Mesto Skalica

Mesto Skalica patrí k najstarším mestám Slovenska. Nachádza sa v severozápadnom cípe Slovenska, na úpätí Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, v povodí rieky Moravy a na hraniciach s Českou republikou. Skalica patrí k starobylým slovenským mestám, ktoré sa hrdili prívlastkom slobodné kráľovské mesto. História mesta je dlhá a bohatá. Striedali sa tu obdobia budovania, rozmachu a rozkvetu s tými, ktoré boli poznačené vojnami, povstaniami, rabovaním a ničením. Z viacerých hľadísk má Skalica na historickej, ale i súčasnej mape Slovenska významné postavenie.

Mesto Skalica

Pamiatky mesta Skalica

Najznámejšou skalickou stavbou je románska rotunda sv. Juraja. Je postavená na návrší s pekným výhľadom na skalické dominanty. Rotundu postavili v 12. storočí. V 15. storočí bola Rotunda začlenená do mestských stavieb. Je cenná najmä tým, že si zachovala pôvodnú románsku stavebnú dispozíciu. V interiéry sú vzácne gotické maľby, zobrazujúce klasický výjav sv. Juraja bojujúceho s drakom.

Kostol sv. Michala SkalicaV strede mesta Skalica sa v stredoveku sformovalo historické námestie s netradičným trojuholníkovým pôdorysom. Jeho dominantou je rozmerný gotický farský kostol zasvätený sv. Michalovi. Spomína sa už v roku 1372, keď panovník obdaroval Skalicu výsadami slobodného kráľovského mesta.

Veľkú pozornosť si taktiež zaslúži Dom kultúry v Skalici. Aj keď ide  o novodobú stavbu na historickom námestí Skalice, zaslúži si pozornosť hlavne preto, že ide o dielo veľkého slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Túto secesnú budovu postavili v roku 1905 ako Spolkový dom. Do námestia je otočená pôsobivou fasádou, vyzdobenou farebnou mozaikou, inšpirovanou kresbami slávneho českého maliara Mikuláša Aleša a vinohradníckymi motívmi.

Záhorské múzeum v Skalici

Záhorské múzeum vzniklo v roku 1905 na podnet dr. P. Blaha. Je to regionálne múzeum so širším zameraním na oblasť Záhoria. Zbierky Záhorského múzea sa orientujú na archeológiu, históriu, literárnu históriu, etnografiu a muzikológiu regiónu. Prvú časť expozície tvorí blahovská izba, ktorá je pomenovaná po svojom zakladateľovi P. Blahovi. Druhá časť je etnologická a v ďalších priestoroch pokračuje výšivkami, vzorkovníkmi, krojmi a bytovými textíliami. Tretiu časť tvorí archeologické oddelenie s exponátmi z obdobia paleolitu až po osídlenie Záhoria. Najnovšiu časť tvorí Galéria Júliusa Koreszku, maliara, krajinára, ktorý zomrel v roku 1958 v Skalici.

Golf Klub Skalica

Pokiaľ ste milovníkmi športu tak sa v Skalici nudiť nebudete. Môžete navštíviť novovzniknutý Golf Club Skalica, ktorý má veľkú ambíciu stať sa jedným z najlepších slovenských klubov. Nachádza sa tu tréningové centrum mládeže, 9 – jamkové ihrisko, driving range, putting green, chipping green, pitching green, klubový dom a reštaurácia. Klub je vhodný aj pre začiatočníkov a deti.