Historické pamiatky mesta Prešov

Mesto Prešov je považované za metropolu regiónu Šariš. Prešov sa rozprestiera v Košickej kotline, vzdielaný od mesta Košice 36 km. Je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja a taktiež významným hospodárskym centrom vo východnej časti Slovenska.

mesto Prešov - Hlavná ulica

Mesto Prešov už v minulosti bolo označované ako metropola kultúry a vzdelania. Na Hlavnej ulici mesta Prešov je sústredených viacero historicko-kultúrnych objektov. V roku 1955 bolo historické jadro mesta vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Historické objekty mesta Prešov

Bosáková banka- PrešovBosáková banka bola postavená na začiatku 30. rokov 20. storočia, na rohu Hlavnej a Levočskej ulice. Pôvodným účelom budovy mal byť finančný ústav. Budova dostala pomenovanie po Michalovi Bosákovi, slovenskom vysťahovalcovi, ktorý sa vypracoval na špičkového bankára v USA. V Bratislave založil i americko-slovenskú banku, ktorej jedna z prevádzok sídlila aj v Prešove.

Caraffova väznica je historickou pamiatkou v gotického štýlu. V minulosti tu bolo nespravodlivo uväznených a odsúdených 24 uhorských zemanov a mešťanov. Počas Caraffovho povstania – Prešovské jatky boli popravení.

Evanjelické kolégium sa stalo základom v 18. storočí pre vysoké školstvo v Prešove.

Gréckokatolícky chrám sv. Jána Krstiteľa je gotickým kostolom zo 14. storočia, nachádzajúci sa na južnom konci pešej zóny. V chráme sú umiestnené viaceré vzácnosti – ikonostas z polovice 19. storočia, jednu zo štyroch replík vzácneho Turínskeho plátna a pozostatky blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka.

Rákocziho palác tvoril pôvodne dva meštianske domy, ktoré dal v  16. storočí sedmohradské knieža Žigmund Rákoci prebudovať na honosný mestský palác v renesančnom slohu. V roku 1633 tu prebiehali rokovania medzi zástupcami sedmohradského kniežaťa Juraja I. Rákociho a cisára Ferdinanda II., a v ktorom bol podpísaný prešovský mier. Od roku roku 1711 bol  vystriedal viacerých majiteľov. V súčasnosti je v budove umiestnené Šarišské múzeum.

Kalvária je barokový komplex 18.storočia, v minulosti bola uznávaná ako druhá najkrajšia kalvária na území Uhorska.  Kalvária má prekrásnu maliarsku výzdobou stropu a zaujímavosťou je nápis – „tu je pochovaná jedna hriešna žena.“ Súčasťou komplexu je podzemná krypta s hrobmi kňazov.

Kalvária - Prešov

Neptúnova fontána – dal ju postaviť v 19. storočí židovský obchodník Marek Holländer, ako prejav vďačnosti mestu, ktoré mu dovolilo v meste Prešov usadiť a podnikať.

Radnica bola pôvodne stredoveký meštiansky dom. V 16. storočí slúžila ako mestská vináreň. V 19. storočí bola po požiari zrekonštruovaná a nadstavená o podlažie. V súčasnosti má v nej sídlo primátor a mestský úrad.

Župný dom je budova  rokokovo-klasického štýlu, palácového typu určená na administratívne účely bývalej Šarišskej stolice. Po druhej svetovej vojne bol dom vo veľkej miere zdevastovaný, bolo potrebná jeho rekonštrukcia. V súčasnosti sa jeho priestory poskytujú viacerým inštitúciám.

Medzi ďalšie pamiatky, ktoré môžu návštevníci mesta Prešov obdivovať sú napríklad – Palác Klobušíckých, Floriánova brána, Čierny orol, Mestská hvezdáreň, Kumšt a viaceré kostoly – Evanjelický a.v. chrám sv- Trojice, Františkánsky Kostol, Kláštor františkánov, Gréckokatolícky biskupský palác a Židovská synagóga-múzeum židovstva.

Každá časť mesta Prešov dýcha históriou. Po obchôdzke Hlavnej ulice Prešova majú návštevníci historické pamiatky ako na dlani. S návštevou historického mesta budú spokojní i nároční turisti, ktorí vyhľadávajú historické pamiatky.

Pamiatky mesta Trenčín

Trenčín je bohatým mestom na historické a kultúrne pamiatky. Návštevníci mesta by rozhodne nemali vynechať návštevu Trenčianskeho hradu.

panoráma mesta Trenčín

Trenčiansky hrad ako dominanta regiónu Považia, ponúka návštevníkom návrat do našej histórie. Okrem splynutia s minulosťou našich predkov, z hradu je nezameniteľný výhľad na panorámu mesta Trenčín a jeho širokého okolia – Biele Karpaty, Vršatské bradlá a na Drietomský Žľab. Na hrade vás privítajú sprievodcovia v dobových kostýmoch pre intenzívnejší zážitok. Hostia hradu môžu obdivovať stále expozície – Feudálna justícia, heraldická tvorba na Slovensku, Lapidárium, rodová galéria Illésháziovcov, historické zbrane. Súčasťou prehliadky historickej dominanty sú rôzne predstavenia – rytierske boje, záchrana princeznej a rôzne rozprávkové témy.

rímsky nápis na skale TrenčínaNajvýznamnejšia rímska epigrafická pamiatka v strednej Európe je Rímsky nápis „Víťazstvu cisárov venovalo 855 vojakov II. légie z vojska, ktoré sídlilo v Laugariciu. Dal zhotoviť Marcus Valerius Maximianus, legát II. légie pomocnej,“ na skale Trenčianskeho hradu.  Rímsky nápis možno vidieť z hotela Elisabeth (predtým hotel Tatra). Na trenčianskej skale sa okrem rímskeho nápisu nachádza i vytesaný reliéf Jána Jiskru z Brandýsi, ako symbol bratstva dvoch národov.

Jedno z najstrašidelnejších miest v Trenčíne je Katov dom. Katov dom je opradený mnohými strašidelnými príbehmi a svedectvami o duchoch.

farský kostol v TrenčíneNa Mariánskom vŕšku pod hradom bol vybudovaný farský kostol nazývaný aj Marienburg tvoril pôvodne súčasť mestského opevnenia a chránil tiež prístupovú cestu na hrad. Kostol bol postavený v 14. storočí na základoch staršej stavby. V 19. storočí bol takmer zničený požiarom. Kostol prešiel rekonštrukciou a od 20. storočia si zachováva aktuálnu architektúru. V ľavej bočnej lodi chrámu sa nachádza pohrebná kaplnka Ilešháziovcov. Z farského kostola na Mierové námeste vedú renesančné farské schody, ktoré boli vybudované v 16. storočí ako obranná komunikácia. Schody boli poškodené pri požiaroch Trenčína v roku 1708, 1790 a 1886. Po ich oprave slúžia ako prístupová cesta na hrad i farský kostol i lesopark Brezina.

Mierové námestie má pretiahnutý šošovkovitý tvar. A nachádzajú sa tu kultúrne a historické pamiatky ako – Piaristický kostol svätého Františka Xaverského, Radnica, župný dom a Morový stĺp.

Mierové námestie - Mestská veža

Morový stĺp bol postavený na začiatku 18. storočia, ako pamiatka na morové rany, ktoré postihli Trenčín. V roku 1987 bolo Mierové námestie vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.  Neprehliadnuteľná stavba na Mierovom námestí je i Mestská veža, pôvodne slúžila ako dolná brána. Vo vrchole veže sa nachádzal renesančný hodinový stroj zo 16. storočia, ktorý na začiatku 20. storočia nahradili elektrické vežové hodiny.

Na okraji Štúrovho námestia sa nachádza židovská Synagóga, ktorá slúži ako výstavná sieň a taktiež bola zaradená do projektu Slovenská cesta židovského kultúrneho dedičstva.  Okrem Synagógy mali Židia – od roku 1736 židovskú školu a od roku 1760 samostatný rabínsky úrad.

Mesto Trenčín patrí medzi mestá s bohatou históriou a pamiatkami. Návštevníci počas prehliadky mesta spoznajú históriu regiónu Trenčín. Fakty o živote našich predkov a historických objektov mesta spolu s legendami a povesťami ako – Studňa lásky, hrob Matúša Čáka Trenčianskeho, Tajná chodba hradu, trenčianski kati, strašidelné väzenie Pavla Baračka a mnohé ďalšie dotvárajú pútavú historickú prehliadku Trenčína.

Mesto Bardejov a jeho historické skvosty

Mesto Bardejov je východoslovenským mestom, centrom regiónu horného Šariša. Je vzdialené od mesta Prešov 41km. Bardejov svojou viac ako 771 ročnou históriu a do svojich končín zavíta každoročne tisíce návštevníkov z domova a najmä zo zahraničia. V historickom meste bolo počas jeho existencie vybudovaných viacero historických skvostov, ktoré sú lákadlom pre milovníkov histórie.

Radničné námestie - Bardejov

Za najväčšiu pamiatku v meste sa považuje Radničné námestie. Námestie je v tvare obdĺžnika a je obkolesené historickými meštianskymi domami a samozrejme nemožno vynechať  mestskú Radnicu. Radnica bola sídlom mestskej rady i centrom obchodného a kultúrneho života Bardejovčanov. V súčasnosti v priestoroch Radnice sú umiestnené muzeálne fondy Šarišského múzea. Pred hlavným vchodom do radnice sa nachádza historická studňa – kašna.

Bazilika sv. Egídia - Bardejov

Ďalším historickým unikátom je Bazilika Minor sv. Egédia. Bazilika je druhým najväčším  chrámom v Košickej arcidiecéze. Chrám bol vybudovaný v gotickom štýle. V interiéri sa nachádza 11 gotických krídlových oltárov, mohutná golgota, brondzová krstiteľnica, patronátne lavice.  Veža baziliky meria 76 metrov a svojou výškou tak patrí medzi najvyššie kostolné veže na Slovensku.

Kalvária – Kostol sv. Kríža sa nachádza na kopci východne od Bardejova. Kalvária bola postavená v 19. storočí. A nesie v sebe symboliku jednotlivých zastavení Kristovej krížovej cesty.

Katov dom je ranorenesančná stavbu z konca 16. storočia. Dom bol sídlom mestského kata a v dome bola umiestnená aj väznica s mučiarňou.

Hrubá bašta - BardejovMestské opevnenie – Bašty patrí medzi najzachovalejšie obranné historické pamiatky. Boli vyhlásené za kultúrne dedičstvo. Bašty sú delené na – vstupnú bránu, bašty-pamätníky-pomníky, hrubá bašta – bola pomenovaná pre hrubé múry a slúžila ako delová bašta, dolná uzatvárala vstup do mesta zo severovýchodnej časti a patril k nej i padací moc-  nachádza sa  tu drevenná plastika – Ruky Bardejova; veľká bašta; renesančná bašta a horná brána s barbakánom.

V meste Bardejov sa nachádza viacero kostolov a kaplniek – Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštor Františkánov, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Evanjelický kostol, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Petra a Pavla, Pravoslávny kostol, Kostol Panny Márie a kaplnky- sv. Michala a kaplna sv. Jakuba. Medzi židovské historické pamiatky patrí Židovské suburbium a židovský cintorín. Svedčia o prítomnosti Židov v regióne Bardejova.

Mesto Bardejov skrášľujú i pomníky  – Pomník Gašpara Šeredyho, Alojza Jiráska, pamätníky– Juraja Wintera, Cyrilo – Metodejský kríž, Pamätník vďaky a priateľstva; a socha cisárovnej Alžbety.

Bardejov je prekrásnym historickým miestom východného Slovenska. Historické centrum – Radničné námestie s meštiackymi domami je unikátom, ktorý v širokom okolí nemá konkurenciu.