Jaskyňa Driny

Jaskyňu Driny môžeme nazvať aj podzemnou perlou Malých Karpát, pretože je jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku a je jednou z hlavných turistických atrakcii Malých Karpát.

Základné informácie o jaskyni Driny

Jaskyňa Driny

Jaskyňa Driny sa nachádza asi 2 km na juhozápad od Smoleníc v Smolenickom krase. Jaskyňu objavili v roku 1929 I. Vasábel a J. Banič. V roku 1934 bolo sprístupnených prvých 175 metrov a neskôr v roku 1950 boli objavené aj ďalšie časti jaskyne. Od roku 1959 je pre verejnosť sprístupnený 450 metrový dlhý okruh z celkovej dĺžky 636 metrov. Dĺžka prehliadkovej trasy trvá cca 35 minút, návštevníci prekonajú 151 schodov a prevýšenie 10 metrov. Teplota v jaskyni sa pohybuje od 7,1 až 7,81°C. Vchod do jaskyne je vo výške 399 m.n.m..

Interiér jaskyne

V porovnaní s inými sprístupnenými jaskyňami na Slovensku, v ktorých zväčša prevládajú mohutnejšie podzemné priestory, v jaskyni Driny nájdeme sústavu užších puklinových chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou výzdobou. Puklinové chodby pozostávajú z Chodby spolupracovníkov, Beňovského chodby a Chodby nádejí. Puklinové podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň. Pre jaskyňu sú typické sintrové záclony so zúbkovým lemovaním. Ďalej sa tu vyskytujú sintrové vodopády a náteky, pagodovité stalagmity, rozličné formy stalaktitov a sintrové jazierka, ktoré sú doplňované presakujúcou zrážkovou vodou. K najzaujímavejším priestorom jaskyne patrí Sieň spolupracovníkov a Sieň Slovenskej speleologickej spoločnosti. V jaskyni bol objavený komín, ktorý klesá do hĺbky 36 metrov. V jaskyni bolo doteraz zistených 11 druhov netopierov.

Jaskyňa Driny

Kam v okolí?

Zámok SmoleniceJaskyňa sa nachádza v Smolenickom krase, iba pár kilometrov od prenádherného Smolenického zámku. Smolenický zámok  je prístupný pre verejnosť len cez letné prázdniny v mesiacoch júl a august. Zámok je v súčasnosti vo vlastníctve SAVslúži ako reprezentatívne miesto pre stretnutia vedcov z celého sveta. Konajú sa tu rôzne konferencie, kongresy a semináre. Vo vnútri sa nachádza niekoľko štýlovo upravených salónov a chodieb. Prístup je taktiež na hradnú vežu, z ktorej sú pekné výhľady po okolí. Zámok je obklopený veľmi pekným  a udržiavaným parkom a v blízkosti zámku je zachovaná časť vonkajšej hradby so strelnicou, ktoré sú pozostatkami pevnosti.

Hrad Červený kameňĎalším veľmi zaujímavým objektom je hrad Červený kameň nachádzajúci sa v Častej. Hrad Červený kameň sa zaraďuje medzi  najväčšie turistické atrakcie na Slovensku. Jeho počiatky siahajú do prvej polovice 13. Storočia.  Na hrade sa točili filmy ako Princezná Fantagiró a Dračie srdce. Dnes slúži hradný objekt ako múzeum nábytku. Na hrade je stála expozícia dobového bývania šľachty, expozícia historických zbraní  a návštevníci si môžu prezrieť hradnú obrazáreň či hradné pivnice. Na hrade sa pravidelne konajú rôzne podujatia – Vína na hrade, Noc múzeí a galérií, Historický festival, Letný komorný koncert na hrade a veľa ďalších.

 

Smolenický zámok

Pohľad na Smolenický zámok.Smolenický zámok stojí na mieste pôvodného stredovekého hradu nad mestom Smolenice. Tento hrad vznikol v 14. storočí ako súčasť strážnych hradov v Malých Karpatoch (stráženie Českej cesty). Hrad sa stal na začiatku 15. storočia kráľovským majetkom, neskôr patril pezinským a svätojurským grófom a od začiatku 16. storočia rodine Országovcov. Ďalšie dve storočia boli vlastníkmi hradu Erdödyovci.

Začiatkom 19. storočia hrad vyhorel a ostala z neho len veža, ktorá sa s časťou opevnenia zachovala dodnes.

Posledný majitelia hradu Pálfiovci, začali na ruinách stavať Smolenický zámok podľa návrhu architekta Jozefa Huberta. Prvé práce na hradbách zámku sa začali už v r. 1887 úpravou bášt. Nádvorie Smolenického zámkuPočas prvej svetovej vojny sa stavba prerušila a v roku 1945 sa stal majiteľom zámku štát, zámok prevzala SNR a zvolila si ho za svoje letné sídlo. Zámok bol dostavaný, zariadený a 26.6.1953 bol odovzdaný Slovenskej akadémie vied (SAV), aby sa stal reprezentačným miestom pre stretnutia vedcov z celého sveta a pre verejnosť je sprístupnený iba sčasti, záhrady, nádvorie, vyhradené miestnosti. Na zámku sa robia svadby a organizujú sa v ňom národné i medzinárodné vedecké konferencie, čo určite neprospieva zachovaniu jeho pôvodného rázu, ale na druhej strane je to pre zámok skoro jediný zdroj príjmov, z ktorého môžu hradiť jeho nákladnú údržbu. Od brány po vežu zdolávajú turisti 156 schodov. Vo vnútri zámku sa nachádza niekoľko štýlovo upravených salónov a chodieb, ale nenachádza sa tu žiadne historicky cenné vybavenie.

Smolenice

Obec Smolenice sa nachádza úpätí Malých Karpát v okrese Trnava a jednoduchá prístupnosť a úrodnosť umožnili osídlenie tohto územia už v staršej kamennej dobe. Z tohto obdobia sa však zachovali len ojedinelé archeologické nálezy, väčší výskyt je až v mladšej kamennej dobe.

Od roku 1976 sú Malé Karpaty chránenou krajinnou oblasťou. Smolenice ležia zrovna v oblasti Malých Karpát kde celé pohorie dosahuje najväčších výšok s vrcholmi Veterlín (724 m), Havranica (737 m) a najvyšším vrchom pohoria Zárubami (768 m). Nad Smolenicami sa nachádza prírodná rezervácia Dolina Hlboče – kaňonovité údolie s obnaženými skalnatými útvarmi a krasovými javmi a vzácnou flórou i faunou. V hornej časti doliny je 9 m vysoký vodopád, jediný v Malých Karpatoch. Voda z neho však padá iba občas, väčšinou na jar.

V Malých Karpatoch v okolí Smoleníc sa nachádza viacero zrúcanín hradov, napríklad Ostrý Kameň, Korlátka či Plavecký hrad.

Prírodná zaujímavosť

Jaskyňa DrinyV Smoleniciach je známy predovšetkým Smolenický zámok a k prírodným zaujímavostiam patrí jaskyňa Driny, ktorá vznikla v spodnokriedových rohovcových vápencoch koróziou atmosférických vôd. Bola objavená v roku 1929 smolenickými rodákmi Imrichom Vajsábelom a Jánom Baničom. Jaskynné priestory s prevládajúcimi puklinovými chodbami sú dekorované bohatou sintrovou výzdobou a jaskyňa má dĺžku 680 m a je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku.