Drevené kostolíky Svidník

drevený kostolík - SvidníkDrevené kostolíky prezývané cerkvi sú významnou súčasťou našej kultúry.  V okolí mesta Svidník je zachovaných niekoľko umeleckých unikátov ľudovej architektúry. Originálne stavby patria medzi kultúrne skvosty, ktoré boli zaradené do kategórie – národná kultúrna pamiatka. Do zoznamu drevených cerkví v okolí Svidníka patria – Bodružal, Dobroslava, Havranec, Hunkovce, Korejovce, Krajné Čierno, Kurimka, Ladomirová, Medvedie, Miroľa, Nižný Komárnik, Príkra, Svidník – Nová Polianka, Šemetkovce, Vyšný Komárnik.

Bodružal – Cerkva sv. Mikuláša bola postavená v druhej polovici 17. storočia. Strecha pokrýva šindeľ a objekt je obitý vertikálne doskami s lištami. Na jednej zo stien sa zachovala dobová maľba z 18. storočia. Posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2004. Dobroslava – Drevený chrám sv. Paraskievy  je trojpriestorová budova, ktorej dominanta je ikonostas z 18. storočia. Hunkovce – Drevený chrám je zrubový, trojpriestorový objekt je obitý doskami a lištami.  Veže i stupňovité kupoly nad svätyňou a loďou sú zakončené makovicami vo vrchole cibuľkami s ornamentálne riešenými krížmi. Chrám nie je funkčný.

drevený kostolík - SvidníkKorejovce – chrám Bohorodičky celá stavba je obitá doskami s lištami a strecha je pokrytá šindľom, pri kostolíku je drevená zvonica, v ktorej sú umiestnené tri zvony. Z ikonostasu sa zachoval obraz Bohorodičky z 18. storočia a fragmenty. Ladomirová – Cerkva archanjela Michala je unikátom, pretože cerkva bola pôvodne postavená bez jediného klinca. Veže a kupoly nad svätyňou sú ukončené makovičkami s kovanými krížmi. Pri kostolíku sa nachádza zvonica a cintorín. Časť architektúry bola počas druhej svetovej vojny zničená. Nižný Komárnik – Cerkva Ochrany Bohorodičky bola postavená v 20. storočí podľa projektu ukrajinského architekta Sičynského. Ikonostas pochádza z Trebišova a datuje sa do 18. storočia. Nová Polianka – Cerkva svätého Paraskieve predstavuje typický zrubový chrám, lemkovského variantu. Kostolík bol v roku 1986 obnovený a funkčný – príležitostné bohoslužby. Šemetkovciach sa nachádzajú cekrva archanjela Michala a samostatná drevená zvonica. Na oltári sa nachádza ikona Panny Márie. V okolí Svidníka sa nachádzajú i kostolíky – Krajné Čierno – Cerkva sv. Bazila Veľkého, Miroľa – Cerkva Ochrany Bohorodičky a Príkra – Cerkva archanjela Michala.

drevený kostolík - Svidník

Na území Slovenska môžu turisti objaviť rôzne unikáty a krásy. Kultúrne bohatstvo tvorí i sieť drevených kostolíkov v regióne Svidníka. Prekrásna okolitá krajina a netradičná architektúra cerkví priláka každoročne tisícky návštevníkov, ktorí sú fascinovaní historickými skvostami.

Brhlovce – skalné obydlia

Brhlovce – skalné obydlia predstavujú slovenskú raritu ľudovej architektúry, nachádzajúca sa priamo v obci Brhlovce, presnejšie v usadlosti č. 142 v uličke Šurda. Skalné obydlia sa stali verejnosti sprístupnené v roku 1992.

Brhlovec - skalné obydlia

Vznik netradičnej ,,stavby” sa pripisuje tradície z čias tureckých výbojov. V tom období bolo kamenárstvo najrozšírenejším a najdôležitejším remeslom domácich obyvateľov. Obyvatelia sa chránili pred tureckými nájazdmi vytesaním svojich obydlí do sopečného tufu. Lokalita, v ktorej sú Skalné obydlia patrili v období treťohôr do oblastí, ktoré zasiahla sopečná činnosť.

Expozícia

Brhlovce - skalné obydliaExpozícia skalných obydlí pozostáva z dvoch murovaných domov z 19. a druhý z 20. storočia. Oba sú vysekané do dvoch podlaží do skaly. Okrem toho sú do tufových skál vytesané i hospodárske priestory. Návštevníci môžu nahliadnuť do priestorov – letnej kuchynky a malej komory. Tieto dve miestnosti sa nachádzajú na prízemí a na poschodí je vybudovaná vyhliadková terasa, z ktorej sa môžu návštevníci kochať okolím Súčasťou expozície sú výstavné kúsky kamenárskych výrobkov, náradia a dobový nábytok. Expozíciu v skalných obydlia spravuje  Tekovské múzeum a v  roku 1994 bolo múzeum ocenené cenou Europa Nostra, ako prvá organizácia na pôde Slovenskej republiky.

Hlavná turistická sezóna sa vzťahuje na mesiace apríl-október (pondelok až nedeľa v čase od 9.00 – 16.00 hod) a v mesiacoch november – marec môžu návštevníci na požiadanie nazrieť do skalných obydlí. Pre návštevníkov sú k dispozícií lektorský výklad, predaj suvenírov, keramiky a propagačných materiálov. Možno mnohí návštevníci budú prekvapení, ale skalné obydlia sa i do dnešných čias využívajú buď na bývanie, alebo ako vinné pivnice, či hospodárske priestory. Skalné obydlia, ktoré pripomínajú vstupy do jaskýň predstavujú jednu z jedenástich rezervácií ľudovej architektúry na Slovensku. Svojou originálnosťou každoročne priláka množstvo zvedavcov z rôznych kútov Slovenska i okolitých štátov.

Brhlovce - skalné obydlia

Tipy v okolí

Pokiaľ návštevníci zatúžia vidieť ďalšie krásy zo Slovenska určite by mali navštíviť vodný mlyn Bohunice. Pôvodne mlynská usadlosť bývalého Pavla Turčana pozostáva z – mlynskej budovy, v ktorej sa nachádza obytná izba, kuchyňa, komora, pivnica, druhá časť maštaľ sa dnes využíva ako prevádzková miestnosť a tretia časť  – mlynica a koleso. Vodný mlyn má koleso a od roku 1938 bola do prevádzky mlynu zavedená aj elektrina. Neodmysliteľný námet na výlet v okolí je i Levický hrad, ktorý si pre návštevníkov pripravil stálu expozíciu pozostávajúcu z archeologických nálezov mapujúc regionálny a historický vývoj spoločenského života mesta Levice – dobové odevy, predmety a remeslá.

Vlkolínec, rezervácia ľudovej architektúry

Obec Vlkolínec  leží v pohorí Veľkej Fatry, vo výške 718 m.n.m., pod vrchom Sidorovo. Rozloha rezervácie je 797 ha, a tvorí ju najucelenejší urbanistický celok pôvodných ľudových stavieb.  Vlkolínec je vzdialený od mesta Ružomberok  približne 11km.   V roku 1977 bol Vlkolínec vyhlásený za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry a v roku 1993 zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

rezervácia Vlkolínec

Prvá historická zmienka pochádza už zo 14. storočia, ako jedna u ulíc Ružomberka. A názov obce Vlkolínec vznikol pre vysoký výskyt vlkov v tomto regióne. Vlkolínec bola obcou sedliacko-želiarskou. V 17. storočí sa tu nachádzali štyri sedliacke usadlosti a päť želiarskych domov. Významnými stavbami pamiatkovej rezervácie sú zrubová zvonica z 18. storočia, ktorá je obitá šindľom a zrubová studňa z 19. storočia, s hĺbkou 13 m. Koncom 19. storočia sa vystaval kamenný rímsko-katolícky kostol – Navštívenia Panny Márie.  V zozname UNESCO je zapísaných 73 objektov, najmä drevenice v štýle ľudovej architektúry. Za drevenicami sa nachádzajú maštale a rozsiahlé humná. Unikátom osady je i potok pretekajúci v drevených  žľaboch.

Roľnícky dom- Vlkolínec

Turisti by nemali vynechať návštevu muzeálneho objektu – Roľnícky dom, ktorý svojou stálou expozíciu pôvodného bývania, tradičných historických predmetov v domácnosti i v poľnohospodárstve oboznamuje so životom našich predkov. Ich spôsob bývania a hospodárenia. Vo Vlkolínci pravdepodobne od 17. storočia bola vybudovaná i škola. Obyvatelia Vlkolínca sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, pastierstvom – najmä oviec , salašníctvom, včelárstvom a drevorúbačstvom.

Galéria ľudového umenia sídli budova bývalej školy a je otvorená sezónne od 15.mája do 15.októbra. V galérií môžu návštevníci obdivovať drevorezby, výrobky z drôtu, obrazy, fotografie, lovecké trofeje, zdobené medovníky a rôzne predmety súvisiace s históriou Vlkolínca. Galéria je vo správe  Občianske združenie Vlkolínec.

V súčasnosti rezerváciu Vlkolínec trvalo obýva 19 obyvateľov v šiestich domoch z celkového počtu 55 domov. Ďalšie domy sú prenajímané rekreantom.

drevenice Vlkolínec

Vlkolínec a jeho unikátna ľudová architektúra poskytuje širokospektrálny obraz do našej tradičnej histórie. Zapísaním do zoznamu svetového dedičstva UNESCO bola potvrdená jedinečnosť a výnimočnosť tejto osady a objektov, ktoré sa tu nachádzajú.