Mesto Prievidza

Mesto Prievidza  je okresným mestom, ktoré sídli v regióne Hornej Nitry. Od krajského mesta Trenčín  je Prievidza vzdialená približne 63 km. Mesto má silné zastúpenie baníctva, chemického a spotrebného priemyslu, ako i energetiky.

mesto Prievidza

História mesta Prievidza

Prvý písomný dôkaz  o Prievidzi pochádza z obdobia 12. storočia , z listiny Zoborského opátstva. Od roku 1330 sa obec vyvíjala ako mesto so slobodnou advokáciou a v roku 1383 mestu bolo udelené výsady kráľovského mesta od kráľovnej Márie. Kráľovské výsady pre Prievidzu znamenali – konanie trhov, vyberanie mýta, voľbu farára a richtára, stavanie mlynov, platenie dávok,  lovenie rýb, slobodný rozvoj remesiel a predaj výrobkov. Od 14. storočia prevládala v meste remeselnícko-poľnohospodárska činnosť, až koncom 17. storočia sa rozšírilo ovocinárstvo, výroba šindľov a dosák. V minulosti bolo mesto viackrát vyplienené od – husitských vojsk, Tureckých, Thőkölyho i Rákócziovských vojsk.  A taktiež Prievidzu postihli opakované požiare.

Po vzniku ČSR patrila Prievidza medzi mestá s vysokou nezamestnanosťou.  Počas druhej  svetovej vojny tu bola rozšírená protifašistická činnosť, resp. odboj. Od roku 1945 sa Prievidza stáva priemyselným centrom Hornej Nitry. A od roku 1960 sa stala sídlom Združenia slovenských uhoľných baní.

Historické pamiatky mesta Prievidza

  • Kostol Nanebovzatia Panny Márie – najstarším kostolom v Prievidzi, bol postavený v 13. storočí. Pôvodne bol súčasťou prievidzského hradu. Z interiéru kostola sa zachovala iba stredoveká socha Panny Márie z druhej polovice 15. storočia.

  • Farský kostol svätého Bartolomeja Apoštola – stavba z konca 14. storočia. Kostol bol niekoľkokrát reštaurovaný.

  • Kostol Najsvätejšej Trojice – piaristický kostol, výstavba kostola začala v 17. storočí, podľa talianského architekta Biberelliho. Interiér je v barokovom štýle A stavba bola dokončená v 18. storočí.

  • Rušňové depo – bolo vybudované na začiatku 20. storočia. Je významným artiklom vo vývoji architektúry železničných stavieb na Slovensku. Je významným dokumentom vývoja architektúry železničných stavieb a histórie tohto druhu dopravy na Slovensku. So svojím technologickým vybavením je najzachovalejším objektom svojho druhu na Slovensku.

  • Pomník padlým v SNP – nachádza sa na Námestí slobody v centre Prievidze. Bol postavený v 20. storočí na počesť bojovníkom a padlým počas druhej svetovej vojny a SNP. Stojí na Námestí slobody v centrálnej časti mesta.

Pomník padlým v SNP - Prievidza

  • Ďalšími historickými a kultúrnymi pamätihodnosťami sú – Meštianske domy na námestí a v priľahlých uliciach renesančné a barokové; Trojičný stĺp na námestí z roku 1740; Mariánsky stĺp pri farskom kostole z roku 1693; Socha pred piaristickým kostolom z roku 1757; Socha z roku 1788; Pamätný dom rodisko A. Švéniho.

Historické pamiatky mesta Prešov

Mesto Prešov je považované za metropolu regiónu Šariš. Prešov sa rozprestiera v Košickej kotline, vzdielaný od mesta Košice 36 km. Je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja a taktiež významným hospodárskym centrom vo východnej časti Slovenska.

mesto Prešov - Hlavná ulica

Mesto Prešov už v minulosti bolo označované ako metropola kultúry a vzdelania. Na Hlavnej ulici mesta Prešov je sústredených viacero historicko-kultúrnych objektov. V roku 1955 bolo historické jadro mesta vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Historické objekty mesta Prešov

Bosáková banka- PrešovBosáková banka bola postavená na začiatku 30. rokov 20. storočia, na rohu Hlavnej a Levočskej ulice. Pôvodným účelom budovy mal byť finančný ústav. Budova dostala pomenovanie po Michalovi Bosákovi, slovenskom vysťahovalcovi, ktorý sa vypracoval na špičkového bankára v USA. V Bratislave založil i americko-slovenskú banku, ktorej jedna z prevádzok sídlila aj v Prešove.

Caraffova väznica je historickou pamiatkou v gotického štýlu. V minulosti tu bolo nespravodlivo uväznených a odsúdených 24 uhorských zemanov a mešťanov. Počas Caraffovho povstania – Prešovské jatky boli popravení.

Evanjelické kolégium sa stalo základom v 18. storočí pre vysoké školstvo v Prešove.

Gréckokatolícky chrám sv. Jána Krstiteľa je gotickým kostolom zo 14. storočia, nachádzajúci sa na južnom konci pešej zóny. V chráme sú umiestnené viaceré vzácnosti – ikonostas z polovice 19. storočia, jednu zo štyroch replík vzácneho Turínskeho plátna a pozostatky blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka.

Rákocziho palác tvoril pôvodne dva meštianske domy, ktoré dal v  16. storočí sedmohradské knieža Žigmund Rákoci prebudovať na honosný mestský palác v renesančnom slohu. V roku 1633 tu prebiehali rokovania medzi zástupcami sedmohradského kniežaťa Juraja I. Rákociho a cisára Ferdinanda II., a v ktorom bol podpísaný prešovský mier. Od roku roku 1711 bol  vystriedal viacerých majiteľov. V súčasnosti je v budove umiestnené Šarišské múzeum.

Kalvária je barokový komplex 18.storočia, v minulosti bola uznávaná ako druhá najkrajšia kalvária na území Uhorska.  Kalvária má prekrásnu maliarsku výzdobou stropu a zaujímavosťou je nápis – „tu je pochovaná jedna hriešna žena.“ Súčasťou komplexu je podzemná krypta s hrobmi kňazov.

Kalvária - Prešov

Neptúnova fontána – dal ju postaviť v 19. storočí židovský obchodník Marek Holländer, ako prejav vďačnosti mestu, ktoré mu dovolilo v meste Prešov usadiť a podnikať.

Radnica bola pôvodne stredoveký meštiansky dom. V 16. storočí slúžila ako mestská vináreň. V 19. storočí bola po požiari zrekonštruovaná a nadstavená o podlažie. V súčasnosti má v nej sídlo primátor a mestský úrad.

Župný dom je budova  rokokovo-klasického štýlu, palácového typu určená na administratívne účely bývalej Šarišskej stolice. Po druhej svetovej vojne bol dom vo veľkej miere zdevastovaný, bolo potrebná jeho rekonštrukcia. V súčasnosti sa jeho priestory poskytujú viacerým inštitúciám.

Medzi ďalšie pamiatky, ktoré môžu návštevníci mesta Prešov obdivovať sú napríklad – Palác Klobušíckých, Floriánova brána, Čierny orol, Mestská hvezdáreň, Kumšt a viaceré kostoly – Evanjelický a.v. chrám sv- Trojice, Františkánsky Kostol, Kláštor františkánov, Gréckokatolícky biskupský palác a Židovská synagóga-múzeum židovstva.

Každá časť mesta Prešov dýcha históriou. Po obchôdzke Hlavnej ulice Prešova majú návštevníci historické pamiatky ako na dlani. S návštevou historického mesta budú spokojní i nároční turisti, ktorí vyhľadávajú historické pamiatky.

Pamiatky mesta Trenčín

Trenčín je bohatým mestom na historické a kultúrne pamiatky. Návštevníci mesta by rozhodne nemali vynechať návštevu Trenčianskeho hradu.

panoráma mesta Trenčín

Trenčiansky hrad ako dominanta regiónu Považia, ponúka návštevníkom návrat do našej histórie. Okrem splynutia s minulosťou našich predkov, z hradu je nezameniteľný výhľad na panorámu mesta Trenčín a jeho širokého okolia – Biele Karpaty, Vršatské bradlá a na Drietomský Žľab. Na hrade vás privítajú sprievodcovia v dobových kostýmoch pre intenzívnejší zážitok. Hostia hradu môžu obdivovať stále expozície – Feudálna justícia, heraldická tvorba na Slovensku, Lapidárium, rodová galéria Illésháziovcov, historické zbrane. Súčasťou prehliadky historickej dominanty sú rôzne predstavenia – rytierske boje, záchrana princeznej a rôzne rozprávkové témy.

rímsky nápis na skale TrenčínaNajvýznamnejšia rímska epigrafická pamiatka v strednej Európe je Rímsky nápis „Víťazstvu cisárov venovalo 855 vojakov II. légie z vojska, ktoré sídlilo v Laugariciu. Dal zhotoviť Marcus Valerius Maximianus, legát II. légie pomocnej,“ na skale Trenčianskeho hradu.  Rímsky nápis možno vidieť z hotela Elisabeth (predtým hotel Tatra). Na trenčianskej skale sa okrem rímskeho nápisu nachádza i vytesaný reliéf Jána Jiskru z Brandýsi, ako symbol bratstva dvoch národov.

Jedno z najstrašidelnejších miest v Trenčíne je Katov dom. Katov dom je opradený mnohými strašidelnými príbehmi a svedectvami o duchoch.

farský kostol v TrenčíneNa Mariánskom vŕšku pod hradom bol vybudovaný farský kostol nazývaný aj Marienburg tvoril pôvodne súčasť mestského opevnenia a chránil tiež prístupovú cestu na hrad. Kostol bol postavený v 14. storočí na základoch staršej stavby. V 19. storočí bol takmer zničený požiarom. Kostol prešiel rekonštrukciou a od 20. storočia si zachováva aktuálnu architektúru. V ľavej bočnej lodi chrámu sa nachádza pohrebná kaplnka Ilešháziovcov. Z farského kostola na Mierové námeste vedú renesančné farské schody, ktoré boli vybudované v 16. storočí ako obranná komunikácia. Schody boli poškodené pri požiaroch Trenčína v roku 1708, 1790 a 1886. Po ich oprave slúžia ako prístupová cesta na hrad i farský kostol i lesopark Brezina.

Mierové námestie má pretiahnutý šošovkovitý tvar. A nachádzajú sa tu kultúrne a historické pamiatky ako – Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, Radnica, župný dom a Morový stĺp.

Mierové námestie - Mestská veža

Morový stĺp bol postavený na začiatku 18. storočia, ako pamiatka na morové rany, ktoré postihli Trenčín. V roku 1987 bolo Mierové námestie vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.  Neprehliadnuteľná stavba na Mierovom námestí je i Mestská veža, pôvodne slúžila ako dolná brána. Vo vrchole veže sa nachádzal renesančný hodinový stroj zo 16. storočia, ktorý na začiatku 20. storočia nahradili elektrické vežové hodiny.

Na okraji Štúrovho námestia sa nachádza židovská Synagóga, ktorá slúži ako výstavná sieň a taktiež bola zaradená do projektu Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva.  Okrem Synagógy mali Židia – od roku 1736 židovskú školu a od roku 1760 samostatný rabínsky úrad.

Mesto Trenčín patrí medzi mestá s bohatou históriou a pamiatkami. Návštevníci počas prehliadky mesta spoznajú históriu regiónu Trenčín. Fakty o živote našich predkov a historických objektov mesta spolu s legendami a povesťami ako – Studňa lásky, hrob Matúša Čáka Trenčianskeho, Tajná chodba hradu, trenčianski kati, strašidelné väzenie Pavla Baračka a mnohé ďalšie dotvárajú pútavú historickú prehliadku Trenčína.