Fiľakovský hrad

Fiľakovský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. Hrad sa rozprestiera na vrchole v centre mesta Fiľakovo.

História

Fiľakovský hradFiľakovský hrad bol postavený už v 12. storočí a pôvodne ho tvorila štvorboká veža, palác a obvodný múr – opevnenie. Počas svojej histórie bol v rukách viacerých majiteľov. Medzi najznámejších vlastníkov patril Matúš Čák Trenčiansky, ktorý hrad vlastnil v rokoch 1311-21. Neskôr sa hrad stáva kráľovským majetkom a v prvej polovici 15. storočia pripadol do zálohy rodine Perényovcom, o pár rokov neskôr sa stáva panstvom Jána Jiskru. Koncom 15. storočia hrad dobil kráľ Matej Korvín, ktorý poveril správou hradu kapitána Raškaia. Hrad dokonca slúžil ako sídlo Turkov, ktorí ho v 16. storočí dobili, po takmer 40 rokoch užívania hradu Turkami sa cisárskym vojskám podarilo hrad získať späť. Obsadili  ho bocskayovské vojská. Nastali roky nepokojov medzi mocenskými skupinami – hrad sa stáva miestom, o ktoré bojovali bethlenovci i kapitán František Wesselényi. Za Thökölyho povstania bol hrad obliehaný a za pomoci Turkov sa po prvom neúspešnom dobývaní nakoniec hrad podarilo získať. Avšak hrad spustošil požiar a od tohto historického momentu zostáva v ruinách.

Expozícia v Bebekovej bašte

Bebekova bašta

V súčasnosti hradné ruiny podstúpili konzerváciu a veľká rekonštrukcia sa uskutočnila na Bebekovej bašte, v ktorej od roku 2008 bola zriadená expozícia z histórie hradu a mesta, pod názvom „Stáročia Fiľakovského hradu“. Predmetom expozície je oboznámiť návštevníkov s históriu  hradu i mesta. Návštevníci môžu obdivovať vzácne stredoveké nálezy – pôvodné kľúče hradu, predmety z obdobia Tureckého obsadenia a mnoho ďalších unikátnych kúskov.

Fiľakovský hrad ponúka viacero zaujímavých atrakcií – okrem samotnej zrúcaniny hradu je v areáli náučný chodník a v časti hradu konkrétne v Bebekovej bašte sú umiestnené historické expozície. Hrad je vynikajúcim tipom pre víkendový výlet.