Harmanecká jaskyňa

Harmanecká jaskyňa je kvapľová jaskyňa v Kremnických vrchoch a Starohorských vrchoch pri obci Harmanec.

Harmanecká jaskyňa

Poloha jaskyne

Nachádza sa v doline Harmanca severozápadne od mesta Banská Bystrica, v južnej časti Veľkej Fatry. Vchod do jaskyne je na severnej strane Kotolnice v nadmorskej výške 821 m, 260 m nad dnom doliny.

Vstupná časť jaskyne, ktorú ľudia nazývali Izbica bola známa od nepamäti. Do ďalších neznámych priestorov sa roku 1932 prekopal M. Bacúrik. Speleológovia postupne objavovali nové priestory, takže dnes je známa dĺžka jaskyne 2 763 m. Verejnosti je od roku 1950 sprístupnený okruh v dĺžke 720 m.

V roku 1968 bola jaskyňa vyhlásená za chránený prírodný výtvor, v súčasnosti má štatút národnej prírodnej pamiatky. Jaskyňa je vytvorená v tmavosivých vápencoch v dvoch úrovniach. Je výsledkom korozívnej a erozívnej činnosti ponorných vôd v priebehu pliocénu, čím predstavuje typ puklinovo-rútivej jaskyne v senilnom štádiu vývoja. Podzemné priestory zahrňujú chodby, siene a dómy, založené na vrstvových plochách a tektonických poruchách. Vyzdobujú ju útvary všetkých druhov.

Netopiere

Netopier ostrohluchyJaskyňa nachádzajúca sa vo Veľkej Fatre patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu netopierov na Slovensku. Doteraz tu bolo zistených 11 druhov netopierov. Najčastejší výskyt zaznamenáva netopier obyčajný a netopier ostrouchý, ktorí sú zastúpení v počte 1000 až 1500 jedincov. Ďalším početným druhom je večernica malá a netopier vodný. Z bezstavovcov prebývajúcich v Harmaneckej jaskyni sú najvýznamnejšie mnohonôžka a hlbinovka.

Prístup k jaskyni

Prístup k Harmaneckej jaskyni je od parkoviska na štátnej ceste Harmanec – Turčianske Teplice severozápadne od Banskej Bystrice. Ku vchodu do jaskyne sa návštevník dostane po serpentínovom chodníku s prevýšením 260 m. Výstup trvá približne 40 min. Na výstupovej trase sú nainštalované tabule náučného chodníka.

Najbližšia zastávka verejnej dopravy:

  • Harmanec, Horný Harmanec, jaskyňa (bus)

  • Harmanec, jaskyňa (vlak)

Prístup autom k jaskyni:

  • Z Banskej Bystrice smer Turčianske Teplice, Martin cez Harmanec – 13 km

  • Z Ružomberka smer Banská Bystrica cez Donovaly, Staré Hory, Harmanec – 50 km

  • Z Turčianskych Teplíc cez Šturec smer Banská Bystrica – 20 km