Biele Karpaty

Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Oblasť sa rozkladá na slovenskej časti Bielych Karpát, ktoré sú súčasťou Karpát, na západnom Slovensku. Oblasť sa rozkladá od okresu Skalica na juhozápade smerom k okresu Púchov na severovýchode, pričom kopíruje hranicu medzi Slovenskom a Českom v dĺžke okolo 80 km.

Biele Karpaty

Biele Karpaty predstavujú charakteristický súbor prírodných hodnôt, ktoré človek oddávna využíval. Vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou v minulosti sa v území zachovala pestrá mozaika lesných spoločenstiev, druhovobohatých lúk, pasienkov, políčok a remízok, čo zvyšuje jeho druhovú diverzitu. Najvyšším vrchom Bielych Karpát je Veľká Javorina.

Geologickú stavbu charakterizujú flyšové sedimenty magurskej jednotky. Na juhovýchode predhoria Bielych Karpát vystupuje bradlové pásmo.

Hmyzovník holubyhoFlyš charakterizuje striedanie pieskovcov, ílovitých bridlíc, slieňov a ílovcov. Podmieňuje charakteristický reliéf s mierne zaoblenými chrbtami a hlboko zarezanými tokmi. Prevažne karbonátové horniny bradlového pásma vystupujú v podobe šošoviek a krýh. V komplexe bukového pásma prevládajú bučiny, bukové dúbravy, na exponovaných svahoch a sutiach lipové a jaseňové javoriny. Významným fenoménom Bielych Karpát sú lúčne spoločenstvá s bohatým výskytom druhov z čeľade vstavačovitých, medzi ktorými sú aj vstavačovec Fuchsov Soóv a hmyzovník Holubyho. Na viacerých súkromných políčkach rastú ohrozené druhy, ako kúkoľ poľný, iskerník roľný, černuška roľná a mnohé iné. Zo živočíchov sa tu vyskytuje napríklad modlivka zelená, fúzač alpský, roháč obyčajný, jasoň červenooký, mlok veľký, bocian čierny, sokol rároh, výr skalný, rys, mačka divá.

Osobitný pôvab v krajinnom obraze dotvára kopaničiarske osídlenie s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry a pestrosťou ľudových tradícií.

Nemšová kostolNa úpätí Bielych Karpát leží mesto Nemšová. Je významnou križovatkou ciest z Bratislavy do Žiliny a na Moravu. Vybudovaním železnice z Trenčianskej Teplej do Brna, ako aj výstavbou sklární rástla aj hospodársky. Zlúčením Nemšovej s obcami – Kľúčové, Ľuborča a Trenčianska Závada v roku 1976 a vytvorením spoločnej úradovne – bol položený základ pre získanie štatútu mesta 1. januára 1989. Dnes sa mesto administratívne člení na mestské časti Nemšová, Kľúčové, Ľuborča a Trenčianska Závada.

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta Nemšová je Rímsko-katolícky kostol sv. Michala Archanjela, postavený v rokoch 1762 – 1766 ako neskorobaroková jednoloďová pozdĺžna stavba.

V meste Nemšová je množstvo futbalových ihrísk, mestská športová hala, niekoľko tenisových kurtov (aj moderne zastrešené – v areáli NTS), mesto nemá hokejbalové ihrisko. V meste majú zastúpenia kolektívne športy ako Futbal (2.liga) Floorbal, Hokej (oblastná liga) Hokejbal (Trenčianska extraliga).

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s