Hrad Červený kameň

Hrad Červený kameň  sa nachádza v obci Častá, neďaleko mesta Pezinok. Hrad tu stojí už od 13. storočia a patrí medzi najzachovalejšie historické a kultúrne pamiatky západného Slovenska.

hrad Červený kameň

História hradu

Hrad Červený kameň dala v prvej polovici 13. storočia postaviť česká kráľovná Konštancia Uhorská, vdova po kráľovi Přemyslavovi Otakarovi I. Počas svoje existencie hrad prešiel rukami mnohých vlastníkov, najznámejšími boli – Matúš Čák Trenčiansky, páni zo Svätého Jura a Pezinka, Zápoľskí alebo Turzovci. Turzovci hrad získali spolu s panstvom od kráľovnej Márie Habsburskej, manželky uhorského kráľa Ľudovíta II. Jagelovského. Najvýznamnejšími vlastníkmi hradu boli dve šľachtické rodiny – Fuggerovci a Pálfiovci. Fuggerovci získali hrad od Turzovcov. Hrad Červený kameň sa pod správou rodiny Fuggerovcov stal významným miestom pre skladovanie tovaru, s ktorým rodina Fuggerovcov obchodovala po Európe. V tom čase bola potrebná prestavba hradu na pevnosť. A tak od 16. storočia bol hrad búraný a na jeho mieste vyrástli obranné bašty s múrmi a jedno obytné krídlo.  V 16. storočí sa stáva vlastníkom hradu barón Mikuláš II. Pálfi, ktorý si zobral za ženu Máriu Magdalénu z rodu Fuggerovcov. Hrad bol opäť prestavaný a zmodernizovaný na rodové sídlo. Ich potomkovia mali panstvo v dŕžave až do roku 1945, kedy posledný vlastník hradu z pálfiovského rodu hrad opustil. Neskôr bol hrad Červený kameň vyhlásený za štátny kultúrny majetok.

nádvorie hradu Červený kameň

Súčasnosť hradu

expozícia dobového bývania na hrade Červený kameňHrad je zrekonštruovaný a v udržiavanom stave. Na hrade je umiestnená pobočka Slovenského národného múzea. Stále expozície hradu sú – dobové zbrane, historický nábytok a dobové bývania šľachtických rodín. Návštevníci môžu vidieť viaceré typy obytných priestorov – spálne, jedálne, salónik i pracovňu. Verejnosti je prístupná aj hradná obrazáreň a podzemné pivnice. Na hrade sa konajú rôzne akcie – šermovačka, sokoliarstvo, svadby a rôzne spoločenské podujatia. Na hrade sa natáčali rozprávky – Princezná Fantagiró a Dračie srdce.

Povesť o hrade Červený kameň

Výstavba hradu Červený kameň je opradená povesťou. Traduje sa, že ešte pred začiatkom stavby sa zišlo 12 mudrcov, ktorí mali rozhodnúť o najlepšom mieste, kde hrad postaviť. Jedenásť mudrcov navrhlo vrch Kukla, ktorý leží naproti vrchu, na ktorom je hrad Červený kameň postavený. Najmladší mudrc však navrhol vrch, na ktorom sa hrad nachádza dnes. Jedenástich mudrcov začal presviedčal, že na vrchu Kukla sa stretávajú duchovia a strašidlá, a stavebný ruch ich iba rozhnevá. Väčšina však napokon rozhodla pre vrch Kukla a tak sa začalo so stavbou. Hneď v prvú noc sa udiali čudesné udalosti. Postavené základy boli prenesené na susedný vrch. Robotníci na druhý deň na vrchu Kukla nenašli zo základov, ktoré postavili deň predtým, nič. Znova sa teda mudrci zišli a dali za pravdu najmladšiemu dvanástemu mudrcovi. Výstavba hrad sa tak presunula na susedný vrchu, kde sa podarilo stavbu hradu úspešne dokončiť.

Hrad Červený kameň je situovaný v prírodnom prostredí a každoročne ho navštívi mnoho turistov.

Jaskyňa Driny

Jaskyňu Driny môžeme nazvať aj podzemnou perlou Malých Karpát, pretože je jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku a je jednou z hlavných turistických atrakcii Malých Karpát.

Základné informácie o jaskyni Driny

Jaskyňa Driny

Jaskyňa Driny sa nachádza asi 2 km na juhozápad od Smoleníc v Smolenickom krase. Jaskyňu objavili v roku 1929 I. Vasábel a J. Banič. V roku 1934 bolo sprístupnených prvých 175 metrov a neskôr v roku 1950 boli objavené aj ďalšie časti jaskyne. Od roku 1959 je pre verejnosť sprístupnený 450 metrový dlhý okruh z celkovej dĺžky 636 metrov. Dĺžka prehliadkovej trasy trvá cca 35 minút, návštevníci prekonajú 151 schodov a prevýšenie 10 metrov. Teplota v jaskyni sa pohybuje od 7,1 až 7,81°C. Vchod do jaskyne je vo výške 399 m.n.m..

Interiér jaskyne

V porovnaní s inými sprístupnenými jaskyňami na Slovensku, v ktorých zväčša prevládajú mohutnejšie podzemné priestory, v jaskyni Driny nájdeme sústavu užších puklinových chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou výzdobou. Puklinové chodby pozostávajú z Chodby spolupracovníkov, Beňovského chodby a Chodby nádejí. Puklinové podzemné priestory dekoruje bohatá sintrová výplň. Pre jaskyňu sú typické sintrové záclony so zúbkovým lemovaním. Ďalej sa tu vyskytujú sintrové vodopády a náteky, pagodovité stalagmity, rozličné formy stalaktitov a sintrové jazierka, ktoré sú doplňované presakujúcou zrážkovou vodou. K najzaujímavejším priestorom jaskyne patrí Sieň spolupracovníkov a Sieň Slovenskej speleologickej spoločnosti. V jaskyni bol objavený komín, ktorý klesá do hĺbky 36 metrov. V jaskyni bolo doteraz zistených 11 druhov netopierov.

Jaskyňa Driny

Kam v okolí?

Zámok SmoleniceJaskyňa sa nachádza v Smolenickom krase, iba pár kilometrov od prenádherného Smolenického zámku. Smolenický zámok  je prístupný pre verejnosť len cez letné prázdniny v mesiacoch júl a august. Zámok je v súčasnosti vo vlastníctve SAVslúži ako reprezentatívne miesto pre stretnutia vedcov z celého sveta. Konajú sa tu rôzne konferencie, kongresy a semináre. Vo vnútri sa nachádza niekoľko štýlovo upravených salónov a chodieb. Prístup je taktiež na hradnú vežu, z ktorej sú pekné výhľady po okolí. Zámok je obklopený veľmi pekným  a udržiavaným parkom a v blízkosti zámku je zachovaná časť vonkajšej hradby so strelnicou, ktoré sú pozostatkami pevnosti.

Hrad Červený kameňĎalším veľmi zaujímavým objektom je hrad Červený kameň nachádzajúci sa v Častej. Hrad Červený kameň sa zaraďuje medzi  najväčšie turistické atrakcie na Slovensku. Jeho počiatky siahajú do prvej polovice 13. Storočia.  Na hrade sa točili filmy ako Princezná Fantagiró a Dračie srdce. Dnes slúži hradný objekt ako múzeum nábytku. Na hrade je stála expozícia dobového bývania šľachty, expozícia historických zbraní  a návštevníci si môžu prezrieť hradnú obrazáreň či hradné pivnice. Na hrade sa pravidelne konajú rôzne podujatia – Vína na hrade, Noc múzeí a galérií, Historický festival, Letný komorný koncert na hrade a veľa ďalších.

 

Najnavštevovanejšie hrady Slovenska

Prekvapujúco aj na takom malom území, akým je Slovensko, môžeme nájsť množstvo kultúrnohistorických pamiatok, ktoré dokumentujú jeho históriu už od praveku takmer po súčasnosť. Sú to panské sídla, čiže príbytky spoločenskej elity, či pevnosti, stavby zabezpečujúce ochranu.

Väčšina Slovenských hradov nám už iba pripomína miesta, kde kedysi stály monumentálne pevnosti, z ktorých dnes ostali iba ruiny. No stále tu môžeme nájsť ešte aj zachovalé stavby, ktoré ale museli prejsť rekonštrukciou.  Západné Slovensko sa môže popýšiť Bratislavským hradom, hradom Červený kameň, či Trenčianskym hradom.

Bratislavský  hrad

Jedným z nich je Bratislavský hrad, ktorým sa pýši naše hlavné mesto Bratislava. Majestátny hrad sa týči na skalnom výbežku Malých Karpát, nad riekou Dunaj a výrazne dotvára panorámu hlavného mesta. Architektúru hradu najviac poznačili dostavby a prestavby v období gotiky, renesancie a počas panovania Márie Terézie. Od polovice 16. storočia, kedy sa Bratislava stala korunovačným mestom, boli v korunovačnej veži uložené korunovačné klenoty uhorských kráľov.

V súčasnosti sa na hrade nachádzajú expozície Slovenského národného múzea – Historického múzea a reprezentačné priestory prezidenta a parlamentu Slovenskej republiky. Hrad s areálom bol v roku 1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Bratislavský hrad

Hrad Červený kameň

Hrad Červený kameň sa zaraďuje medzi  najväčšie turistické atrakcie na Slovensku. Jeho počiatky siahajú do prvej polovice 13. storočia. Najskôr bol hrad kráľovským majetkom, neskôr sa ako jeho vlastníci vystriedali viaceré významné uhorské šľachtické rody, medzi inými i Matúš Čák Trenčiansky, Zápoľskí či Turzovci.  Na hrade sa točili filmy ako Princezná Fantagiró a Dračie srdce. Dnes slúži hradný objekt ako múzeum nábytku. Na hrade je stála expozícia dobového bývania šľachty, expozícia historických zbraní  a návštevníci si môžu prezrieť hradnú obrazáreň či hradné pivnice. Na hrade sa pravidelne konajú rôzne podujatia, ako napríklad : Vína na hrade, Noc múzeí a galérií, Historický festival, Letný komorný koncert na hrade a veľa ďalších.

Hrad Červený kameň

Trenčiansky hrad

Hrad sa vypína na skalnatom brale nad mestom Trenčín. Trenčiansky hrad patrí medzi najstaršie hrady na Slovensku, vznikol v 10. storočí. K stálej expozícií hradu patrí : Hradná studňa, Feudálna justícia, Erby majiteľov, držiteľov a kapitánov hradu, chladné a palné zbrane od 13. do 19. storočia a Rodová galéria Ilešháziovcov. Na Trenčianskom hrade Vás taktiež poteší atrakcia Skupina historického šermu, ktorá vystupuje v rámci nočných prehliadok. Trenčiansky hrad patrí medzi najnavštevovanejšie hrady na Slovensku.

Trenčiansky hrad