Štiavnické vrchy

Štiavnické vrchyŠtiavnické vrchy sú geomorfologickým celkom na Slovensku ako súčasť subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a oblasti Slovenské stredohorie. Štiavnické vrchy majú rozlohu 827 km2  a nadmorskú výšku od 195 m n.m. na nive Hrona v Slovenskej bráne po 1009 m n.m., najvyšším vrchom je Sitno (1 009,2 m n. m.). V strednej a južnej časti Štiavnických vrchov je Sitnianska vrchovina so Štiavnickou a Prenčovskou brázdou, na východe sú to Skalky a na severe Hodrušská hornatina s Vyhnianskou brázdou.

Štiavnické vrchy sú sopečným pohorím, zaraďovaným k neovulkanitom. Ako celok tvorí pozostatky Štiavnického stratovulkánu. Je budované andezitmi, ryolitmi, brekciami a tufmi. Územie je mimoriadne bohaté na výskyt minerálov (približne 140 druhov a odrôd minerálov) a drahokovných rúd, v minulosti intenzívne ťažených. Banícka činnosť prispela aj k vytvoreniu rozsiahleho ešte funkčného systému vodných nádrží – tajchov aj s ich zbernými jarkami.

Koháryho dubV Štiavnických vrchoch nájdete množstvo prírodných rezervácií, niekoľko stoviek rokov starých chránených stromov, prírodných pamiatok a chránených areálov, ako napr. 400 rokov starý Koháryho dub, Kamenné more, Žakýlske pleso, botanickú záhradu a mnoho iných. Pôvodné prevažne dubové, bukové a hrabové lesy sú v súčasnosti druhovo zmenené vo väčšej miere na zmiešané porasty kde prevláda dub, buk, smrek, jedľa, hrab, javor i lipa.

Prírodné krásy a atraktivity Štiavnických vrchov môžete uvidieť pri peších, cyklistických turistických výletoch, ale aj z okna vášho auta. Turistická mapa Štiavnických vrchov je v predaji v Informačnom centre Banská Štiavnica, kde Vám pracovníci poskytnú bližšie informácie o dostupných turistických chodníkoch.

Námestie Banská ŠtiavnicaMesto Banská Štiavnica bolo už od pradávna späté s baníctvom, baňami a mnohými bohatými náleziskami drahých kovov. Nikto si už poriadne nepamätal kedy to všetko presne začalo, ale o jašteričkách, čo dali Banskej Štiavnici do vienka jej bohatstvo a nehynúcu slávu si povrávali už malé deti a ukazovali na mestský erb, kde sa na slnku skveli dve, jedna zlatá a druhá strieborná. „Vraj to bol ten pastier, čo ich prvý uvidel hore na stráni blyšťať sa vari viac ako slnko na oblohe”, takto už od nepamäti rozprávali na dobrú noc matky svojim deťom Povesť o štiavnických jašteričkách.

Podľa tejto povesti vznikol názov pre jeden z hotelov v Banskej Štiavnici, Hotel Salamader je nový a zároveň jediný hotel situovaný uprostred moderného lyžiarskeho strediska Salamandra Resort. Hotel Salamander leží v krásnom prírodnom prostredí Štiavnických vrchov a ponúka služby na úrovni štvorhviezdičkového hotela, schopný uspokojiť i požiadavky náročných hostí. Hotel je mimoriadne vhodný pre lyžiarov, rodiny s deťmi, firemnú klientelu či hostí so zameraním na aktívny životný štýl.

Mesto Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je historické mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou. Banská Štiavnica leží uprostred Štiavnických vrchov na strednom Slovensku a je mestom zaradeným do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Známe je ťažbou kovov, významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou.

Banská Štiavnica

Ťažba drahých kovov v centrálnej časti Štiavnických vrchov má veľmi dlhú históriu. Už v listine z roku 1156 sa táto oblasť spomína ako terra banensium, čiže zem baníkov. Medzi ťaženými nerastami prevládala strieborná ruda, a preto sa Banská Štiavnica označovala aj ako „strieborné mesto“.

V mestskej pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica sa nachádza 360 pamiatkových objektov. Vytvárajú jedinečný súbor vysokej kultúrnej a historickej hodnoty, ktorý je navyše zasadený do nádherného horského prostredia vrchov, nazývaných Štiavnické vrchy.

Hlavnou dominantou centra mesta je Starý zámok ležiaci západne od Trojičného námestia. Najstarším objektom v zámku je bývalý farský kostol. Spolu so susedným karnerom ho postavili v 13. storočí ako trojloďovúStarý zámok v Banskej Štiavnici románsku baziliku. Dnes Starý zámok slúži ako múzeum. Zaujímavými expozíciami sú okrem iných fajky a terče.

Na protiľahlom kopci stojí od roku 1571 Nový zámok, ktorý sa takisto využíva na muzeálne účely. Je v ňom expozícia protitureckých bojov a poskytuje krásny pohľad na mesto.

Najviac pamiatok sa v Banskej Štiavnici sústreďuje do priestoru medzi Trojičným a Radničným námestím. Obe námestia oddeľuje gotický Kostol sv. Kataríny z konca 15. storočia a budova radnice so štíhlou hodinovou vežou.

V meste pramení rieka Štiavnica (prítok Ipľa) dlhá 54,6 km, ktorej takmer celý tok sa na území mesta v súčasnosti nachádza v podzemí (slúži ako kanalizačný zberač), na povrch sa dostáva až v dolnej časti mesta. V čase vzniku mesta však tiekla po povrchu a dala mestu meno. V okolí Banskej Štiavnice sa nachádza početné množstvo umelých vodných nádržítajchov so sústavou technických dielzberných jarkov.

V Banskej Štiavnici sa koná niekoľko regionálne i celoslovensky významných podujatí. Salamandrové dni sa konajú pravidelne druhý septembrový týždeň. Súčasťou podujatia je Salamandrový sprievod, ktorý zobrazuje Salamandrový sprievodživot banského mesta a jeho najznámejších postavičiek. Ďalšími pravidelnými podujatiami sú Živé šachy Animatus Lusus, Noc na Starom Zámku, Nezabudnuté remeslá, Festival remesla, kumštu a zábavy, Filmový festival Štyri živly, Hudobný festival Jazznica, Festival Cap á l´Est, Beh ústavy, Beh trate mládeže. Od roku 2000 sa v Banskej Štiavnici každoročne na prelome júla a augusta koná Festival peknej hudby, ktorý publiku v štiavnických historických priestoroch (kostoly, Starý uámok)a v okolí (Kaštieľ v Sv. Antone, Sklené Teplice) ponúka programy s prezentáciou slovenských a zahraničných koncertných umelcov, súborov a zoskupení. Súčasťou festivalu býva aj expozícia výtvarných prác slovenských umelcov. Od roku 2009 pôsobí v objekte banskoštiavnickej železničnej stanice rezidenčné centrum, ktoré sa stáva prechodným domovom profesionálnych umelcov zo Slovenska a zahraničia v rámci programu artists in residence. Iniciátorom centra je slovenský výtvarník, držiteľ ceny Oskára Čepana a ceny Strabag Art Award za rok 2011 Svätopluk Mikyta.

Bývalé banícke mesto Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku.

Pamiatky UNESCO na Slovensku

Organizácia UNESCO vznikla v roku 1945 ako jedna z organizácií OSN. Jej základným cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti spoločenských a prírodných vied, výchovy a vzdelávania, kultúry, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. Slovenská republika sa stala členom UNESCO 9. Februára 1993.

Ako prvé boli v roku 1993 do zoznamu kultúrnych pamiatok UNESCO zaradené tri lokality: Spišský hrad s okolím, Banská Štiavnica a Vlkolínec.  K ďalším neskôr zapísaným kultúrno-historickým pamiatkam patrí Žehra, Bardejov či Levoča.

Spišský hrad

Spišský hrad leží pod horským priesmykom nazývaným Branisko. Spišský hrad je dominantou celého Spiša a je najväčšou hradnou zrúcaninou Slovenska aj celej strednej Európy. Do kultúrnych pamiatok UNESCO je hrad zapísaný spolu so svojím okolím, ktoré tvorí Spišské Podhradie a Spišská Kapitula. Hrad vznikol v 12. storočí a postupne sa stále rozširoval. V 13. storočí bol hrad chránení kamenným opevnením, vďaka ktorému odolal aj tatárskemu vpádu. Z 13. storočia pochádza aj honosný románsky palác, valcovitá veža, románska brána i dnes už neexistujúca románska kaplnka. V 18. storočí bol hrad zničený požiarom a už nebol obnovený. Súčasťou  hradu je sprístupnená archeologická a historická expozícia z dejín hradu, stredovekých zbraní a feudálnej justície.

Spišský hrad

Historické centrum baníckeho mesta – Banská Štiavnica

Banská Štiavnica leží na strednom Slovensku a je najstarším baníckym mestom na Slovensku. V minulosti Banská Štiavnica patrila k hlavným producentom striebra v Uhorsku a k najvýznamnejším banským mestám. Banská Štiavnica je už oddávna známa ťažbou drahých kovov a to zlata a striebra. V 17. storočí tu bola založená prvá banská škola. Charakteristickými symbolmi mesta sú: Morový stĺp so súsoším sv. Trojice, Starý zámok a renesančný zámok. Hlavnou atrakciou mesta je Banské múzeum v prírode s možnosťou vstupu do podzemných priestorov historickej štôlne. Medzi technické pamiatky súvisiace s ťažbou patria hlavne štôlne, šachty, ťažné veže, umelé vodné nádrže, banícka klopačka a podobne.

Banská Štiavnica

Vlkolínec

Vlkolínec predstavuje pamiatkovú rezerváciu tradičnej ľudovej architektúry na Slovensku. Vlkolínec je obec ležiaca vo Veľkej Fatre na južnom úpätí vrchu Sidorovo v nadmorskej výške 718 m. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1376. VlkolínecMedzi chránené objekty Vlkolínca patria napríklad drevenice, zrubová studňa, zrubová zvonica a kostol Navštívenia Panny Márie. V obci je zachovaným vyše 40 drevených domčekov zo 16. až 19. storočia. V obci sa nachádza aj muzeálny objekt – Roľnícky dom s expozíciou pôvodného bývania a informačné stredisko. Dominantou obce je drevená zrubová zvonica z roku 1770 a znakom obce je heraldická ruža s ihličnatým stromom na pažiti.