorené až v roku 1931 a v súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, ktoré hovoria o vývoji mesta v 13. až 19. storočí a okolia. Každoročne sa na hrade konajú rôzne slávnosti a oslavy spojené s ľudovým remeslom. Vstup je možný do celého areálu hradu vrátane do hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

Hrad Kežmarok

Slovensko má veľa známych a nádherných kultúrnych pamiatok, preto si ich chráňme aby sme na ne mohli byť pyšný.