Demänovská ľadová jaskyňa

Demänovská ľadová jaskyňa je súčasťou najnavštevovanejšej lokality Nízkych Tatier, Demänovskej doliny, ležiacej južne od mesta Liptovský Mikuláš, na severných svahoch pohoria Nízke Tatry. Nízke Tatry predstavujú rozsiahly horský systém s hlavným hrebeňom tiahnucim sa v dĺžke 82 km, pričom najvyššie končiare presahujú nadmorskú výšku 2 000 m.n.m.. Najkrajšia dolina Nízkych Tatier meria 16 km a tiahne sa od hlavného hrebeňa medzi vrchmi Ďumbier, Chopok, Poľana na sever liptovskej kotliny. Dolina nám ponúka pozoruhodné scenérie a najcennejší je Demänovský kras a Vrbické pleso. Dolina je hlavne preslávená vďaka svojim podzemným krásam – nachádza sa tu najznámejšia a najnavštevovanejšia Demänovská jaskyňa slobody a Demänovská ľadová jaskyňa.

Demänovský jaskyňa slobody

Krásy Demänovskej ľadovej jaskyne

Demänovská ľadová jaskyňa je jednou z prvých známych jaskýň sveta. Táto národná prírodná pamiatka je vytvorená v sivomodrých strednotriasových vápencoch v štyroch pod sebou sa tiahnucich poschodiach. Na vytváraní týchto prírodných krás sa v najväčšej miere podieľala riečka Demänovka. Dokazujú to oválne tvary jaskynných chodieb so zvučkami žulových štrkov. Demänovský jaskyňa slobodyVzácna ľadová výplň sa vyskytuje v spodných častiach jaskyne (Veľký dóm a Kmeťov dóm) a zastúpený je tu podlahový ľad, ľadové stĺpy, stalaktity a stalagnity. Na jar visia z povaly aj ľadové stalaktity. Vytvárajú sa vďaka roztápajúcemu sa snehu, ktorý vniká do jaskyne a okamžite zamrzne. Ostatné priestory nemajú trvalejšie  ľadové útvary a vyznačujú sa kvapľovými útvarmi. Zaľadnenie jaskyne umožnil vertikálny tvar vstupných častí, ktorý bráni vnikaniu teplého vzduchu v lete. Demänovská jaskyňa bola nazývaná aj Dračia, kvôli nálezom kostí jaskynného medveďa, ktoré vtedy pokladali za kosti draka. Z jaskynných netopierov sa tu vyskytujú netopier obyčajný, netopier fúzatý, ucháč sivý a netopier ostrouchý.

Informácie pre návštevníkov

Jaskyňa bola turisticky sprístupnená v rokoch 1950 – 1952. Jaskyňa je dlhá 1750 metrov, no verejnosti je sprístupnených iba 650 m. Demänovský jaskyňa slobodyOd vchodu sa prehliadka uberá do nižšieho poschodia – do Medvedej chodby a odtiaľ do Belovho a Halašovho dómu, do Čiernej galérie a z Dómu pagot sa vracia naspäť. Na spiatočnej ceste si návštevníci prehliadnu časti Kmeťovho a Veľkého dómu. V týchto spodných dómoch teplota ani v lete nevystúpi na 0°C.  Vyššie položené priestory ako Belóv dóm, Halašov dóm, Čierna galéria a Medvedia chodba, sa neochladzujú a ostávajú tak bez ľadových útvarov. Ich výzdobu tvoria odumreté kvaple. Prehliadka jaskyne trvá 45 minút. Otváracie hodiny pre návštevníkov sú od utorka do nedele. Vstupné pre deti je 3,5 € a pre dospelých 7€.

Ochranu a prevádzku sprístupnených jaskýň v Slovenskej republike zabezpečuje Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši,  ktorá je odbornou organizáciou ochrany prírody v rezorte Ministerstva životného prostredia.

Demänovská jaskyňa slobody

Demänovská jaskyňa slobody patrí medzi 12 sprístupnených jaskýň z vyše 4000 na Slovensku. Krásy podzemného sveta priťahujú každoročne tisícky domácich i zahraničných návštevníkov. Krehká krása, jedinečnosť kvapľovej výzdoby a mohutné kvapľové či ľadové útvary dokumentujú obrovskú silu prírody. V blízkosti Demänovskej jaskyne slobody sa nachádza aj Demänovská ľadová jaskyňa, tvoria spolu Demänovský jaskynný systém dlhý asi 35 m a je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Demänovská jaskyňa slobody

Základné informácie

Demänovská jaskyňa slobodyDemänovská jaskyňa slobody sa nachádza v Liptovskom krase na severnej strane Národného parku Nízke Tatry v Národnej prírodnej rezervácií Demänovská dolina. Jaskyňa patrí medzi najkrajšie a najnavštevovanejšie jaskyne na Slovensku. Bola objavená v roku 1921 a sprístupnená od roku 1924. Z celkovej dĺžky jaskyne (8400 m) je pre verejnosť sprístupnených 1800 m. Prehliadka jaskyne je rozdelená na malý okruh: 1,2 km (60 min.) a na veľký okruh 2,2 km (100 min.). Jaskyňa leží v nadmorskej výške 870 m a vedie k nej pohodlný chodník s náučnými panelmi. Návštevnosť jaskyne je okolo 150 až 175 000 návštevníkov. Od roku 1993 sa v jaskyni vykonávajú ozdravovacie speleoklimatické pobyty.

Prírodné pomery

Demänovská jaskyňa slobodyJaskyňa vyniká neuveriteľnou pestrosťou farieb a tvarov sintrovej výzdoby, unikátne sú sintrové lekná a ďalšie jazerné formy sintrovej výplne. Podzemné priestory jaskyne boli vytvorené ponornými vodami riečky Demänovky a Zadnej vody v komplexe vápencových hornín. Jaskyňa má zaujímavý systém chodieb, podzemných siení a dómov ako aj pestrú a bohatú kvapľovú výzdobu. Popri bielych kvapľoch sa tu vyskytujú aj kvaple sfarbené do žlta, ružova, červena, ba niektoré až do fialova. Miestami môžeme objaviť aj sivé, tmavozelené až čierne sfarbenie od zlúčenín mangánu. Na dne jaskyne sa nachádzajú sintrové jazierka, ktorých raritou sú jaskynné perly, ktoré majú podobu hrachových guľôčok. Hlavnou výzdobou jaskyne sú stalagmity, stalaktity a veľkolepé kamenné vodopády. Mohutné priestory jaskyne nám ponúkajú pohľad na kvapľový vodopád vysoký 6 m, ale aj na 40 m hlbokú priepasť. Všetky kvapľové útvary jaskyne sú v štádiu rastu, sú živé s vysokým leskom čo v ostatných jaskyniach býva zriedkavosťou.

Krásy okolia jaskyne

Národný park Nízke TatryKeďže sa jaskyňa nachádza v prírodnej rezervácií Nízke Tatry, návštevníci môžu isto oceniť aj krásy Národného parku. Národný park Nízke Tatry má rozlohu 728 km2  a jeho ochranné pásmo 1 102 km2, čím je rozlohou najväčší národný park na Slovensku. Turistov poteší určite jeho najvyšší vrch Ďumbier, 2043 m.n.m., alebo vrch Chopok. Najfrekventovanejšie turistické a lyžiarske stredisko sa rozprestiera v Demänovskej doline od Derešov po Chopok až po Ďumbier. Ďalšie významné stredisko turistiky tvorí Čertovica s Bocianskou dolinou. V pohorí sú početné štátne prírodné rezervácie: Ďumbier, Ohnište, Turková, Salatín, Jelšie a mnohé ďalšie.

Myslím, že návštevníci si tu určite prídu na svoje a okrem prehliadky krásnej Demänovskej jaskyne, navštívia aj ďalšie prírodné krásy tohto parku.