Múzeum ľudovej architektúry

Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch bolo otvorené ako prvé múzeum ľudovej architektúry na Slovensku. Nachádza sa v ňom 24 obytných, sakrálnych, hospodárskych a technických stavebných objektov, ktoréMúzeum ľudovej architektúry reprezentujú ľudovú kultúru a staviteľstvo slovenského a rusínskeho etnika, žijúceho v regiónoch horného Šariša a severného Zemplína. Väčšina objektov pochádza z 19. a prvej polovice 20. storočia a typologicky patrí k dreveným stavbám karpatského typu. Sú tu zastúpené štyri druhy staviebobytné zrubové domy – ich najrozšírenejšie varianty, rôzne hospodárske stavby, technické stavby, sakrálne stavby.

Najstaršie i najvzácnejšiedrevené zrubové chrámy východného obradu z 18. storočia prenesené z obcí Zboj a Mikulášová. Po komplexnej obnove skanzenu v roku 2009 pribudli ešte tri významné objektyroľnícke domy z Bardejova a Richvaldu a zvonica z Janoviec, ktorá bola postavená ešte v roku 1700.

Objekty sú zariadené nábytkom a náradím zodpovedajúcim obdobiu vzniku stavieb. Mimo skanzenu je umiestnený drevený Izba v Múzeu ľudovej architektúrykostolík z Mikulášovej, postavený v roku 1730, do Bardejovských Kúpeľov prevezený v roku 1931 a v súčasnosti je v správe Šarišského múzea. Najcennejšie exponáty unikátne vŕtne zariadenie na výrobu drevených vodovodných rúr na vodný pohon, 18. storočie a technické zariadenie na domácku výrobu súkna – valcha z Livova, 1888 a časť 1948.

Múzeum ľudovej architektúry je organizačne začlenený do Šarišského múzea v Bardejove. Šarišské múzeum  súčasnosti dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša. Celoslovenskú pôsobnosť má v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu. Spravuje vyše 700 000 zbierkových predmetov z najrozličnejších oblastí múzejnej práce. Pre túto svoju rozsiahlu činnosť múzeum postupne získalo okrem historickej radnice aj dalšie objekty: na Radničnom námestí, Rhodyho ulici, vilu Rákoci aj s pozemkom v Bardejovských Kúpeľoch, dve bašty ako depozitárne budovy. Dnes spravuje 34 budov (spolu s objektami v skanzene). Šarišské múzeum počas svojej doterajšej dlhoročnej existencie hlboko zasiahlo do rozvoja slovenského múzejníctva a stalo sa integrálnou súčasťou kultúrneho života Bardejova i jeho regiónu. Ako múzeum s cennými exponátmi historickými, národopisnými, prírodovednými a umeleckými patrí medzi tie slovenské múzeá, ktoré radi vyhľadávajú naši i zahraniční návštevníci. Svedčia o tom aj výsledky návštevnosti expozícií múzea. Ročne ich navštívi v priemere okolo 60 000 domácich a zahraničných obdivovateľov.

Bardejov býva označovaný ako najgotickejšie mesto na Slovensku. Prvé písomné zmienky o ňom pochádzajú z 13. storočia, ale svoj zlatý vek zažilo v 15. storočí. Dominantou mesta je historické námestie so 46. meštianskymi domami, ktoré si aj dnes zachovali stredoveký charakter. V strede námestia stojí renesančná mestská radnica z roku 1511. Európskym unikátom je rímsko-katolícka gotická Bazilika minor sv. Egídia, v ktorej sa nachádza 11 pôvodných gotických krídlových oltárov.

Bardejov

V blízkosti mestského centra stojí dnes už urbanistická kuriozita východného Slovenska – jediný čiastočne zachovaný súbor bývalých židovských kúpeľov a synagóga, ktoré boli budované plánovito a podľa talmudistických predpisov. Mestské opevnenie je najzachovalejším obranným systémom na Slovensku, okrem hradieb sa zachovala brána a desať bášt. Mestská pamiatková rezervácia Bardejova je spolu s unikátnym židovským suburbiom od roku 2000 zapísaná medzi lokality Svetového dedičstva UNESCO.

Mesto Bardejov a jeho historické skvosty

Mesto Bardejov je východoslovenským mestom, centrom regiónu horného Šariša. Je vzdialené od mesta Prešov 41km. Bardejov svojou viac ako 771 ročnou históriu a do svojich končín zavíta každoročne tisíce návštevníkov z domova a najmä zo zahraničia. V historickom meste bolo počas jeho existencie vybudovaných viacero historických skvostov, ktoré sú lákadlom pre milovníkov histórie.

Radničné námestie - Bardejov

Za najväčšiu pamiatku v meste sa považuje Radničné námestie. Námestie je v tvare obdĺžnika a je obkolesené historickými meštianskymi domami a samozrejme nemožno vynechať  mestskú Radnicu. Radnica bola sídlom mestskej rady i centrom obchodného a kultúrneho života Bardejovčanov. V súčasnosti v priestoroch Radnice sú umiestnené muzeálne fondy Šarišského múzea. Pred hlavným vchodom do radnice sa nachádza historická studňa – kašna.

Bazilika sv. Egídia - Bardejov

Ďalším historickým unikátom je Bazilika Minor sv. Egédia. Bazilika je druhým najväčším  chrámom v Košickej arcidiecéze. Chrám bol vybudovaný v gotickom štýle. V interiéri sa nachádza 11 gotických krídlových oltárov, mohutná golgota, brondzová krstiteľnica, patronátne lavice.  Veža baziliky meria 76 metrov a svojou výškou tak patrí medzi najvyššie kostolné veže na Slovensku.

Kalvária – Kostol sv. Kríža sa nachádza na kopci východne od Bardejova. Kalvária bola postavená v 19. storočí. A nesie v sebe symboliku jednotlivých zastavení Kristovej krížovej cesty.

Katov dom je ranorenesančná stavbu z konca 16. storočia. Dom bol sídlom mestského kata a v dome bola umiestnená aj väznica s mučiarňou.

Hrubá bašta - BardejovMestské opevnenie – Bašty patrí medzi najzachovalejšie obranné historické pamiatky. Boli vyhlásené za kultúrne dedičstvo. Bašty sú delené na – vstupnú bránu, bašty-pamätníky-pomníky, hrubá bašta – bola pomenovaná pre hrubé múry a slúžila ako delová bašta, dolná uzatvárala vstup do mesta zo severovýchodnej časti a patril k nej i padací moc-  nachádza sa  tu drevenná plastika – Ruky Bardejova; veľká bašta; renesančná bašta a horná brána s barbakánom.

V meste Bardejov sa nachádza viacero kostolov a kaplniek – Kostol Narodenia Panny Márie, Kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštor Františkánov, Kostol Povýšenia sv. Kríža, Evanjelický kostol, Kostol sv. Anny, Kostol sv. Petra a Pavla, Pravoslávny kostol, Kostol Panny Márie a kaplnky- sv. Michala a kaplna sv. Jakuba. Medzi židovské historické pamiatky patrí Židovské suburbium a židovský cintorín. Svedčia o prítomnosti Židov v regióne Bardejova.

Mesto Bardejov skrášľujú i pomníky  – Pomník Gašpara Šeredyho, Alojza Jiráska, pamätníky– Juraja Wintera, Cyrilo – Metodejský kríž, Pamätník vďaky a priateľstva; a socha cisárovnej Alžbety.

Bardejov je prekrásnym historickým miestom východného Slovenska. Historické centrum – Radničné námestie s meštiackymi domami je unikátom, ktorý v širokom okolí nemá konkurenciu.