Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo je najdôležitejším zariadením, ktorého poslanie je povzniesť kultúrnu stránku Slovenska. SND sídli v dvoch budovách – Historická budova a Nová budova SND.

Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo funguje už od roku 1920 a počas jeho pestrej histórie prinieslo divákom tisícky kultúrno-zábavných predstavení. Na mieste, kde dnes stojí historická budova SND, stálo už od roku 1776 mestské divadlo, ktoré dal postaviť gróf Juraj Csáky. Novú budovu SND navrhli architekti Martin Kusý, Pavol Paňák a Peter Bauer. Divadelné priestory sú s kapacitou približne 1700 miest pre návštevníkov. Okrem novej budovy SND sa využíva i historická budova. V oboch budovách sa striedavo konajú predstavenia či už operné, činohry alebo balet. Hlavná divadelná sezóna prebieha od septembra do konca júna. V súčasnosti SND pozostáva z troch stálych profesionálnych súborov a to – Činohry, Opery a Baletu.

Slovenské národné divadlo

Činohra

Činohra SND sa začína formovať v marci 1920, vtedajší umelecký zbor tvorili členovia Východočeského divadla a preto mnohé činohry boli hrané českými hercami v češtine. Až o rok neskôr začínajú vystupovať prví slovenskí herci ako Andrej Bagar,  Ján Borodáč, Hana Meličková, Oľga Országhová-Borodáčová, Jozef Kello i Gašpar Arbét. V súčasnosti v Činohre SND vystupujú známi slovenskí hereckí predstavitelia ako -Božidara Turzonovová, Kamila Magálová, Diana Mórová, Alexander Bárta, Štefan Bučko, Ladislav Chudík, Ján Koleník, Jozef Vajda a mnohí ďalší. Známymi predstaveniami boli napríklad – Amadeus, Madam Bovary a mnohé ďalšie.

Opera

Opera je nenahraditeľnou súčasťou kultúry na Slovensku už tri storočia. Bratislava ako historické mesto uhorských kráľov malo divadlo vrátane opery svoje zastúpenie. Z neďalekej Viedne do Prešporku prichádzali i talianské operné spoločnosti. Významnými zahraničnými prezentáciami Opery SND patrila účasť na festivale v Edinburghu, zájazdy do Paríža i Japonska. Legendárnou inscenáciou sa stala opera – Eugen Onegin. V roku 2004 pod vedením SND sa po prvýkrát uskutočnil Medzinárodný festival hudobného divadla.  Medzi popredné osobnosti divadelnej opery patril i Jozef Bednárik, ktorý vytvoril kvalitnú a originálnu opernú scénu. K operným osobnostiam Slovenského národného divadla patria – Ľubica Vargicová, Miroslav Dvorský, Dalibor Jenis, Andrea Danková atď.

Balet

Slovenské národné divadloTreťou významnou súčasťou SND je Balet. Začiatky Baletu SND sa viažu na spoluprácu s českými kolegami. V súčasnosti pôsobí na baletnej scéne nová generácia slovenských choreografoch – Ján Ďurovčík, Libor Vaculík, Igor Holováč a Ondrej Šoth. Novodobá baletná scéna sa vyznačuje úzkou a intenzívnou spoluprácou so zahraničím.

Slovenské národné divadlo svojim rozmanitým programom, skvelými hereckými výkonmi, vrátane atmosféry sa zaraďuje medzi svetové kultúrne inštitúcie. Návšteva SND prináša nejednému divákovi nezabudnuteľné kultúrne zážitky.

Mesto Levoča

Na Slovensku sa nachádza veľa krásnych miest, ktoré majú turistom čo ponúknuť.  Pri spoznávaní slovenskej kultúry musíme spomenúť hlavne mesto Levoča, ktoré je od roku 2009 zapísané do zoznamu svetového kultúrne dedičstva UNESCO.

Pamiatková rezervácia

Mesto Levoča

Vznik súčasného mesta sa datuje v polovici 13. storočia a postupne sa stalo najvýznamnejším mestom spišského etnika. Súčasné mesto je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Bohatstvo mesta dokumentujú historické a gotické renesančné stavby, vďaka ktorým patrí Levoča k najvýznamnejším mestám na Slovensku. Na historickom námestí v Levoči nájdeme viac ako 50 renesančných, gotických a ranobarokových patricijných domov s arkádovitými vnútornými dvormi. Po obvode historického jadra sú zachovalé časti gotických mestských opevnení zo 14. a 15. storočia v dĺžke 2 km.

Historické pamiatky

Chrám sv. Jakuba

Architektonicky najvýznamnejšou stavbou Levoči je Chrám sv. Jakuba. Je považovaný za národnú kultúrnu pamiatku a je to druhý najväčší kostol na Slovensku. Postavený bol pred rokom 1400 a cenný je hlavne svojím neskorogotickým interiérom a freskami. Jeho najväčšiu dominantu tvorí predovšetkým hlavný oltár, ktorý pochádza z dielne Majtra Pavla z Levoče. Hlavný oltár je najvyšším dreveným neskorogotickým oltárom na svete, je vysoký 18,6 m a široký 6 m. K ďalším pamiatkam mesta patrí Radnica, Evanjelický kostol, zvonica, stredoveký pranier – klietka hanby. Najpozoruhodnejšími zachovanými meštianskymi domami na námestí sú Thurzov dom, Dom Majstra Pavla,  Krupekov dom, Budova divadla, Starý kostol minoritov, Starý kláštor minoritov, Barokový kostol a veľa iných.

Spišské múzeumV súčasnosti sa v budove radnice nachádza Spišské múzeum.  Vzniklo v roku 1884 z iniciatívy Spišského dejinného spolku. Múzeum sa sústredí hlavne na tri oblasti a to históriu, umeleckú históriu a etnografiu spišského regiónu. K expozícií múzea patrí Výtvarná kultúra na Spiši – umeleckohistorické zbierky v chronologickom slede, ukážky umeleckoremeselných prác z kovu a diela ľudového umenia. Historickú expozíciu tvorí história mesta a expozícia Majstra Pavla z Levoče prostredníctvom fotografií.

Pri návšteve Levoče si môžete vychutnať krásy mesta príjemným posedením v reštaurácii Planéta Levoča. Týmito krásnymi slovami sa prezentuje samotná reštaurácia: „Kam kráčaš? – K veľkej ceste, ktorá vedie k Levoči… …hľadám planétu za vysokými hradbami plnú historických skvostov. Bohatstvo stredovekého ducha vnieslo tam rozkvet architektúry, vzdelanosti, kultúry, umenia, remesiel i obchodu. Najvyhľadávanejším duchovným miestom je tam Chrám sv. Jakuba s dielami Majstra Pavla a po uličkách sa vraj túla legendou zahalená levočská biela pani… Pri šálke kávy chcem naplniť svoj sen o Planéte Levoča… – Tvoja cesta sa zavŕšila“