Slovenské hrady

Hrady predstavujú torzovitú architektúru v krajine. Sú zdrojom poznania a nevšedných estetických zážitkov, pre ktoré patria k vyhľadávaným turistickým cieľom. Pri predstave typickej slovenskej krajiny nemôže chýbať silueta hradu alebo hradnej zrúcaniny. Hrady sa poeticky označujú  ako „nemí svedkovia minulosti“. To však zďaleka nie je pravda. Poučený návštevník môže ľahko porozumieť ich reči. Pri pozornom pohľade si môže uvedomiť mnoho súvislostí a detailov, z ktorých dokáže poskladať obraz hradu a v jeho najväčšom rozkvete či neskoršom úpadku a spoznať mnoho o dávnom živote medzi hrubými múrmi.

V tomto článku sme pre Vás vybrali hrady, ktoré sa pýšia určitými charakteristickými zvláštnosťami, ktoré je možné vidieť iba na tej ktorej zrúcanine, napríklad rôzne kamenárske detaily, okná, portály, konzoly a podobne.

Hrad Dobrá Voda

Stredoveký pohraničný hrad vznikol v blízkosti Českej cesty, jeho zrúcaniny ležia v strategickej polohe nad vnútornou kotlinou Malých Karpát severne nad obcou Dobrá Voda. Gotický hrad s palácom bol postavený koncom 13. storočia. Od roku 1349 bol hrad doménou Stiborovcov, ktorí ho dostali od kráľa Žigmunda Luxemburského. Po vymretí ich rodu daroval kráľ hrad Michalovi Országovi. Na začiatku 16. storočia Országovci hrad rozšírili o prvé predhradie a v čase tureckého nebezpečenstva aj o dolný hrad s delovými baštami.

Hrad Dobrá Voda

Hrad Dobrá Voda predstavuje stavebný komplex, ktorý sa v závere stavebného vývoja skladal zo štyroch celkov: z vyššie položeného hradného jadra a naň napojeného východného prehradia s kaplnkou, z nižšie položeného západného predhradia a z južného predhradia. Hradné jadro tvoril palác s dvoma hranolovými vežami a nádvorím so životne dôležitou cisternou. Z architektonických detailov treba spomenúť kamennú výlevku v priestore hradnej kuchyne v blízkosti cisterny. O vzhľade gotického paláca informujú zamurované okenné otvory na severnej stene paláca, ktoré smerom do údolia spevňuje trojica mohutných pilierov. Obvodové múry kaplnky majú dodnes zachované gotické okienka s okoseným ostením vytesaným z jedného kusa kameňa.

Hrad Hričov

Zrúcaniny hradu Hričov dominantne čnejú na strmom severnom výbežku Súľovských vrchov asi 1,5 km od Hričovského Podhradia. Vstup do najvyššej časti hradu chránil hranolový objekt. Pred ním na východnej strane bolo malé nádvorie. Zachovala sa tu časť muriva brány. Hradné budovy stáli na stiesnenom priestore skalnatého vrcholu, umne vsadené medzi zlepencové bloky. Najstaršie stavby sa architektonickými detailmi hlásia do gotiky 15. storočia. Budovy sú postavené z pieskovca. Vyššie podlažia mali drevené stropy a veľké sály osvetľovali mohutné okná. Hrad Hričov je romantickou zrúcaninou a z blízka je naň skutočne rozprávkový pohľad aj s krásami okolitej prírody.

Hrad Hričov

Hrad Tematín

Hrad Tematín leží na strategicky významnom mieste na výbežku Považského Inovca. Vďaka jeho polohe ho možno pokladať za jeden z najnedostupnejších hradov Slovenska. Hrad Tematín vznikol v polovici 13. storočia a dnes už nám ho pripomínajú iba jeho zrúcaniny. Za najstaršie jadro hradu možno považovať severnú a západnú obvodovú hradbu, menšiu hranolovú vežu a bránovú vežu. Dochované architektonické detaily majú veľkú výpovednú hodnotu. Pôvodná hrotitá brána horného hradu z tesaných kvádrov je charakteristickou ukážkou staviteľstva v druhej polovici 13. storočia. V jej blízkosti sa na stene vrchologotického paláca nachádza drevený rám okna s omietkovou úpravou. Rozpadnuté múry s obnaženými jadrami na viacerých miestach odhaľujú špeciálny spôsob výstavby.

Každý hrad je niečím odlišný a jedinečný, aj keď ostali už iba zrúcaniny, aj tie nám vypovedajú o jeho minulosti.

Hrad Tematín

Najnavštevovanejšie hrady Slovenska

Prekvapujúco aj na takom malom území, akým je Slovensko, môžeme nájsť množstvo kultúrnohistorických pamiatok, ktoré dokumentujú jeho históriu už od praveku takmer po súčasnosť. Sú to panské sídla, čiže príbytky spoločenskej elity, či pevnosti, stavby zabezpečujúce ochranu.

Väčšina Slovenských hradov nám už iba pripomína miesta, kde kedysi stály monumentálne pevnosti, z ktorých dnes ostali iba ruiny. No stále tu môžeme nájsť ešte aj zachovalé stavby, ktoré ale museli prejsť rekonštrukciou.  Západné Slovensko sa môže popýšiť Bratislavským hradom, hradom Červený kameň, či Trenčianskym hradom.

Bratislavský  hrad

Jedným z nich je Bratislavský hrad, ktorým sa pýši naše hlavné mesto Bratislava. Majestátny hrad sa týči na skalnom výbežku Malých Karpát, nad riekou Dunaj a výrazne dotvára panorámu hlavného mesta. Architektúru hradu najviac poznačili dostavby a prestavby v období gotiky, renesancie a počas panovania Márie Terézie. Od polovice 16. storočia, kedy sa Bratislava stala korunovačným mestom, boli v korunovačnej veži uložené korunovačné klenoty uhorských kráľov.

V súčasnosti sa na hrade nachádzajú expozície Slovenského národného múzea – Historického múzea a reprezentačné priestory prezidenta a parlamentu Slovenskej republiky. Hrad s areálom bol v roku 1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Bratislavský hrad

Hrad Červený kameň

Hrad Červený kameň sa zaraďuje medzi  najväčšie turistické atrakcie na Slovensku. Jeho počiatky siahajú do prvej polovice 13. storočia. Najskôr bol hrad kráľovským majetkom, neskôr sa ako jeho vlastníci vystriedali viaceré významné uhorské šľachtické rody, medzi inými i Matúš Čák Trenčiansky, Zápoľskí či Turzovci.  Na hrade sa točili filmy ako Princezná Fantagiró a Dračie srdce. Dnes slúži hradný objekt ako múzeum nábytku. Na hrade je stála expozícia dobového bývania šľachty, expozícia historických zbraní  a návštevníci si môžu prezrieť hradnú obrazáreň či hradné pivnice. Na hrade sa pravidelne konajú rôzne podujatia, ako napríklad : Vína na hrade, Noc múzeí a galérií, Historický festival, Letný komorný koncert na hrade a veľa ďalších.

Hrad Červený kameň

Trenčiansky hrad

Hrad sa vypína na skalnatom brale nad mestom Trenčín. Trenčiansky hrad patrí medzi najstaršie hrady na Slovensku, vznikol v 10. storočí. K stálej expozícií hradu patrí : Hradná studňa, Feudálna justícia, Erby majiteľov, držiteľov a kapitánov hradu, chladné a palné zbrane od 13. do 19. storočia a Rodová galéria Ilešháziovcov. Na Trenčianskom hrade Vás taktiež poteší atrakcia Skupina historického šermu, ktorá vystupuje v rámci nočných prehliadok. Trenčiansky hrad patrí medzi najnavštevovanejšie hrady na Slovensku.

Trenčiansky hrad

Všetko čo chcete vedieť o Slovensku

Slovensko je síce malá krajina, no za to plná krásnych miest, kultúrnych pamiatok, hradov, zámkov, kaštieľov a zachovalých zrúcanín. Nachádza sa priamo v srdci Európy. Nezávislosť získala rozdelením Česko-Slovenska v roku 1993. Ak máte radi čísla tak na Slovensku nájdete viac ako 180 hradov a zámkov a približne 400 kaštieľov. Okrem toho tu návštevníci ale aj obyvatelia môžu nájsť katedrály, ľudové skanzeny, maličké kostolíky a malebné dedinky s drevenými domčekmi, ktoré si pamätajú ešte minulé storočia. Hrady, zámky a kaštiele sa väčšinou týčia na vysokých bralách, pretože v minulosti sa ich majitelia museli chrániť pred nájazdmi nepriateľov, takže im slúžili ako pevnosti. Väčšina z nich bola postavená v 13. storočí čo svedčí o tom, že ich história spadá do stredoveku. Mnohé z nich však vyhoreli pod vplyvom bitiek a dobyvačných vojen. Väčšinu z nich sa však podarilo zrekonštruovať a aj vďaka tomu sa môžeme tešiť z ich krás. Návštevníkom poskytujú množstvo neopakovateľných zážitkov a dotyk s dávnymi časmi.

Nielen Slováci a obyvatelia zo susedných krajín sa radi kochajú jeho pamiatkami. Slovensko susedí s Českom, Rakúskom, Poľskom, Ukrajinou a Maďarskom. Okrem Slovákov tu žijú aj národnostné menšiny ako Maďari, Rómovia, Česi, Rusíni, Ukrajinci, Nemci a Poliaci.

Hlavným mestom Slovenska je Bratislava, i keď jej vzhľad na niektorých miestach nie je až tak reprezentatívny ako by mal byť. Od roku 2004 je Slovensko členom Európskej únie, na základe čoho sa o ňom dozvedelo viac ľudí a stále menej ľudí si ho mýli s názvovo podobným Slovinskom.Kraje Slovenska

Slovensko je rozdelené na 8 krajov a každý z nich má svoje čaro. V Bratislavskom kraji ľudia najčastejšie navštevujú hlavné mesto Bratislavu a pamiatky, ktoré ponúka (Bratislavský hrad, Devín,…). Trnavský kraj, v ktorom je hlavným lákadlom mesto Trnava je jedným z najdôležitejších centier rímskokatolíckej cirkvi, stojí tu množstvo jej kostolov, preto ju ľudia prezývajú ako „Malý Rím“. Trenčiansky kraj sa pýši krásnym a najmä zachovalým Trenčianskym hradom, ktorý sa nachádza v Trenčíne. Nitriansky kraj je príznačný tým, že Nitra je najstarším mestom na Slovensku, prvé potvrdené historické zmienky o nej sú už z roku 828.  Žilinský kraj je pomenovaný podľa mesta Žilina, ktorému sa hovorí aj “perla na Váhu”. Banskobystrický kraj sa nachádza v srdci Slovenska a návštevníci sa radi kochajú Banskou Bystricou a tiež Banskou Štiavnicou, ktorá je najznámejším slovenským banským mestom, kde sa ťažilo najmä striebro. V Prešovskom kraji sa nachádza až 3757 kultúrnych pamiatok, takže sa tu je určite je na čo pozerať. Košický kraj má názov odvodený od metropoly východu – mesta Košice, ktoré má bohatú históriu a tvorí najväčšiu mestskú pamiatkovú rezerváciu na Slovensku.