Vodná nádrž Sĺňava

Sĺňava je najväčšou vodnou nádržou širšieho okolia Piešťan s rozlohou vodnejVodná nádrž Sĺňava plochy cca 480 ha. Vznikla v 60-tych rokoch na rieke Váh. Vybudovaním nádrže boli vytvorené priaznivé podmienky pre vtáctvo počas jarnej a jesennej migrácie. V roku 1980 bola vyhlásená za chránené územie za účelom zriadenia študijnej plochy na ochranu vodného vtáctva. Ostrovná depónia štrku umožňuje hniezdenie najmä rybárovi riečnemu (Sterna hirundo) a čajke smejivej (Larus ridibundus).

Nádrž je súčasťou vodného diela Drahovce-Madunice. Vznikla prehradením rieky Váh haťou v Drahovciach. Vybudovaná bola medzi rokmi 1956 a 1959 na mieste mŕtvych ramien, lužných lesov a nivných lúk Váhu. Od roku 1980 je jej časť od Krajinského mosta vyhlásená za chránenú študijnú plochu s výmerou 399 ha. Za svoje pomenovanie vďačí vysokému počtu slnečných dní v roku. Svojou plochou zaberá 4,3 km². Pri dĺžke 6,4 a šírke 2 km je schopná pojať 12 120 000 m³ vody. Na nádrži nájdete vodnolyžiarsky vlek (pri obci Ratnovce), lodenicu a tiež umelo vytvorený „vtáčí“ ostrov Čajka, ktorý sa stal hniezdiskom veľkých kolónií rybára riečneho a viacero druhov čajok. Je tiež zimoviskom vzácnych arktických i teplomilných druhov vtáctva. Vodné plochy sú dôležitou oddychovou lokalitou vodného vtáctva pri jarnej a jesennej migrácii Považím. Sĺňava je zahrnutá do zoznamu vzácnych vtáčích území Európy. Nádrž slúži aj ako zásobáreň vody pre atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Na vyhliadkovú plavbu sa môžete vydať loďou kotviacou pri Kolonádovom moste v Piešťanoch. Okolo priehrady je vybudovaná dvanásťkilometrová asfaltová trasa po korunke hrádze pre peších aj cyklistov (cez hať sa dá prejsť od mája do septembra, od pondelka do piatku od 15-tej a cez víkend od 10-tej do 20-tej hodiny).

Mesto Piešťany, ktoré je v blízkosti vodnej nádrže, je známe kúpeľné mesto, ktoré sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky, v Trnavskom kraji, v údolí dolného toku najdlhšej slovenskej rieky Váh. Rozprestiera sa na rozlohe 4 420 ha pod západnými svahmi Považského Inovca v nadmorskej výške 162 m.

História kúpeľov je úzko spätá s históriou mesta. Prvá hodnoverná správa o Piešťanoch, ako kúpeľoch, pochádza až z roku 1549, nachádza sa v spise Juraja Wernhera De admirandis Hungariae aquis hypomnemation – O podivuhodných vodách Uhorských, ktorý bol vydaný v Bazileji. Kúpele sú zamerané na liečbu chorôb pohybových ústrojov a nervových chorôb. Patria medzi najvýznamnejšie európske kúpele svojho druhu, známe na celom svete.Kúpele v Piešťanoch

Mesto Piešťany je jedným z najvýznamnejších centier kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Počas celého roka sa tu konajú podujatia nielen miestneho či regionálneho ale aj celoslovenského a medzinárodného významu. Organizátori mládežníckych podujatí, festivalov, masových a rôznych iných akcií k nám radi prichádzajú pretože tu vždy nájdu  pozorného diváka, poslucháča či účastníka zábavy z radov obyvateľov i návštevníkov Piešťan.

Mesto Trenčianske Teplice, kúpeľný raj

Trenčianske  Teplice sú typickým kúpeľným mestom a patria medzi najnavštevovanejšie, vďaka prírodnej scenérií sú i jedny z najkrajších miest západného Slovenska.

Trenčianske Teplice - kúpeľné mesto

Trenčianske Teplica sa dnes môžu pýšiť titulom kúpeľného mesta, vďaka liečivým prameňom, ktoré boli objavené v 13. storočí. Termálne pramene vyvierajú bez akéhokoľvek zásahu priamo v kúpeľných bazénoch v optimálnej teplote 36,6 – 40,2 °C. Liečivá voda priaznivo vplýva na pohybové ústrojenstvo, stavy po operáciách a úrazoch, reumatické choroby i neurologické ochorenia.

História kúpeľov Trenčianske Teplice

Hammam - Trenčianske TeplicePočas 13. – 14. storočia patrili Trenčianske Teplice panovníkom, ktorým patril tiež Trenčiansky hrad. O najväčší rozvoj kúpeľov  sa zaslúžila rodina llésházyovcov, ktorá kúpele spravovala 241 rokov. Počas Rakúsko-Uhorska patrili Trenčianske Teplice medzi najdôležitejšie kúpeľné mestá. V 19. storočí sa kúpele dostali do vlastníctva viedenského finančníka Juraja Sina. Vďaka nemu sa Trenčianske Teplice stali moderným kúpeľným mestom. Vybudoval hotel, Hammam a kúpeľný park.  

Kúpele Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice zabezpečujú a poskytujú komplexnú kúpeľnú starostlivosť, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Kúpele Trenčianske Teplice sa zameriavajú na liečbu ochorení pohybového aparátu, stavoch po operáciách a úrazoch, reumatické ochorenia, ochorení niektorých civilizačných chorôb, gynekologické a kožné ochorenia vrátane psoriázy. Cieľom kúpeľnej liečby vrátane rehabilitačnej liečby je zlepšenie pohyblivosti a zmiernenie bolesti, predchádzanie nesprávnym pohybovým návykom a zlepšenie kvality života.

Kúpele sú zásobované šiestimi prírodnými liečivými zdrojmi. Využívajú sa na vnútornú i vonkajšiu balneoterapiu. Exotickým miestom kúpeľov je Hammam. V čase najväčšej slávy Hammam slúžil  ako vaňový kúpeľ pre boháčov a  šľachtu. V súčasnosti sú jeho priestory využívané na poskytovanie kúpeľných procedúr – masáže, miesto pre oddych, relax a taktiež jeho priestory slúžia aj ako prezlekárne. Mottom trenčianskoteplických Hammam – ,,Existuje väčšie šťastie ako byť zdravým a to je – uzdraviť sa“.

Hammam - masáže

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice patrí medzi atraktívne slovenské destinácie, navštevované domácimi i zahraničnými rekreantmi. Vďaka liečivej vode a komplexnej kúpeľnej liečbe z mesta odchádzalo už mnoho zregenerovaných a spokojných návštevníkov. Mesto Trenčianske Teplice spolu kúpeľným parkom a jazierkom vytvárajú ideálne miesto pre oddych a relax. 

Kúpele Kováčová – kováčska voda

Kúpele Kováčová patria medzi popredné slovenské kúpele. Ich heslo je ,,rozhýbeme vás”.

Vznik kúpeľov Kováčová

Termálne kúpalisko Kováčová - bazényVznik kúpeľov Kováčová podnietil náhodný vrt továrňou pri Zvolene. Pôvodný zámer vrtu bolo získanie uhlia, ktoré továreň potrebovala pri svojej činnosti, avšak jeden z týchto vrtov objavil horúci a liečivý prameň. Vďaka náhodnému objavu sa už na začiatku 20. storočia začína ,,kováčska voda”, resp. liečivý prameň využívať k liečenie najmä domáceho obyvateľstva.

Liečivý prameň a jeho účinky

Liečivý prameň s teplotou 48 °C, ktorý vyviera z hĺbky 502m a obsahuje minerály – fluór, horčík, síru a vápnik.  Obsahové  zloženie prameňa je vhodné na liečbu:Kováčska voda

 • pohybového ústrojenstva – pooperačné a úrazové stavy;
 • choroby tráviaceho ústrojenstva;
 • nervové choroby;
 • choroby obličiek, močových ciest a
 • ženské choroby.

Kúpele Kováčová sú širokospektrálne v liečebnej profilácií. Termálna voda sa využíva najmä v bazénovom kúpeli a vaňovom kúpeli. Súčasťou liečebného procesu sú rehabilitačné cvičenia, masáže a parafínové zábaly.

Špecializovaný liečebný ústav Marína

Špecializovaný Liečebný ústav KováčováHlavné odborné kúpeľné zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú starostlivosť pre pacientov s pohybovým postihnutím je Špecializovaný liečebný ústav Marína, š.p. Zriaďovateľom Špecializovaného liečebného ústavu Marína je štát. Prevádzka ústavu je celoročná a celý komplex je bezbariérový.

Špecializovaný liečebný ústav Marína ponúka bohatú ponuku liečebných výkonov:

 1. Vstupné lekárske vyšetrenie, stanovenie individuálneho terapeutického a rehabilitačného plánu, priebežné kontroly, záverečné lekárske vyšetrenie.
 2. Ošetrovateľská celodenná starostlivosť
 3. Liečebná telesná výchova, hydrokinezioterapia, plávanie
 4. Oddelenie elektroliečby (interferenčné prúdy, galvanické prúdy, elektrostimulácia,, laseroterapia,, ultrazvuk, magnetoterapia, atď.)
 5. Fototerapia
 6. Balneoterapia
 7. Masáže
 8. Akupunktúra
 9. Psychoterapia
 10. Liečebná pedagogika
 11. Terénne túry
 12. Šport:  ihriská, fitness, stacionárne bicykle, steppery, tenis, stolný tenis…

Penzión Relax poskytujem ubytovanie a stravovanie v obci Kováčova. Kapacita penziónu je max. 25 osôb v dvoj, troj a štvorposteľových izbách. Penzión ponúka víkendové i týždenné pobyty s liečebnými procedúrami v blízkych kúpeľoch (cca. 300 m ).

Kúpele Kováčová od začiatku 20. storočia ponúkajú svoje liečivé zdroje, ktoré pomohli už tisíckam pacientov s pohybovým a ortopedickým postihnutím, úrazovým stavom ako i s organickými nervovými chorobami.

Mesto Dudince

Mesto DudinceDudince sú kúpeľným mestom s rozlohou 6,85 km², podľa sčítania obyvateľstva z roku 2001 sa považujú za druhé najmenšie mesto na Slovensku. Mesto leží na rozhraní Poddunajskej nížiny, Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov. Dudince sú zložene z troch častí: Nové Dudince, Staré Dudince a Merovce. Na pravom brehu potoka Štiavnica leží pôvodná obec Staré Dudince, zastavaním priestoru medzi železnou traťou a potokom Štiavnica vnikli Nové Dudince. Merovce sú časť mesta, ktorá sa nachádza za železnou traťou.

História mesta Dudince

V roku 1777 v diele o zdravotných prameňoch po prvý krát uvádza pofesor Henrich Johan von Crantz pramene ako teplé liečivé pramene Gyogy. Pracovníci Viedenského zemepisného ústavu a pracovníci Banského geologického ústavu prišli skúmať dudinské pramene v roku 1890.  23.1.1894 vyšiel dekrét ktorým sa dudinské minerálne vody úradne uznávajú za liečivé a územie okolo kopca Gestenec sa stáva chráneným pásmom.

Dudinská voda sa stala vzácnejšou a začali ju využívať aj na pitné kúry, pomáha  pri pri poruchách tlaku a žalúdočnej kyseline. Hydrogeologický prieskum s zámerom získať výdatnejší zdroj prírodnej minerálne liečivej vody sa uskutočnil v rokoch 1953-1956.

Kúpele

Minerálna sodno-vápenatá, hydrogénuhličitanovo-chloridová, uhličitá, sírna-hypotonická voda obsahuje aj bróm, bór, draslík, horčík, fluór, mangán, jód a pestrú paletu rozpustených minerálov.

Ubytovanie

Hotel Rubín DudinceV prírodnom parku Dudince sa nachádza novozrekonštruovaný Hotel Rubín. Medz jeho služby patrí vitálny svet Wellnea, vonkajší bazén, balneoterapia, kaderníctvo, kozmetika, pedikúra, manikúra a tiež zubná ambulancia.

Hotel Jantár Dudince

Hotel Jantár je situovaný na konci pešej zóny.Medzi relaxačné služby patria kompletné a čiaskové masáže, parafínové zábaly, elektroterapia, magnetoterapia, hydroterapia, škótske streky, sauna a fitness. Za hotelovým komplexom sa náchádza multifunkčné športové ihrisko s množstvom využití.

Dudince sú známe predovšetkým vďaka liečebnej sile minerálnej vody, ale na svoje si tu prídu aj nadšenci spoločenského ruchu. Organizujú sa tu koncerty, tanečné večierky so živou hudbou, folklórne vystúpenia, premietanie filmov v kine alebo v letnom amfiteátri, výstavy a iné spoločenské akcie.