Hrad Branč

Hrad Branč sa rozprestiera na úpätí Myjavskej pahorkatiny pri obci Podbranč. Terén k hradu Branč nie je príliš náročný, zvládnu ho i deti.

časť zrúcaniny hradu Branč

História hradu Branč

Prvé zmienky o hrade sa datujú do 14. storočia a v súčasnosti sa z hradu zachovala iba jeho zrúcanina. Isté obdobie bol vlastníkom hradu uhorský magnát Matúš Čák Trenčiansky a neskôr český kráľ Ján Luxemburský a Žigmund Luxemburský. Poslednými vlastníkmi hradu bola rodina Nyáry. Počas tureckých nájazdov ho využívali miestni obyvatelia ako útočište. V 17. storočí sa z hradu stalo prechodné väzenie protestantských kňazov, ktorí zomreli a boli pochovaní v jamách po obvode múru hradu. Turci hrad zničili a od tejto devastácie má hrad aktuálnu podobu – zrúcaniny.

Časti hradu Branč

horná časť hradu Branč

Hrad je rozdelený na dve hlavné časti: dolný a stredný hrad. Tieto časti sú od seba oddelené hlbokou priekopou.
Stredný hrad sa skladá zo severného nádvoria a obytnej časti . Z nádvoria  sa po schodisku vystupovalo do dvora a do jednotlivých miestností. Z celkového počtu 40 miestností sa na prízemí nachádzalo 15, na prvom poschodí 20 a 5 na druhom poschodí. V dolnej časti hradu bola pôvodne hradná studňa.

Na hrade Branč archeológovia uskutočnili už niekoľko úspešných nálezov – našli články kamennej architektúry z okien, dverí, ozdobnú kamennú renesančnú rímsu so štítom s letopočtom ukončenia prestavby hradu 1539 a monogramom majiteľa hradu Františka Nyáryho črepiny.

Povesť o hrade Branč

Jedným z majiteľov, ktorí na hrade vládli bol aj veľmož Lacko a jeho syn Štefan, ktorý bol kráľovským koniarom a mal krásnu ženu Ilonu. Na jednom prešporskom plese sa do Ilony zamiloval rakúsky rytier Hadmár z Honsbergu. Rytier Hadmár začal často navštevovať hrad Branč. Ani manželke Štefana, krásnej Illone nebol rytier ľahostajný a opätovala mu svoje city. Hadmár sa potreboval zbaviť Štefana a tak za pomoci Illony, Štefana otrávili. Ich láske a manželstvu nestálo nič v ceste. Hadmár sa však Illony čoskoro nasýtil a počas svojich návštev v Rakúsku si vyhliadol mladú kontesu Hermíny z Brennborgu. Illona začala byť chorobne žiarlivá a preto sa jedného dňa Hadmár rozhodol zabiť manželku Illonu. Hadmár sa opäť oženil, avšak tesne po sobáši poslovia kráľa Karola Róberta z Anjou odviedli Hadmára do väzenia. Bol obvinený a odsúdený za dvojnásobnú vraždu a tak skončil v rukách kata.

Tipy na výlet po okolí

V letnom období obec Podbranč organizuje rytierske pikniky. Z hradu Branč môžu turisti pokračovať vo výlety na vyhliadkovú vežu Hrajky, ktorá sa nachádza na štíte Myjavskej pahorkatiny. Veža je vysoká takmer 10m, a z jej vrchu majú turisti výhľad do širokého okolia – do doliny rieky Myjava, na Bielych Karpát a čiastočne i Považského Inovca. Taktiež sa tu nachádza pamätník dvanástich popraveným evanjelikom, ktorých boli popravený pre účasť na turolúckej vzbure, pri ochrane svojho kostola pred odobratím. V prírodnej scenérií je vybudovaný oddychový areál s lavičkami a cykloodpočívadlom. Počas teplých dní sa návštevníci hradu Branč môžu osviežiť pri neďalekej Kunovskej priehrade.

Historická pamiatka – hrad Branč, spolu s malebnou prírodou okolia je vynikajúcim typom pre víkendovú prechádzku spojenú s objavovaním histórie a prírody.