Ľubovniansky hrad

Ľubovniansky hrad  stojí majestátne už od 14. storočia a je dominantou mesta Stará Ľubovňa. Hrad bol počas svojej minulosti významným miestom pre rodiny uhorskej šľachty – Omodejovci, Drugethovci. Hrad navštívila i kráľovná Mária a panovník Žigmund Luxemburský, Vladislav II. Jagiellovský, Ján Albrecht, Ján Kazimír a Ján Sobieski.

letecký náhľad - Ľubovniansky hrad

Ľubovniansky hrad sa zapísal do histórie ako miesto, kde v roku 1412 došlo k podpísaniu dohody o mieri medzi panovníkmi Uhorska a Poľska. Uhorský kráľ Žigmund Luxemburský  dal poľskému panovníkovi Vladislavovi II. Jagellvskému za 37 000 kôp pražských grošov ako zálohu Ľubovniansky hrad a ďalších 16 spišských miest. Preto od začiatku 15. storočia do 18. storočia sa hrad stal sídlom poľských starostov, ktorí spracovávali zálohovanú časť Spiša.  K najznámejším starostom patrili príslušníci poľských šľachtických rodov – Kmitovci a Lubomirskí. A počas rokov  1655 – 1661  sa tu uchovávali i poľské korunovačné klenoty. V roku 1768 bol na hrade uväznený dobrodruh Móric Beňovský. V roku 1772  počas vlády Márie Terézie sa skončila poľská správa nad časťou územia Spiša i nad Ľubovnianskym hradom. Na začiatku 19. storočia sa hrad dostal do vlastníctva uhorského rodu – Raiszovcov, koncom storočia sa však stáva majiteľom poľská šľachtická rodina Zamoyských. Posledným šľachtickým vlastníkom bol šľachtic Ján Zamoyský.

Exteriér tvorí – najstaršia časť hradu je gotický palác a kruhová veža s opornými piliermi. Obe stavyĽubovniansky hrad stoja na najvyššom brale a obkolesuje ich múr so vstupnou bránou. Neskôr bol vybudovaný palác orientovaný na východ. Spolu tieto tri stavby s nádvorím tvoria horný hrad. Na obranu hradu bola na druhom nádvorí vybudovaná delová bašta a srdcový delový bastión. Stavba hradu sa rozrastala o – barokový palác, kaplnku a tretie nádvorie. Tretie nádvorie je smerované na juhovýchod pred veľkou baštou a chráni vstup do areálu s bránou i padacím mostom.

Interiér hradu si zachoval v niektorých miestnostiach valené a pruské klenby, v podzemí je zachovalá mučiareň. Nachádza sa tu múzeum, ktorého stále expozície sú – expozícia dobového nábytku, zbraní, expozícia zoznamujúc hostí hradu so životom a rodokmeňom posledných majiteľov – Zamoyských. Na hrade bola vyčlenená i výstavná miestnosť, kde sú každoročne výstavy. Správcom hradu je Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni. Prehliadka hradu trvá 80 minút a návštevníci majú na výber – prehliadka so správcom, alebo individuálne so sprievodným textom.

skanzen - Stará ĽubovňaPriamo pod Ľubovnianskym hradom sa nachádza Skanzen – život na dedine v minulosti. Návštevníci sa tak prenesú niekoľko storočí do minulosti. Skanzen pozostáva z 25 objektov, vrátane zrubovej kovačskej vyhne z 19. storočia, mlynu, stolárskej dielne  a dominanta expozície je zrubový gréckokatolický kostol. Neoddeliteľnú súčasť interiéru tvorí barokovo-klasicistický ikonostas. Kostol je  dôležitou kultúrnou pamiatkou drevenej sakrálnej architektúry na východnom Slovensku.  Prehliadka skanzenu trvá 45 minút. Ideálnym tipom pre víkendový výlet s bohatým historickým programom návštevníci nájdu na Ľubovnianskom hrade i neďalekom Skanzene.