Tematín

Hrad Tematín stojí na úpätí Považského Inovca už od 13. storočia. Názov hradu Tematín je zložený zo slov ,,temä” – temeno a staroslovanského slova pre ohradené miesta ,,týn”. Dnes už z hradu Tematín zostala iba zrúcanina, avšak stále veľmi atraktívna a navštevovaná.

Tematín - zrúcanina hradu

História hradu

Hrad bol pôvodne postavený na účel stráženia, po Mongolských vpádoch do daného regiónu v polovici 13. storočia. Spolu s Trenčianskym hradom, Čachtickým hradom a hradom Beckov  tvorili sieť strážnych a signalizačných hradov v severozápadom priesmyku Uhorska. Hrad sa pokúsil dobyť i Belo IV., avšak neúspešne. V 14. storočí hrad patril do vlastníctva Matúša Čáka Trenčianskeho, ktorý v tom čase ovládal celé Považie. V 16. kráľ Ľudovít II. dal hrad do zálohy Alexejovi Turzovi. Koncom 17. storočia hrad patril rodine Berčéniovcom/Bercsényiovcom, posledným vlastníkom bol Mikuláš Berčéni, ktorý v roku 1710 musel hrad narýchlo opustiť. Pričom jeho dvojníka chytili a odvliekli do Bratislavy, skutočný Berčéni zomrel v exile Osmanskej ríše. Od čias Rákocziho povstania  1704 – 1708 je hrad Tematín v ruinách.

Tematín - zrúcanina hraduStredoveký hrad Tematín pozostával zo štvorbokej veže, paláca a nádvoria. Objekt bol obklopený hradným múrom. V 16. storočí bolo opevnenie zosilnené. V ďalšom storočí pokračovali stavebné práci, boli vybudované ďalšie obytné časti v hornom hrade. Zachovali sa iba obvodové murivá a konštrukcie a ojedinele sa zachovali aj architektonické detaily – vstupná padacia brána do horného hradu, kamenná konzola na hlavnej veži a koruny murív.

Prístupové trasy na hrad

Prístup na hrad je možný viacerými spôsobmi: – z rekreačného strediska Bezovec, asfaltovou cestou k rekreačnému zariadeniu Chirana, od odtiaľ vedie turistický chodník až k zrúcanine; ďalšou možnosťou je vydať sa z obce Lúka, Lúčanskou dolinou a potom lesnou cestou; treťou alternatívou je z obce Hrádok, po asfaltovej ceste Hrádockou dolinou a neskôr odbočka vpravo do kopca. Z obce Hrádok sa turisti môžu dostať i po neoznačenej ceste a jej trasa je vhodná i pre horskú cykloturistiku.

výstup na Tematín

Okolie

Zrúcanina hradu Tematín sa rozprestiera v dostupnej lokalite Považského Inovca. Je cieľovým miestom mnohých turistov i cykloturistov. Okrem zrúcaniny hradu môžu turisti navštíviť Tematínske vrchy a Tematínsky lesostep. Tematínsky lesostep je národná prírodná rezervácia nachadzajúca sa 1,5 km od zrúcaniny.  Rozloha lesostepu je približne 60ha a ponúka široké možnosti najmä letnej turistiky. Počas zimného obdobia môžu návštevníci zavítať i do neďalekého lyžiarskeho strediska Kálnica-Piesky. Stredisko je vzdialené približne 8 km od Nového Mesta nad Váhom. Návštevníci majú na výber z troch tratí a taktiež je k dispozícií vlek a lanovka.

Park miniatúr

Park miniatúr sa nachádza na západnom Slovensku, v Trenčianskom kraji, okrese Nové Mesto nad Váhom. Nachádza sa v centre obce Podolie pri areáli základnej školy, pri ceste Vrbové – Nové Mesto nad Váhom. Cesta vedie popod východné úpätie pohoria Malé Karpaty, v tieni vrcholu Veľkého Plešivca. Na dohľad z areálu je aj bájny Čahtický hrad, neslávne známy vďaka výčinom Alžbety Bátoriovej.

Park miniatúr

Modely postavené podľa vedeckých rekonštrukcií sú umiestnené vo vonkajšom prostredí v areáli základnej školy. V súčasnosti sa tu nachádza 27 modelov – rekonštrukcie napr. hrad Branč, Červený kameň, Krupinská vartovka, Živánska, Holíčsky zámok, Nový zámok v Banskej Štiavnici, Jelšavský hrad, hrad Revište, kostolík v Klížskom Hradišti, Tvrdošínsky kostolík, hrad Šivetice, hrad Malá Lednica, hrad Tematín, Čachtický hrad a ďalšie. Predpokladá sa, že v areáli Matúšovho kráľovstva Hrad Čachticebude postavených okolo 50 modelov slovenských aj zahraničných pamiatok.

Park miniatúr – Matúšovo kráľovstvo sa začal budovať v roku 2003. Od obce Podolie sa získal Pozemok pri základnej škole. Pozemok sa odlesnil a vykonali sa na ňom základné povrchové úpravy. Nasledovalo jeho oplotenie a výstavba prvého modelu – hradu Branč. Ten bol podporený Európskou úniou. V októbri 2003 bol prvý model pokrstený, sprievodný program usporiadala šermiarska skupina Diadém z Martina.

V roku 2004 sme sa opatrne rozbiehali začal sa budovať rozsiahly model Holíčskeho zámku – jeho jadra. Aj ten bol podporený Európskou úniou. Na druhej strane z vlastných zdrojov sa stavali drobné modely Živánskej veže, Krupinskej vartovky, Jelšavského hradu.
V roku 2005 sa pokračovalo v dostavbe Holíčskeho zámku – rozsiahlych vodných priekop. Začal sa robiť model Šivetického hradu.

V Parku miniatúr sú umiestnené modely v mierkach 1:25 a 1:50. Vo väčšej mierke sú spracované objekty vzácnych kostolíkov Hrad Tematína drobných objektov. Patria k nim kostolíky v Klížskom Hradišti a Lančári, drevené kostolíky v Lukove-Venécii, Inovcoch, Topoli a Kalnej Roztoke. V tejto mierke je spracovaná i Krupinská vartovka. V mierke 1:50 sú spracované všetky modely hradov. Výhodou modelov je, že si ich návštevník môže prezrieť v plnej kráse zo „sokolieho pohľadu“. Vidí ich zo všetkých strán a tak si plne môže vychutnať ich rozmanitosť, mohutnosť i krásu. V reáli ich takto neuvidí, mnohé z nich sú zarastené v lesoch a kríkoch.

Modely sú stavané na vedeckej bázy. Využívajú sa k nim dostupné materiály, pôdorysy, veduty, archívne zdroje a výkresy, internet a hlavne spolupráca s odborníkmi na hrady a zámky. K tvorbe niektorých modelov pomohli priamo i nepriamo Michal Šimkovic, Martin Bóna, Peter Horanský, Miroslav Slamka, Robert Mazánik, König Frigyesz a mnohí iní. Veľa materiálov získali vďaka pomoci zamestnancov Archívu Slovenského pamiatkového úradu v Bratislave. Pri tvorbe modelu Holíčskeho zámku im pomohlo mesto Holíč. Obrovské množstvo detailov sa získalo vlastným fotografovaním a meraním na samotných hradoch.

Ako vzniká model?

Častokrát sa ľudia pýtajú ako vzniká model. Predchádza mu etapa získavania výkresových dokumentov z archívov a iných zdrojov. V nich sú dôležité najmä pôdorysné, výškopisné a fasádne výkresy. Nasledujú historické pohľadnice, staré zábery, rytiny, veduty, reálne fotenie a meranie v teréne. V ďalšej etape sa urobí návrh dobovej rekonštrukcie a nasleduje rozkreslenie hradu na jednotlivé objekty tak, aby sa dali modelársky spracovať.

Do parku sa môžete dostať aj na bicykli po červenej cyklotrase Malokarpatskej cyklomagistrály, peší turisti sa sem dostanú bez problémov, keďže park sa nachádza v strede obce. V parku sa nachádza aj predajňa suvenírov, v ktorej môžete okrem iného nájsť novú edíciu propagačného materiálu s názvom „Tip na výlet“, ktorá obsahuje 8 titulov, kde môžete stráviť voľný čas v tomto regióne.